Žena

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%

souhrn

Dne 22. srpna vydala společnost Yingkou Coastal Bank Co., Ltd. (dále jen Yingkou Coastal Bank) zprávu o zveřejňování informací za druhé čtvrtletí roku 2018. Zpráva ukázala, že čistý zisk Yingkou Coastal Bank v první polovině roku 2018 byl 433 milionů juanů, což je meziroční pokles o 8,51%. Na konci června 2018 zároveň poměr kapitálové přiměřenosti Yingkou Coastal Bank, stupeň kapitálové přiměřenosti Tier 1,jaderný

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-0

 Dne 22. srpna vydala společnost Yingkou Coastal Bank Co. , Ltd. (dále jen Yingkou Coastal Bank) zprávu o zveřejňování informací za druhé čtvrtletí roku 2018.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-1

  Zpráva ukázala, že čistý zisk Yingkou Coastal Bank v první polovině roku 2018 byl 433 milionů juanů, což je meziroční pokles o 8,51%. Na konci června 2018 zároveň poměr kapitálové přiměřenosti Yingkou Coastal Bank, stupeň kapitálové přiměřenosti Tier 1,Míra přiměřenosti kapitálu tier 1 byla 11,08%, 8,78% a 8,78%. Během půl roku se poměr kapitálové přiměřenosti banky snížil o 0,4 procentního bodu, respektive o 0,65 procentního bodu základní kapitál prvního stupně. Mezi nimi byl poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 pouze o 0,28 procentního bodu vyšší než 8,5% regulační požadavek na konci roku 2018.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-2

  Kromě toho to zaznamenal reportér „Daily Economic News“Kvalita aktiv pobřežních břehů Yingkou čelí většímu tlaku dolů.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-3

  Na konci roku 2017 činil poměr úvěrů se splatností déle než 90 dní k nespláceným úvěrům 347,47%.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-4

  Společnost Lianhe Credit Rating Co. , Ltd. (dále jen Lianhe Credit) ve své následné zprávě o hodnocení úvěrového rizika za rok 2018 uvedla, že skutečná rezerva banky byla nedostatečná a čelí tlaku na tvorbu opravných položek. V budoucnu bude třeba doplnit základní kapitál.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-5

  Podle zprávy o zpřístupnění informací za druhé čtvrtletí roku 2018Čistý zisk pobřežní banky Yingkou v první polovině roku 2018 činil 433 milionů juanů, což představuje meziroční pokles o 8,51%. Provozní příjem banky však činil 915 milionů juanů, což představuje meziroční nárůst o 25,97%.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-6

  Při analýze složení „provozních výnosů“ a „provozních nákladů“ se zjistilo, že za podmínky podstatného zvýšení provozních výnosů je důvodem poklesu čistého zisku „ztráta ze snížení hodnoty aktiv“Meziroční nárůst byl podstatný. V první polovině roku 2018 činila ztráta ze znehodnocení aktiv Yingkou Coastal Bank 200 milionů juanů, což představuje meziroční nárůst o 688,28%.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-7

  Ke konci června 2018 činil poměr kapitálové přiměřenosti pobřežní banky Yingkou 11,08% a poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 i základní přiměřenost kapitálu Tier 1 činily 8,78%. Podle výroční zprávy pobřežní banky Yingkou za rok 2017 poměr kapitálové přiměřenosti pobřežní banky Yingkou během sledovaného období,Poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 činil 11,48%, poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 9,43%, respektive 9,43%. Jinými slovy, poměr kapitálové přiměřenosti pobřežní banky Yingkou Coastal Bank se snížil o 0,4 procentního bodu a Tier 1 o 0,65 procentního bodu.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-8

  30. července Lianhe Credit uvedla ve zprávě o sledování úvěrového hodnocení Yingkou Coastal Bank za rok 2018,V roce 2017 se s neustálým rozvojem investičního podnikání, zejména nestandardních investic, zvýšil rozsah rizikově vážených aktiv pobřežní banky Yingkou.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-9

  Současně se v důsledku poklesu rozsahu aktiv zvýšil koeficient rizikových aktiv výrazně. Zpráva o hodnocení zároveň odhalila, že pobřežní banka Yingkou plánuje realizovat navýšení kapitálu a expanzi akcií a prošla rezolucí představenstva. Plán navýšení kapitálu má získat 346 milionů akcií za cenu 2,89 juanů za akcii, s částkou financování 1 miliarda juanů, z nichž 346 milionů juanů bude zahrnuto do základního kapitálu, a související práce postupně probíhají.

Čistý zisk pobřežní banky Yingkou ve výši 400 milionů juanů v první polovině roku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv vzrostly o 688%-10

  Lianhe Credit poukázal na to, že rychlý růst rizikových aktiv Yingkou Coastal Banks celkově významně spotřeboval kapitál a v budoucnu je třeba doplnit základní kapitál. Reportér „Daily Business News“ poznamenal, že na konci června 2018 činila celková rizikově vážená aktiva pobřežní banky Yingkou 54,424 miliard juanů, což je nárůst o 18,14% od konce roku 2017. I když existuje velký tlak na poskytování a poskytování, zpráva o zveřejnění informací za druhé čtvrtletí roku 2018 nezveřejnila ukazatele, jako je poměr nesplácených úvěrů, ale z výroční zprávy ke konci roku 2017 byl -výkony půjček pobřežních bank Yingkou byly 2. 1,7 miliardy juanů, s poměrem nesplácených půjček 1,53%.

  Zpráva o hodnocení navíc ukazuje, že zůstatek po splatnosti půjček Yingkou Coastal Bank je 882 milionů juanů, což představuje 6,18% z celkových půjček. Stojí za zmínku, že výroční zpráva ukazuje, že ke konci roku 2017 činil zůstatek úvěrů se splatností déle než 90 dní v pobřežní bance Yingkou 754 milionů juanů a jeho poměr k nespláceným úvěrům činil 347,47%. V červnu letošního roku zasvěcená osoba z oboru řekla reportérovi „Daily Business News“, že orgány dohledu požadovaly, aby banky zahrnuly úvěry se splatností déle než 90 dní do nesplácených úvěrů. V té době osoba z akciové banky odhalila novinářům, že to bylo v květnu jasně požadováno, nikoli pro jednu banku, ale pro všechny banky.

  U nesplácených půjčekPodle analýzy v ratingové zprávě Lianhe Credit v posledních letech pobřežní banky Yingkou postupně zvyšovaly své úvěrové podnikání a dosáhly rychlého růstu úvěrového rozsahu.

  Na druhé straně zpomalení makroekonomického růstu a přizpůsobení průmyslové struktury způsobila úvěrová rizika v přebytečných průmyslových odvětvích Postupně jsou místní malé a střední podniky v Yingkou na konci průmyslového řetězce. Ovlivněn fluktuacemi trhu se zvýšil jeho provozní tlak a snížila se jeho ziskovost, což vedlo k poklesu dluhové solventnosti. Zvýšilo se riziko půjček bankám v Yingkou a zvýšil se rozsah nesplácených úvěrů a úvěrů po splatnosti. .

  Pod vlivem nárůstu rozsahu nesplácených úvěrů rovněž poklesla úroveň krytí rezerv pobřežních bank Yingkou.

  Ke konci roku 2017Poměr pokrytí rezervami banky byl 166,02%, což je meziroční pokles o 23,6 procentního bodu. Lianhe Credit poukázal na to, že kvalita úvěrových aktiv pobřežních bank v Yingkou čelí většímu tlaku dolů a významně se zvýšil podíl úvěrů po splatnosti nad 90. Vzhledem k vysoké míře odchylky od klasifikace pěti kategorií se skutečné ustanovení byl nedostatečný a budoucí tlak na zajišťování bude velký.

Editor:Klíčová slova článku Du Yan SF007: první polovina první poloviny čistého zisku přiměřenost přiměřenosti Yingkou populární doporučení odložit veřejný účet Sina Finance 24 hodin nepřetržitě vysílat nejnovější finanční informace a videa, další výhody pro fanoušky skenovat QR kód následovat ( sinafinance).