Auto

122 domácích i zahraničních dovozních společností má špatné záznamy

souhrn

Obchodní zprávy z Pekingu (reportéři Wu Wenzhi a Wang Weiyi) 12. června vydala Obecná správa pro dohled nad kvalitou, inspekcí a karanténou (dále jen „Obecná správa pro dohled nad kvalitou, kontrolou a karanténou“) oznámení, že v poslední době , 122 společností mělo špatnou evidenci a dosáhlo úrovně „Dovážené potraviny Podmínky pro zahrnutí do„ Výstražného upozornění na rizika pro dovoz potravin a kosmetických přípravků “stanovené v prováděcích pravidlech pro správu špatných záznamů,mezi nimi

122 domácích i zahraničních dovozních společností má špatné záznamy

122 domácích i zahraničních dovozních společností má špatné záznamy-0

  Obchodní zprávy z Pekingu (reportéři Wu Wenzhi a Wang Weiyi) 12. června vydala Obecná správa pro dohled nad kvalitou, inspekcí a karanténou (dále jen „Obecná správa pro dohled nad kvalitou, kontrolou a karanténou“) oznámení, že v poslední době , 122 společností mělo špatnou evidenci a dosáhlo úrovně „Dovážené potraviny Podmínky pro zahrnutí do„ Výstražného upozornění na rizika pro dovoz potravin a kosmetických přípravků “stanovené v prováděcích pravidlech pro správu špatných záznamů,Mezi nimi je 46 dovozců, 36 zahraničních produkčních společností a 40 zahraničních vývozců.

122 domácích i zahraničních dovozních společností má špatné záznamy-1

   Uvádí se, že Generální správa pro dohled nad kvalitou, inspekcí a karanténou přijala přísnější opatření dohledu nad výše uvedenými 122 podniky a požaduje, aby výše uvedené podniky podle potřeby poskytly odpovídající protokoly o zkouškách nebo kvalifikované certifikační materiály.

122 domácích i zahraničních dovozních společností má špatné záznamy-2

   Společnosti uvedené v „Upozornění na bezpečnostní riziko pro dovoz potravin a kosmetiky“ musí provést včasnou nápravu. Za účelem zlepšení kvality dovážených potravin je lze ze seznamu odstranit podle předpisů, jakmile splní „podmínky předběžného varování před rizikem“ uvedené v „Podrobných pravidlech“. Současně vydala Generální správa pro dohled nad kvalitou, inspekcí a karanténou varovné údaje.

122 domácích i zahraničních dovozních společností má špatné záznamy-3

   Mezi nimi „Upozornění na bezpečnostní riziko pro dovoz potravin a kosmetiky (zámořští výrobci)“ ukázalo, že společnost The Coca-Cola Company se sídlem ve Spojených státech Státy.

122 domácích i zahraničních dovozních společností má špatné záznamy-4

  Byl jí odepřen vstup z důvodu potravin, které nesplňují zákony a předpisy naší země, a dosáhl šarží specifikovaných v „Pravidlech pro provádění špatných záznamů o dovážených potravinách“ (oznámení č. 43 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, 2014).

   Pokud jsou příslušné výrobky zpětně dovezeny ke kontrole, musí předložit příslušné inspekční zprávy nebo materiály pro osvědčení o způsobilosti inspekční a karanténní agentuře v souladu s požadavky kontrolních opatření uvedených v této tabulce. Rozumí se, že když společnost The Coca-Cola Company. Znovu exportuje koncentrovaný nápoj ze zeleninové šťávy do Číny, musí přiložit zprávu o zkoušce pro celkový počet kolonií, a když znovu exportuje sycený nápoj do Číny, musí připojit protokol o zkoušce pro položku kyseliny mravenčí / záruka kvality.

.