Finance

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem

souhrn

Zpravodajská agentura Xinhua, Peking 12. června (reportér Hou Lijun) Premiér Státní rady Li Keqiang jednal 12. odpoledne ve Velké síni lidu s lucemburským předsedou vlády Bettelem, který je na oficiální návštěvě Číny. Li Keqiang uvedl, že Lucembursko je důležitým kooperativním partnerem Číny v EU. Od navázání diplomatických vztahů před 45 lety se Čína a Rwanda vždy držely vzájemného respektu a rovného zacházení.Dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj bilaterálních vztahů má také

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-0

 Zpravodajská agentura Xinhua, Peking 12. června (reportér Hou Lijun) Premiér Státní rady Li Keqiang jednal 12.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-1

  odpoledne ve Velké síni lidu s lucemburským předsedou vlády Bettelem, který je na oficiální návštěvě Číny.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-2

  Li Keqiang uvedl, že Lucembursko je důležitým kooperativním partnerem Číny v EU. Od navázání diplomatických vztahů před 45 lety se Čína a Rwanda vždy držely vzájemného respektu a rovného zacházení.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-3

 Příkladnou roli v rozvoji vztahů mezi Čínou a EU hraje dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj bilaterálních vztahů. Čína je ochotna spolupracovat s Rwandou na posílení politické vzájemné důvěry, hloubkovém podpoře rozvoje vzájemně výhodné spolupráce, posílení komunikace a koordinace v mezinárodních a regionálních záležitostech a otevření jasnějších vyhlídek pro vztahy mezi Čínou a Rwandou. Li Keqiang zdůraznil, že Čína je ochotna hrát se Rwandou doplňkové výhody. Posílit dvoustrannou spolupráci v oblasti obchodu, investic, financí a dalších oblastí, dále zvyšovat úroveň finančního průmyslu a spolupráce v oblasti regulace, provádět dohodu o rozšiřování ujednání o leteckých právech, podporovat optimalizaci a modernizaci spolupráce v oblasti oceli, zkoumat spolupráci na trhu s třetími stranami, budovat více platforem pro kulturní výměnu a další usnadnění personálních výměn upevňuje základ veřejného mínění pro dlouhodobý rozvoj vztahů mezi Čínou a Rwandou.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-4

 Li Keqiang poukázal na to, že Čína přikládá rozvoji vztahů s EU velký význam. Za současné mezinárodní politické a hospodářské situace by Čína a EU měly společně podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic, podporovat ekonomickou globalizaci směrem k inkluzivnějšímu a inkluzivnějšímu prostředí směřování a ochrana Charty OSN a světa Pozitivní signály mezinárodního řádu, včetně pravidel obchodní organizace,Vytvořit příznivé prostředí pro stálý rozvoj vztahů a spolupráce mezi Čínou a EU. Bettel uvedl, že Rwanda a Čína jsou tradičně přátelské a jejich vztah je založen na vzájemné důvěře.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-5

  Strana Lu bude dodržovat přátelskou politiku vůči Číně a je ochotna prohloubit spolupráci s Čínou v oblasti obchodu a investic, financí, vesmírných technologií, oceli, letectví a komunikací a rozšířit kulturní a personální výměny. Podporovat neustálý rozvoj vztahů mezi Rwandou a Čínou.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-6

  Rwanda se zasazuje o podporu volného obchodu a multilateralismu a je ochotna posílit komunikaci a koordinaci s Čínou, aby společně reagovaly na globální výzvy.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-7

  Lu Fang s potěšením vidí, že Evropa a Čína navázaly užší vztahy, kterým čelí budoucnost, a je v tomto ohledu ochoten hrát aktivní roli.

Li Keqiang jedná s lucemburským předsedou vlády Bettelem-8

  Před jednáními uspořádal Li Keqiang uvítací ceremoniál pro Betel na náměstí před východní bránou Velké lidové síně.

 Schůze se zúčastnil Li Haifeng, místopředseda Národního výboru Čínské lidové politické poradní konference.

  Po jednáních byli Li Keqiang a Betel společně svědky podpisu několika dokumentů o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení, financí, letectví, filmu a televize.

.