Dějiny

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“

souhrn

Za účelem posílení správy zabezpečení kritických síťových zařízení a produktů síťové bezpečnosti v souladu s „zákonem o bezpečnosti sítě Čínské lidové republiky“, Státní internetovou informační kanceláří, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a informačních technologií, Ministerstvo veřejné bezpečnosti a Národní komise pro certifikaci a akreditaci vytvořily „Critical Network Equipment and network security special product catalog (first batch)“,Nyní publikováno, samotisk

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“-0

  Za účelem posílení správy zabezpečení kritických síťových zařízení a produktů síťové bezpečnosti v souladu s „zákonem o bezpečnosti sítě Čínské lidové republiky“, Státní internetovou informační kanceláří, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a informačních technologií, Ministerstvo veřejné bezpečnosti a Národní komise pro certifikaci a akreditaci vytvořily „Critical Network Equipment and network security special product catalog (first batch)“,Nyní je vyhlášen a vstoupí v platnost dnem vydání. 1. Zařízení a produkty uvedené v „Katalogu kritických síťových zařízení a speciálních produktů pro zabezpečení sítě“ se prodávají nebo dodávají v souladu s povinnými požadavky příslušných národních norem a po prodeji bezpečnostních zařízení je prodává nebo poskytuje kvalifikovaná organizace.

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“-1

   certifikace nebo testování bezpečnosti. Kvalifikované instituce se obracejí na Národní komisi pro certifikaci a akreditaci,Organizace společně uznaná Ministerstvem průmyslu a informačních technologií, Ministerstvem veřejné bezpečnosti a Národní internetovou informační kanceláří v souladu s příslušnými národními předpisy. 2.

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“-2

   Klient pro certifikaci nebo testování kritických síťových zařízení a produktů pro zabezpečení sítě si vybere kvalifikovanou instituci pro bezpečnostní certifikaci nebo testování bezpečnosti. Zatřetí, klíčové síťové vybavení, speciální produkty zabezpečení sítě volí metodu detekce zabezpečení,Poté, co testování bezpečnosti splní požadavky, bude testovací agentura hlásit výsledky testování kritických síťových zařízení a produktů síťové bezpečnosti (včetně zařízení a produktů, které před tímto oznámením splnily požadavky bezpečnostních testů agentury) a budou v platnosti. průmysl podle příslušných předpisů A ministerstvo informačních technologií a ministerstvo veřejné bezpečnosti.

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“-3

   Zvolte metodu ověřování zabezpečení,Po absolvování bezpečnostní certifikace oznámí certifikační orgán výsledky certifikace (včetně zařízení a produktů, které prošly bezpečnostní certifikací agentury před vydáním tohoto oznámení a jsou v době platnosti) Národnímu úřadu pro certifikaci a akreditaci v v souladu s příslušnými předpisy. Státní internetová informační kancelář ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a informačních technologií, Ministerstvem veřejné bezpečnosti a Národní komisí pro dohled a správu při certifikaci a akreditaci vydala jednotné vydání.

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“-4

  Zvláštní oznámení.

Oznámení čtyř oddělení o vydání „Katalogu kritických síťových zařízení a zabezpečení sítě (první šarže)“-5

Příloha: Katalog kritických síťových zařízení a speciálních produktů pro zabezpečení sítě (první dávka), Národní internetová informační kancelář, Ministerstvo průmyslu a informačních technologií, Ministerstvo veřejné bezpečnosti, Národní kontrolní a akreditační kontrolní a správní komise, 1. června 2017.