Ekonomika

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu

souhrn

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu-0

 Huashang Daily News (Reporter Liu Junwei) Od nynějška až do 26. června, pokud se uživatelé drog ve městě Xianyang chopí iniciativy k vyřešení případu, návratu do společnosti a dobrovolnému přijetí rehabilitace drogovou komunitou, budou zmírňováni nebo osvobozeni od trestu v souladu s zákon. Před několika dny vydal úřad veřejné bezpečnosti města Xianyang „Oznámení o naléhání na zločince zneužívající drogy, aby vyvinuli iniciativu k dosažení shovívavosti“Doufáme, že uživatelé drog a zločinci mohou převzít iniciativu, aby se k případu dostali.

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu-1

  Odmítnutí případu ve stanovené lhůtě bude přísně potrestáno Oznámení stanoví: Každý narkoman se dobrovolně obrátí na orgány veřejné bezpečnosti města na všech úrovních, místní policejní stanice nebo komunitu, aby obdržel dotazy nebo registraci ve lhůtě oznámení. Zmírnění nebo osvobození od zpracování;Každý, kdo odmítne předložit případ ve stanovené lhůtě nebo se nadále dopouští trestných činů souvisejících s drogami, bude po zjištění přísně potrestán. Každý, kdo kouří, vstřikuje v oznamovací lhůtě opium, morfin, heroin, marihuanu, metamfetamin, kokain, extázi, ketamin (prášek K) a další omamné nebo psychotropní látky regulované státem,Ti, kteří dobrovolně přijdou k případu, vrátí se do společnosti a dobrovolně přijmou drogovou rehabilitaci v komunitě, již nebudou podléhat povinné izolaci pro drogovou rehabilitaci; zločinci, kteří mají v minulosti trestné činy související s drogami nebo druhé užívání drog, budou dostal lehčí nebo zmírněný trest.

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu-2

  Uživatelé drog, kteří již v minulosti měli trestné činy související s drogami nebo s nimiž byli ve věcech souvisejících s drogami zacházeni orgány veřejné bezpečnosti, pokud k věci dobrovolně přijdou ve výpovědní lhůtě a pravdivě se přiznají ke své trestné činnosti,Trest bude zmírněn, zmírněn nebo osvobozen v souladu se zákonem.

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu-3

  Z nich budou podle zákona osvobozeni od trestných činů osoby s relativně malými trestnými činy; těm, kteří nahlásili a odhalili, poskytli vodítka k nezákonným trestným činům a orgány veřejné bezpečnosti jim byly ověřeny jako skutečné záslužné služby, bude poskytnuto lehčí nebo zmírněný trest v souladu se zákonem; za významné záslužné výkony budou zmírněny v souladu se zákonem, nebo osvobozeny od trestu.

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu-4

  Je-li případ zamítnut ve stanovené lhůtě,Orgány veřejné bezpečnosti budou podle zákona přísně trestat.

Zločinci, kteří berou drogy a nelegálně se k případu dostanou dobrovolně, mohou být zmírněni nebo osvobozeni od trestu-5

  Financování, přechovávání, ukrývání drogových zločinců nebo poskytování pomoci zločincům souvisejícím s drogami při hlášení, ničení důkazů atd.

 , Které představují trestný čin, budou vyšetřovány z hlediska trestní odpovědnosti v souladu se zákonem. Poskytuje vodítka k nezákonným trestným činům a odměňuje ty, kteří přispěliRodiny by měly aktivně přesvědčit ty, kteří vzali uživatele drog a zločince, aby se ujali iniciativy, aby případ vyřešili a přijali shovívavé zacházení. Ti, kteří jsou doprovázeni příbuznými a přáteli, aby se vzdali, nebo poté, co příbuzní a přátelé převzali iniciativu k nahlášení případu, se má za to, že orgány veřejné bezpečnosti přišly k případu z vlastní iniciativy, a trest bude zmírněn nebo osvobozen podle zákona.

  Majitelé a zaměstnanci hotelů, míst zábavních služeb a nájemních domů musí zastavit nelegální a kriminální aktivity související s drogami, které se nacházejí v jejich prostorách, a okamžitě je nahlásit orgánům veřejné bezpečnosti.

 Za ty, kdo nezastaví ani neohlásí, odpovídá osoba odpovědná za jednotku a příslušný personál v souladu se zákonem k odpovědnosti; pokud jsou okolnosti závažné, bude trestní odpovědnost vyšetřena v souladu se zákonem. Povzbuďte masy, aby aktivně bojovaly proti všem druhům trestných činů souvisejících s drogami, hlásily a odhalovaly, poskytovaly stopy nelegálních trestných činů, pomáhaly při dopadení personálu souvisejícího s drogami a odměňovaly je v souladu s předpisy a chránily jejich zákonná práva a zájmy v souladu se zákonem.

 Ti, kdo se vyhrožují nebo pomstou oznamovatelům, žalobcům nebo svědkům, budou podle zákona přísně potrestáni. Nahlásit telefon: 110 nebo 029-33880777.

  Příslušná osoba odpovědná za úřad veřejné bezpečnosti v Xianyangu uvedla, že 26.

  červen tohoto roku je 30. „dnem 26. června“ Mezinárodním dnem kontroly drog.

  Aby bylo možné tvrdě zakročit proti drogové trestné činnosti, plně to odráží politiku strany a vlády kombinovat shovívavost a přísnost účinně omezit růst šíření drogové trestné činnosti,V souladu s „trestním zákonem“, „zákonem o kontrole drog“ a dalšími příslušnými zákony a nařízeními se úřad rozhodl vyzvat uživatele drog a pachatele, aby se chopili iniciativy a shledali mírné zacházení.

.