Právní

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů

souhrn

Zpravodajská agentura Xinhua v Pekingu 13. června (reportér Luo Zhengguang) náměstek ministra pro občanské záležitosti Gu Chaoxi na tiskové konferenci dne 13. prosince uvedl, že v reakci na prominentní problémy některých místních „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů, které na venkově převládají v posledních letech se oddělení pro občanské záležitosti spojí. Oddíly spolupracují na řízení a formování společných sil k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a klanu zlých sil pomocí čtyř opatření.Gu Chaoxi uvedl, že řešení „vesnice

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-0

  Zpravodajská agentura Xinhua v Pekingu 13. června (reportér Luo Zhengguang) náměstek ministra pro občanské záležitosti Gu Chaoxi na tiskové konferenci dne 13.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-1

   prosince uvedl, že v reakci na prominentní problémy některých místních „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů, které na venkově převládají v posledních letech se oddělení pro občanské záležitosti spojí. Oddíly spolupracují na řízení a formování společných sil k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a klanu zlých sil pomocí čtyř opatření. Gu Chaoxi uvedl, že k vyřešení problému „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů je nutné, aby různá oddělení na všech úrovních plnila své povinnosti, spolupracovala a vytvořila společnou sílu. Ministerstvo občanských věcí bude svědomitě provádět duch „Stanovisek ústředního výboru Komunistické strany Číny a Státní rady k posílení a zlepšení správy měst a venkova“ vydaných před několika dny a bude trvat na koordinaci resortů, spolupráce více stran a příznaky i hlavní příčiny.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-2

  Pracovní myšlenka současného zaměření na boj a prevenci účinně předejde a potrestá „vesnické tyrany“ a síly zlých klanů při posilování a zlepšování správy venkovských komunit. Existují čtyři konkrétní opatření: Jedním z nich je další posílení vedení a dohledu nad obecnými volbami vesnických výborů.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-3

   Poučit všechny lokality, aby na základě skutečných podmínek formulovaly a zlepšily kvalifikaci kandidátů na členy vesnických výborů, a vést farmáře, aby rozhodně odolávali a “„Vesničtí tyrani“ a síly zlých klanů jsou vyloučeni z kandidátů a lidé, kteří jsou spravedliví, čestní a dodržují zákony a jsou nadšení službou vesničanům, jsou voleni do vesnického výboru. Síly zla útočí na místo setkání, zastrašují voliče a získávání hlasů k podplácení voleb. Manipulace, zasahování, maření nebo sabotování voleb jinými způsoby nebo páchání trestné činnosti pod záminkou volební činnosti,Rozhodně zakročíme proti příslušným útvarům v souladu se zákonem.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-4

   Pokud jde o členy vesnického výboru, kteří se podíleli na trestné činnosti, po ověření budou zahájeny příslušné postupy, aby bylo možné včas ukončit své povinnosti a rozhodně vyčistit. Druhým je další posílení standardizované výstavby vesnických výborů.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-5

   Pokračovat v orientaci lokalit na zlepšení organizačního systému vesnických výborů a plné zprostředkování lidí,Podřízené výbory, jako je veřejná bezpečnost a bezpečnost, plně hrály úlohu páteře při ochraně práv a zájmů zemědělců, budování venkovského pořádku a udržování venkovské harmonie a stability. Dále pokročit v konzultacích mezi městskými a venkovskými komunitami, vést masy, aby vyjádřily své názory v souladu se zákonem, a povzbudit vesničany, aby rozhodně bojovali proti chování „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů, které utlačují lidi a běhají v divočině venkov. Vyzvěte všechny lokality, aby plně hrály pozitivní úlohu sociálních norem, jako jsou samosprávné předpisy vesničanů, vesnické předpisy a lidové dohody, energicky pěstujte venkovské zvyky, neustále zlepšujte úroveň legalizace organizací na vesnické úrovni a rozhodně eliminujte půda pro chov a šíření „vesnických tyranů“ a klanových sil.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-6

   Třetím cílem je další posílení správy vesnických nemovitostí. Pověřit všechny lokality, aby zřídily a zlepšily výbory pro dohled nad vesnickými záležitostmi,Vyjasněte pracovní povinnosti a autoritu dohledu, standardizujte obsah dohledu a pracovní postupy a zdokonalte mechanismus dohledu nad vesnickými záležitostmi vedený organizací vesnické strany.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-7

   Prohloubit otevřené a demokratické řízení záležitostí vesnic se zaměřením na posílení dohledu nad demolicí domů, vyvlastňováním půdy, vesnickými kolektivními zdroji a rozvojem majetku, národními zemědělskými inženýrskými projekty a volbami organizací na vesnici a finanční správou vesnic. Zabraňte „vesnickým tyranům“ a silám zlých klanů zasahovat a manipulovat s vesnickými záležitostmi a zasahovat do práv a zájmů vesničanů.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-8

   Čtvrtá je inovace mechanismu správy venkovských komunit. Implementovat základní principy a „Podporovat ducha socialistického právního státu, dodržovat myšlení a právní stát při prosazování reforem, zavést dlouhodobý mechanismus k potrestání zla a prosazování dobra a řešení problémy správy městských a venkovských komunit “Předcházejte a zakročte proti pracovním požadavkům zlých sil, které narušují místní správu, vybudujte víceúrovňový, otevřený a inkluzivní mechanismus správy venkovských komunit.

Ministerstvo občanských věcí: Čtyři opatření k prevenci a potrestání „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů-9

Zlepšete mechanismus účasti „prvního tajemníka“, zaměstnanců měst a vysokoškolských „úředníků vesnice“ , a rozšířit venkovské „pět starších“ talenty, jako jsou talentovaní lidé, kteří se vracejí do rodného města za účelem podnikání, a talentovaní lidé z vesnice,Poraďte obyvatelům venkova, aby se podíleli na řízení veřejných záležitostí komunity a veřejných sociálních podniků, a sbírejte „pozitivní energii“ správy venkovských komunit. Zavést a zdokonalit mechanismus hodnocení etiky komunity, rozvíjet vzájemnou pomoc a dobrovolné služby mezi komunitami a sousedy, inovovat obsah a formu vzdělávání ve venkovských komunitách a podporovat formování zdravé a progresivní kultury a veřejného ducha ve venkovských komunitách. .