Vzdělání

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi

souhrn

Xinhua News Agency, Peking, 13. června (He Xiaoyuan, Yu Qiongyuan) Ministerstvo financí a státní správa daní vydaly 13. prosince od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 oznámení o úrokových příjmech z malých půjček zemědělcům ve finančních institucích Osvobození od DPH. Obě oddělení objasnila, že od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 bude

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi-0

  Xinhua News Agency, Peking, 13. června (He Xiaoyuan, Yu Qiongyuan) Ministerstvo financí a státní správa daní vydaly 13. prosince od 1. ledna 2017 do 31.

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi-1

   prosince 2019 oznámení o úrokových příjmech z malých půjček zemědělcům ve finančních institucích Osvobození od DPH. Obě oddělení objasnila, že od 1.

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi-2

   ledna 2017 do 31. prosince 2019 budou úrokové výnosy z malých půjček zemědělcům ve finančních institucíchPři výpočtu zdanitelného příjmu je do celkového příjmu zahrnuto 90%.

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi-3

   Kromě toho se do celkového příjmu při výpočtu zdanitelného příjmu zahrne 90% příjmu z pojistného získaného pojišťovnami pro pojišťovací činnost v pěstitelském a šlechtitelském průmyslu.

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi-4

   Podle oznámení se venkovské domácnosti, které požívají daňových pobídek, vztahují na domácnosti, které dlouhodobě (déle než jeden rok) žijí ve správní oblasti městských částí (kromě městských měst). Včetně dlouhodobých domácností žijících ve správních vesnicích spadajících pod jurisdikci města Chengguan a domácností, jejichž registrace domácnosti není místní, ale žijí tam déle než jeden rok, zaměstnanců státních farem a venkovských individuálních průmyslových a komerčních domácností. V oznámení bylo jasně uvedeno, že státní hospodářské orgány a agentury umístěné ve správní oblasti městyse (s výjimkou města Chengguan) a ve správních vesnicích spadajících pod jurisdikci města ChengguanKolektivní domácnosti ve skupinách, školy, podniky a veřejné instituce; domácnosti s místní registrací domácnosti, jejichž rodina si vydělala na živobytí déle než jeden rok, bez ohledu na to, zda si ponechávají ornou půdu, nebo ne, nepatří do venkovských domácností.

Tříleté osvobození od daně z přidané hodnoty pro úrokové výnosy zemědělských domácností z malých půjček ve finančních institucích v mé zemi-5

S domácnostmi jako statistickými jednotkami se mohou zemědělci zapojit do zemědělské výroby a operací nebo do nezemědělské výroby a operací. Stanovení půjčky zemědělce by mělo být založeno na tom, zda je podnikajícím subjektem v době vydání půjčky zemědělec. Malé půjčky pro daňové pobídky se navíc vztahují k jedné půjčce s celkovým zůstatkem půjčky domácnosti farmáře pod 100 000 juanů (včetně částky). .