Kultura

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů

souhrn

Yu Mengjiang, reportér pro média z Guangzhou Daily, míra zaměstnanosti vysokoškolských studentů 2016 dosáhla 91,6%. Modrá kniha poukázala na to, že míra zaměstnanosti vysokoškolských studentů 2016 půl roku po ukončení studia (91,6 %) byla v podstatě stejná jako třída 2015 (91,7%), z trendu posledních tří let. Je vidět, že míra zaměstnanosti absolventů vysokých škol je po šesti měsících stabilní. Třída 2016 absolvovala polovinu

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-0

 Včera se v Pekingu konalo vydání a seminář China University Student Employment Report Report a seminář.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-1

  Max Research Institute na setkání vydal Blue Book Report China University Employment Report 2017.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-2

  Uvádí se, že „Zpráva o zaměstnanosti vysokoškolských studentů v Číně“ vydává nakladatelství Social Science Literature Publishing House.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-3

  Od svého prvního vydání v roce 2009 je letos devátou výroční zprávou.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-4

 Modrá kniha poukázala na to, že míra zaměstnanosti vysokoškolských studentů v roce 2016 dosáhla 91,6% a jejich výkon byl stabilní. Nejvyšším měsíčním příjmem z hlavních povolání, kterým se vysokoškoláci v roce 2016 zabývají po šesti měsících, je „Internet Development and Application“ (5679 juanů), následovaný „Computer and Data Processing“ (5636 juanů). Poutavé. Podle Yu Mengjianga, mediálního reportéra Guangzhou Daily, míra zaměstnanosti vysokoškolských studentů v roce 2016 dosáhla 91.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-5

 Modrá kniha 6% poukázala na to, že míra zaměstnanosti (91,6%) třídy absolventů vysokých škol v roce 2016 půl roku po ukončení studia byla v zásadě stejná jako u třídy 2015 (91,7%). Z trendu posledních tří let , je vidět, že míra zaměstnanosti absolventů vysokých škol po půl roce vykazovala stálý trend.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-6

  Podíl „zaměstnaných na plný úvazek“ šest měsíců po ukončení studia ve třídě vysokoškolských studentů v roce 2016 (77,3%) je v zásadě stejný jako podíl ve třídě 2015 (77,4%). Ve srovnání s rokem 2014 (79,2%) je podíl „samostatné výdělečné činnosti“ (3,0%) v zásadě stejný jako v letech 2015 a 2014 (3,0%, resp. 2,9%); podíl „vysokoškolských studentů / čtenářů“ (10,3%) je o něco vyšší než u zasedání 2015 a 2014 (10,1%, 8,9%); podíl „žádné zaměstnání, hledejte práci“ (4,0%) je o něco vyšší než u zasedání 2015 a 2014.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-7

 Třída 2014 (3,9%, respektive 3,7%). Tříletý příjem po ukončení studia vzrostl o 84% a měsíční příjem absolventů vysokých škol v roce 2016 činil 3988 juanů. Mezi nimi byl měsíční příjem 2016 absolventů vysokoškolských vysokých škol 4376 juanů a měsíční příjem 2016 absolventů vyšších odborných škol byl 3599 juanů, což je vyšší než měsíční disponibilní příjem obyvatel měst v roce 2016 (2801 juanů). Průměrný měsíční příjem vysokoškoláků se od roku 2012 do roku 2016 zvýšil z 3366 juanů na 4376 juanů.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-8

 Nárůst byl 30%. Pokud vezmeme v úvahu inflaci, po úpravě podle CPI (index spotřebitelských cen, jeden z důležitých ukazatelů pro měření inflace), se průměrný měsíční příjem vysokoškolských absolventů 2012–2016 zvýšil z 3366 juanů na 4043 juanů, což je nárůst o 20% .

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-9

  Průměrný měsíční příjem absolventů odborných škol se v letech 2012 až 2016 zvýšil z 2731 juanů na 3599 juanů. Nárůst byl 32%. Po úpravě podle CPI se průměrný měsíční příjem absolventů odborných škol 2012–2016 zvýšil z 2731 juanů na 3325 juanů, což představuje nárůst o 22%. Stojí za zmínku, že příjem vysokoškoláků se významně zvýšil tři roky po ukončení studia.

Kariérní příjem z IT je nejvyšší měsíční příjem 5679 juanů-10

  Průměrný měsíční příjem vysokoškolských studentů 2013 tři roky po ukončení studia se zvýšil o 84% ve srovnání s rokem ukončení studia. Mezi nimi byl vysokoškolský nárůst 87%,Vyšší odborné školy vzrostly o 81%. Vysokoškoláci zabývající se IT profesemi mají vyšší příjmy.

  Pokud jde o příjmy absolventů, v kategorii vysokoškolských předmětů 2016 je nejvyšší měsíční příjem absolventů půl roku po ukončení studia strojírenství (4676 juanů) a nejnižší lékařství (3766 juanů). Nejvyšší měsíční příjem v hlavních profesích, které absolventi vysokoškolských studentů v roce 2016 zaměstnávají o půl roku později, je „„Vývoj a aplikace na internetu" (5679 juanů), následovaný „Počítačem a zpracováním dat" (5636 juanů). Odvětvím s nejvyšším měsíčním příjmem pro vysokoškoláky v roce 2016 o šest měsíců později je „mediální, informační a komunikační průmysl" (5174 jüan). Druhým je „odvětví dopravy“ (5036 juanů).

  Tři po sobě jdoucí velké zelené karty: Zelená karta a velké červené karty pro profesionální zaměstnání související s IT vždy přitahovaly pozornost.

 Modrá kniha poukazuje na to, že obory se zelenou kartou označují obory s relativně nízkou nezaměstnaností a vyšší celkovou mírou zaměstnanosti, platů a spokojenosti s prací a jsou obory rostoucí poptávkou.

  Mezi absolventy zelených karet pro vysokoškolské zaměstnání v roce 2017 patří: informační bezpečnost, softwarové inženýrství, síťové inženýrství, umění digitálních médií, komunikační inženýrství, elektrotechnika a automatizace a reklama. Mezi nimi jsou softwarové inženýrství, síťové inženýrství a komunikační inženýrství tři měsíce po sobě zelenými kartami. Tři po sobě jdoucí obory červené karty: Hudební vystoupení a výtvarné umění Obory červené karty označují obory s vysokou mírou nezaměstnanosti a nízkou celkovou mírou zaměstnanosti, platu a spokojenosti s prací.

  Mezi hlavní obory červené karty zaměstnanosti v roce 2017 patří: historie, hudební vystoupení, biotechnologie,Právo, výtvarné umění, biologické inženýrství. Mezi nimi jsou hudební vystoupení a výtvarné umění tři velké po sobě jdoucí červené karty. Hlavní červené karty pro vyšší odborné školy v roce 2017 zahrnují: právní záležitosti, jazykové vzdělávání, produkci grafických obrázků, základní vzdělání a počítačové účetnictví. Mezi nimi byly právní záležitosti a jazykové vzdělávání třemi po sobě jdoucími obory červené karty.

  Za tři roky více než polovina podnikatelské populace ukončila podnikání. Pokud jde o samostatnou výdělečnou činnost vysokoškolských studentů,Půl roku po absolvování třídy studentů vysokých škol v roce 2013 zahájilo vlastní podnikání 2,3% z nich (1,2% pro vysokoškoláky, 3,3% pro vyšší odborné školy) a 5,9% z nich zahájilo vlastní podnikání po třech letech (3,8% pro vysokoškoláky a 8,0 pro vyšší odborné školy)%), což ukazuje, že více absolventů se rozhodlo zahájit vlastní podnikání do tří let od ukončení studia.

Stojí za zmínku, že 46 z vysokoškolských absolventů 2013, kteří zahájili podnikání po půl roce studia. 2% pokračují ve svém podnikání po třech letech, což je pokles o 2,4% ve srovnání s třídou 2012 (48,6%); 46,8% absolventů vyšších odborných škol z roku 2013, kteří zahájili vlastní podnikání půl roku po ukončení studia, stále pokračuje ve svém podnikání podnikání po třech letech Samostatná výdělečná činnost, mírně nižší než ve třídě 2012 (47,5%). To znamená, že více než polovina podnikatelské populace opustila své podnikání do tří let a riziko podnikatelského neúspěchu nelze ignorovat. .