Sdružení

Osm práv na finanční spotřebu vědět

souhrn

Osm práv na finanční spotřebu vědět

Osm práv na finanční spotřebu vědět-0

 Problémy s finanční spotřebou Nedávno zavolal pan Feng, občan Xianyangu, na horkou linku pro hlášení: Setkal se s mnoha lidmi, kteří se situací zabývali později, když mnohokrát bral v bance mzdu. Reportér z China Business Daily se dozvěděl z pobočky Čínské lidové banky v Číně: Mnoho bank má pětihvězdičkové kanály nebo VIP kanály a banky by měly zřídit speciální přepážky pro obchodní zpracování. Občan pan Feng se může s výše uvedenou situací setkat. V každodenním životě mají spotřebitelé určitou představu o tom, jak chránit svá práva, když se setkají s padělaným a podřadným chováním, ale v oblasti finanční spotřeby často dochází k porušování předpisů a nevědí o nich kvůli nedostatku příslušných znalostí spotřebitelů.

Osm práv na finanční spotřebu vědět-1

  Je ještě obtížnější získat náhradu. Tento sloupec připomíná spotřebitelům, aby věnovali pozornost otázkám souvisejícím s ochranou práv.

Osm práv na finanční spotřebu vědět-2

 Finanční spotřebitelé označují fyzické osoby, které nakupují finanční produkty a dostávají finanční služby od finančních institucí. Ať už jedete do banky pro půjčky na vklady, kupujete fondy, produkty pro správu majetku nebo investujete do akcií a futures ve společnosti zabývající se cennými papíry nebo kupujete pojištění od pojišťovny,Jste chráněným finančním spotřebitelem. Čínská lidová banka Xianyang City Center Branch připomíná finančním spotřebitelům, aby požívali následujících osm práv: 1.

Osm práv na finanční spotřebu vědět-3

  Právo vědět Finanční zákazníci mají právo znát skutečné podmínky finančních produktů, které kupují, nebo finančních služeb, které dostávají. Finanční spotřebitelé mají právo, podle různých okolností finančních produktů nebo finančních služeb,Finanční instituce a jejich zaměstnanci jsou povinni poskytovat informace o cenových standardech a základech finančních produktů, politikách výpočtu úroků a pokut, provozních metodách a úrovních rizik nebo o položkách, obsahu, standardech účtování a základu finančních služeb.

Osm práv na finanční spotřebu vědět-4

  Finanční spotřebitelé mají právo požadovat, aby finanční instituce a jejich zaměstnanci vysvětlili a vysvětlili podmínky smluv o prodeji finančních produktů nebo poskytování finančních služeb. 2. Právo na spravedlivé transakce Finanční spotřebitelé mají právo na spravedlivé transakce, jako jsou rovné příležitosti a přiměřené poplatky při nákupu finančních produktů nebo přijímání finančních služeb. 3.

  Svoboda volby Finanční spotřebitelé mají právo nezávisle si vybrat finanční instituce, finanční produkty nebo finanční služby. Finanční instituce nesmí vynucovat prodej jiných produktů ve vázaném prodeji. 4.

  Právo na bezpečnost, finanční spotřebitelé si mohou užívat život, zdraví a majetek bez ohrožení,Porušení práv. 5. Právo na náhradu škody Pokud jsou porušena zákonná práva a zájmy a jsou tím způsobeny ztráty, finanční spotřebitelé mají právo požadovat náhradu na základě smlouvy podepsané s finanční institucí a souvisejících právních vztahů. 6.

  Právo na vzdělání Finanční spotřebitelé mají právo na vzdělání o druzích a vlastnostech finančních produktů a o tom, jak se zbavit svých práv a zájmů při jejich porušení. 7.

  Právo na respektování Finanční spotřebitelé mají právo na respektování své osobní důstojnosti a národních zvyklostí a zvyků. 8.

  Právo na finanční soukromí Finanční spotřebitelé mají právo chránit své osobní soukromí a finanční informace. Když finanční spotřebitelé nakupují finanční produkty nebo dostávají finanční služby, jejich osobní identifikační údaje, informace o majetku, informace o účtu, informace o úvěru,Informace o finančních transakcích a derivátech a další informace úzce související s finančními spotřebiteli a jejich rodinami jsou chráněny zákonem. Reportér China Business Daily Guo Bin Financial Protection Protection Platform Tento sloupec si klade za cíl hrát roli dohledu nad médii, lépe eliminovat nedorozumění, navázat komunikaci mezi bankami, pojišťovacími institucemi a zákazníky a naléhat na banky a pojišťovací průmysly, aby prováděly své vlastní odvětví -disciplína. Lepší poskytování finančních služeb veřejnosti.

  Pokud narazíte na problémy s bankami, pojišťovnami, svěřenskými fondy a fondy a jinými finančními institucemi nebo společnostmi zabývajícími se správou majetku třetích stran, které porušují předpisy a zavádějí v procesu finanční spotřeby, můžete okamžitě podat zprávu „čínské platformě pro ochranu práv spotřebitelů“ v Číně Obchodní noviny. Budeme vyšetřovat a podávat zprávy, koordinovat řešení nebo podávat zprávy regulačním úřadům atd.

 ,Zachovejte si práva svých finančních spotřebitelů.

  Reklamační kanál Tel: 029-33340041 E-mail: [email protected]

com.