Kultura

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou

souhrn

Zdroj obrázku: Vision China 21. srpna vydala společnost Shandong Yuncheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. (dále jen Yuncheng Rural Commercial Bank) zprávu o zveřejnění informací za první polovinu roku 2018. Zpráva ukazuje, že čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank v první polovině roku 2018 činil 12,1894 milionu juanů, což je meziroční prudký pokles o 53,8%. Ve skutečnosti je provozní výkonnost Yuncheng Rural Commercial Bank 20

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou-0

 Zdroj obrázku: Vision China 21.

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou-1

  srpna vydala společnost Shandong Yuncheng Rural Commercial Bank Co. , Ltd. (dále jen Yuncheng Rural Commercial Bank) zprávu o zveřejnění informací za první polovinu roku 2018.

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou-2

  Zpráva ukazuje, že čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank v první polovině roku 2018 činil 12,1894 milionu juanů, což je meziroční prudký pokles o 53,8%.

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou-3

  Ve skutečnosti se provozní výkonnost Yuncheng Rural Commercial Bank začala zhoršovat v roce 2017. V roce 2017 poklesl čistý zisk banky meziročně o 59,25%.

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou-4

  Reportér „Daily Economic News“ zjistil, že hlavním důvodem prudkého meziročního poklesu čistého zisku Yuncheng Rural Commercial Bank byl prudký nárůst ztrát ze znehodnocení aktiv.

Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank poklesl v první polovině roku o 53,8% a její kapitálová přiměřenost se změnila na červenou-5

  China Chengxin International Credit Rating Co. , Ltd. (dále jen China Chengxin International) uvedla ve své zprávě o následném hodnocení za rok 2018,Prudký nárůst nákladů na rezervy ovlivnil výrazný pokles úrovně zisku.

  Červené světlo navíc rozsvítil poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 banky Yuncheng Rural Commercial Bank. Za pouhý půl roku se poměr kapitálové přiměřenosti banky ve srovnání s koncem roku 2017 významně snížil o 5,52 procentního bodu, resp. O 4,42 procentního bodu.

  Na konci června 2018 činil poměr kapitálové přiměřenosti banky 10. U 55% činil poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 a kapitálová přiměřenost Tier 1 7,35%, přičemž obě na konci roku 2018 nesplňovaly regulační standardy. Ztráty ze snížení hodnoty aktiv významně vzrostly. Konkrétně v první polovině roku 2018 činil provozní příjem Yuncheng Rural Commercial Bank 401 milionů juanů, což představuje meziroční nárůst o 12,26%; provozní náklady činily meziročně 378 milionů juanů nárůst o 16,91%.

  Prudký meziroční nárůst provozních nákladů se stal hlavním důvodem prudkého poklesu čistého zisku Yuncheng Rural Commercial Bank. Další analýza zjistila, že mezi provozními náklady „ztráty ze snížení hodnoty aktiv“ významně vzrostly o 59,457 milionu juanů ve stejném období loňského roku, což představuje nárůst o 28,45%, což byl hlavní důvod podstatného zvýšení provozních nákladů. Provozní výkonnost Yuncheng Rural Commercial Bank se ve skutečnosti začala v roce 2017 zhoršovat.

  Výroční zpráva za rok 2017 ukázala, že čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank činil 90 186 800 juanů, což je prudký pokles o 59. 25%. Reportér „Daily Business News“ zjistil, že hlavní důvod čistého zisku banky za rok 2017 meziročně prudce poklesl, a to stále včetně významného meziročního nárůstu „ztrát ze znehodnocení aktiv“. V roce 2017 činila „ztráta ze znehodnocení aktiv“ Yuncheng Rural Commercial Bank 359 milionů juanů, což představuje výrazný nárůst o 306 milionů juanů, což je meziročně 585,76%.

  Výroční zpráva za rok 2017 ukazuje, že „Yuncheng Rural Commercial Bank„Ztráty ze snížení hodnoty aktiv“ zahrnují hlavně tři položky: rezerva na nedobytné pohledávky, rezerva na ztráty z půjček a rezerva na snížení hodnoty převzatých aktiv. v loňském roce, což je „aktivum Hlavním důvodem významného meziročního nárůstu„ ztrát ze snížení hodnoty “. Je vidět, že v roce 2017 čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank meziročně prudce poklesl o 59% rok. 25%, zejména kvůli dopadu rezerv.

  China Chengxin International poukázal na to, že rozsah ziskových aktiv Yuncheng Rural Commercial Bank nadále rostl, čistá úroková marže se odrazila a čistý provozní příjem se meziročně zvýšil; provozní efektivita se zlepšila, ale prudký nárůst v náklady na rezervy ovlivnily úroveň zisku.

  China Chengxin International rovněž analyzovala, že pokud jde o zajišťování,V posledních letech Yuncheng Rural Commercial Bank nadále trpí trávením prostřednictvím odpisů. Zároveň se kvůli regulačním požadavkům v roce 2017 výrazně zvýšilo poskytování rezerv, aby se předešlo rizikům, takže si udržovala relativně dostatečnou V roce 2017 se meziroční náklady banky na rezervy zvýšily o 577,52% na 352 milionů juanů; podíl nákladů na rezervy na zisku před rezervou se zvýšil z 59,5 procentního bodu z roku 2016 na 74. 4%. V roce 2017 činila průměrná návratnost kapitálu a návratnost průměrných aktiv Yuncheng Rural Commercial Bank 6,13%, respektive 0,41%, což bylo o 10,89 procentního bodu nižší o 0,8 procentního bodu než v roce 2016, a úroveň ziskovosti výrazně poklesla.

  Úroveň rezervy na rezervy není vysoká Přestože Yuncheng Rural Commercial Bank zvýšila rezervu na rezervy, míra pokrytí rezervami banky stále není vysoká. China Chengxin International uvedl, že v důsledku zhoršování vnějšího ekonomického prostředí je tlak na kvalitu aktiv větší, avšak s přihlédnutím k faktorům, jako jsou ukazatele zisku, úroveň zajišťování banky nebyla v posledních letech vysoká. Na konci roku 2017 činil poměr krytí rezerv banky 152,99%, což je mírný nárůst o 2,33 procentního bodu oproti předchozímu roku. Podle zprávy z ratingu přidala v roce 2017 Yuncheng Rural Commercial Bank úvěry v selhání po celý rok 7.

 Za celý rok bylo zlikvidováno 1,2 miliardy juanů, celkem 694 milionů juanů se selhávajícími půjčkami, z nichž bylo odepsáno 353 milionů juanů; 157 milionů juanů bylo zúčtováno; 27 milionů juanů bylo použito na splácení dluhů; milion juanů; juanů. Ke konci roku 2017 činil zůstatek nesplácených úvěrů Yuncheng Rural Commercial Bank 311 milionů juanů, což je nárůst o 18 milionů juanů od konce předchozího roku, a poměr nesplácených úvěrů byl 3. 08%, což je pokles o 0,06 procentního bodu od začátku roku. Kromě toho stojí za zmínku, že úvěry se zvláštním zněním Yuncheng Rural Commercial Bank nadále rostly.

  Ke konci roku 2017 činil zůstatek zvláštního úvěru 1 711 miliard juanů, což je nárůst o 47,3% oproti konci předchozího roku. a na celkových půjčkách se podílel 16,93%, což je nárůst od konce předchozího roku, 4,51 procentního bodu.

  China Chengxin International věří, že kvůli těmto půjčkám, když ekonomika oslabuje,Je jednodušší převést na výkonná aktiva a její migrační trend bude mít větší dopad na kvalitu aktiv banky, což vyžaduje zvláštní pozornost.

  China Chengxin International poukázal na to, že vzhledem ke spodní linii politiky makroekonomiky a ochrany životního prostředí je nadále vystaveno úvěrovému riziku některých průmyslových odvětví v regionu a bilance nesplácených a zvláštních zmínek půjček Yuncheng Rural Commercial Banka vzrostla, prodej nesplácených úvěrů je převážně odepisován.

 Poměr pokrytí rezervami je stále nízký.

  Poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 vystoupil na červenou čáru a pokles kvality aktiv vedl k tlaku na ziskovost a červené světlo také rozsvítil poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 Yuncheng Rural Commercial Bank.

  Na konci června 2018 činil poměr kapitálové přiměřenosti banky 10,55 procenta a poměr přiměřenosti kapitálu tier 1 i poměr přiměřenosti kapitálu tier 1 činil 7,35%.

  Podle „Zkoušky pro správu kapitálu obchodní banky (zkušební verze)“ vydané Čínskou bankovní regulační komisí,Do konce roku 2018 by základní kapitálová přiměřenost Tier 1, poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 a poměr kapitálové přiměřenosti nesystémově významných bank měly dosáhnout 7,5%, 8,5% a 10,5%. Na konci roku 2018 je tedy poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 banky Yuncheng Rural Commercial Bank od regulačního standardu stále o 1,15 procentního bodu a čelí většímu tlaku na dodatečný kapitál.

 Ke konci roku 2017 byl poměr kapitálové přiměřenosti Yuncheng Rural Commercial Bank a poměr kapitálové přiměřenosti jádra Tier 1 na relativně vysoké úrovni, a to 16,07%, respektive 11,77%. Nyní, pouze po půl roce, se poměr kapitálové přiměřenosti banky a základní úrovně kapitálové přiměřenosti banky prudce snížil o 5,52 procentního bodu, respektive 4,42 procentního bodu.

  data ukazují, žeYuncheng Rural Commercial Bank je akciová společnost s ručením omezeným založená na bázi Yuncheng County Rural Credit Cooperatives. Byla založena 31. prosince 2013. Ke konci roku 2017 měla banka 41 obchodních míst, z toho 1 oddělení, 40 sub - pobočky; zaměstnává celkem 607 zaměstnanců, z toho celkem 650 formálních (včetně 55 zaměstnanců v důchodu),Celkový počet zaměstnanců mimo provozovnu je 12.

  Ke konci června 2018 má Yuncheng Rural Commercial Bank celková aktiva 26,049 miliardy juanů, z toho půjčky a zálohy 11,079 miliardy juanů; celkové závazky 24,68 miliardy juanů, z toho zůstatky vkladů 23,093 miliardy juanů.

Zodpovědný redaktor: Xie Haiping Klíčová slova článku: Čistý zisk Yuncheng Rural Commercial Bank v první polovině roku Související témata: Zazvoní poplašný zvon Rural Commercial Bank:Stoupající nezdravá témata Horká doporučení Odložte veřejný účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodin denně a další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód, který budete následovat (sinafinance).