Živobytí

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby

souhrn

Xinhua News Agency, Tianjin, 13. června (Reportéři Mao Zhenhua a An Bei) 13. den je Národním dnem nízkouhlíkového hospodářství a tématem letošního roku je „Průmyslový nízkouhlíkový rozvoj“. moje země bude dále podporovat nízkouhlíkovou transformaci průmyslových odvětví, urychlit provádění projektů zelené výroby a dosáhnout „zelených“ výrobních metod. „Teda Industrial Low-Carbon Development“ se konal ve vývojové zóně Tianjin ve stejný denNa téma aktivity, národní rozvoj a

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby-0

  Xinhua News Agency, Tianjin, 13. června (Reportéři Mao Zhenhua a An Bei) 13. den je Národním dnem nízkouhlíkového hospodářství a tématem letošního roku je „Průmyslový nízkouhlíkový rozvoj“. moje země bude dále podporovat nízkouhlíkovou transformaci průmyslových odvětví, urychlit provádění projektů zelené výroby a dosáhnout „zelených“ výrobních metod.

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby-1

   „Teda Industrial Low-Carbon Development“ se konal ve vývojové zóně Tianjin ve stejný denSun Zhen, zástupce ředitele odboru reakce na změnu klimatu Národní komise pro rozvoj a reformy, uvedl na této akci, že za účelem provedení „13. pětiletého“ pracovního plánu pro kontrolu emisí skleníkových plynů a zajištění toho, aby jednotka HDP na emise oxidu uhličitého poklesne o 18% a další závazné ukazatele, moje země bude i nadále podporovat optimalizaci a modernizaci tradičních výrobních odvětví, optimalizovat energetickou strukturu a neustále rozvíjet právní předpisy pro řešení změny klimatu,Provádět národní adaptační strategie a akční plány městských adaptací.

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby-2

   Průmysl je hlavní oblastí spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v mé zemi. V roce 2016 činila celková spotřeba energie v zemi 4,36 miliardy tun standardního uhlí, z čehož průmyslová spotřeba energie představovala asi 70%. Wang Yan, zástupce ředitele odboru úspory energie a komplexního využití ministerstva průmyslu a informačních technologií, zdůraznil, že průmyslový sektor musí urychlit realizaci zelené a nízkouhlíkové transformace.

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby-3

  Co nejdříve podporovat vrchol emisí oxidu uhličitého v průmyslovém odvětví, aby se vytvořil prostor pro emise oxidu uhličitého v jiných oblastech. Řekla, že v budoucnu bude moje země plně podporovat ekologickou výrobu, aktivně budovat výrobní metodu s vysokým technologickým obsahem, nízkou spotřebou zdrojů a menším znečištěním životního prostředí a urychlit „ekologizaci“ výrobních metod. Kolem požadavků strukturálních reforem na straně nabídky,Dále podporovat intenzivní využívání zdrojů a energie v průmyslových parcích a klíčových průmyslových podnicích a podporovat první vrchol emisí oxidu uhličitého v některých průmyslových odvětvích a průmyslových parcích. „Třináctý pětiletý plán kontroly emisí skleníkových plynů“, který vydala státní rada v roce 2016, učinil kontrolu průmyslových emisí uhlíku důležitou součástí budování nízkouhlíkového průmyslového systému.

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby-4

  Plán navrhuje, aby se do roku 2020 emise oxidu uhličitého na jednotku průmyslové přidané hodnoty snížily o 22% ve srovnání s rokem 2015, celkové emise oxidu uhličitého v průmyslovém sektoru se stabilizují a celkové emise oxidu uhličitého v klíčových průmyslových odvětvích, jako je ocelářství a stavební materiály budou účinně kontrolovány. V posledních letech pokračovala zelená transformace tradičního zpracovatelského průmyslu v mé zemi.

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby-5

  Posílením politické podpory povzbuďte klíčová průmyslová odvětví, jako je železářství a ocelářství, neželezné kovy a chemický průmysl, k provádění zelené transformace, zlepšení energetické účinnosti, snížení emisí znečišťujících látek a podporu využívání průmyslových pevných odpadů. Současně využívat průmyslové parky jako platformu na podporu průzkumu nových modelů nízkouhlíkového rozvoje, včetně pilotních prací národních nízkouhlíkových průmyslových parkůHrajte důležitější roli v ekologické transformaci regionálních průmyslových odvětví. Na místě zveřejnila Čínská akademie sociálních věd také výsledky výzkumu think tanku National Low-Carbon Industrial Park Think Tank. Podle Yu Xianga, spolupracovníka výzkumného ústavu na Ústavu rozvoje měst a životního prostředí Čínské akademie sociálních věd, vstoupilo do pilotní fáze nízkouhlíkových průmyslových parků nyní 51 průmyslových parků po celé zemi.

průmyslový sektor mé země urychlí nízkouhlíkovou transformaci a provede projekty zelené výroby-6

Vzhledem k tomu, pilot,Téměř 60% pilotních parků se účastnilo pilotních parků a jejich spotřeba energie na jednotku průmyslové přidané hodnoty a emise uhlíku na jednotku průmyslové přidané hodnoty významně poklesly a jejich schopnosti v řízení uhlíku byly účinně zlepšeny. .