Sportovní

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku

souhrn

Xinhuanet, Peking, 27. srpna (Xuefan Qin) Nedávno začalo zveřejňování pololetních zpráv společností kótovaných na burze v roce 2018 a kotované banky v Šanghaji, Hongkongu a Shenzhenu postupně oznamovaly průběžné zprávy. Guangzhou Rural Commercial Bank, která byla uvedena na burzu v Hongkongu v červnu loňského roku, rovněž oficiálně zveřejnila své provozní výsledky za první polovinu roku 2018. Data ukazují, že na pozadí přísnějšího dohledu si Guangzhou Rural Commercial Bank stále udržuje svůj provozní výkon a

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-0

 Xinhuanet, Peking, 27.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-1

  srpna (Xuefan Qin) Nedávno začalo zveřejňování pololetních zpráv společností kótovaných na burze v roce 2018 a kotované banky v Šanghaji, Hongkongu a Shenzhenu postupně oznamovaly průběžné zprávy.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-2

  Guangzhou Rural Commercial Bank, která byla uvedena na burzu v Hongkongu v červnu loňského roku, rovněž oficiálně zveřejnila své provozní výsledky za první polovinu roku 2018.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-3

  Data ukazují, že na pozadí přísnějšího dohledu si Guangzhou Rural Commercial Bank stále udržuje stálý rozvoj provozního výkonu a kvality aktiv.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-4

 Celková aktiva banky činila 753,636 miliardy juanů, což je nárůst o 2,44% od začátku roku; provozní příjem byl 8,175 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 30,98%; zisk před zdaněním činil 4,333 miliardy juanů ročně meziroční nárůst o 26,90%; čistý zisk činil 3,391 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 28,49%. Poměr nesplácených úvěrů klesl na 1,41% a jeho hlavní provozní ukazatele se umístily na špici podobných institucí v zemi. Provozní příjem a čistý zisk dosáhly dvouciferného růstu: Guangzhou Rural Commercial Bank dosáhla dvouciferného růstu provozního zisku a čistého zisku. Data ukazují, že v první polovině roku 2018 dosáhla guangzhouská venkovská obchodní banka provozní příjem 8,175 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 30,98%, a dosáhla čistého zisku 3,391 miliardy juanů, což je meziroční nárůst 28,49%.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-5

  Mezi bankami uvedenými v Šanghaji, Hongkongu a Shenzhenu je tempo růstu v popředí.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-6

  Pro rychlý růst čistého zisku Guangzhou Rural Commercial Bank se analýza domnívá, že je to způsobeno hlavně dvěma aspekty. Na jedné straně se vklady neustále vyvíjely. Na konci června se v souvislosti s poklesem vkladů ve větší oblasti Guangzhou ve srovnání se začátkem roku zvýšily vklady klientů Guangzhou Rural Commercial Bank o 4,443 miliardy juanů ve srovnání se začátkem roku, což představuje nárůst 0,97% a míra růstu byla lepší než průměrná úroveň v Kantonu. Na druhé straně se Guangzhou Rural Commercial Bank zaměřuje na poskytování služeb reálné ekonomice, poskytování služeb zemědělství, venkovským oblastem a malým a mikropodnikům.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-7

 Neustále je vyvíjeno úsilí o zvýšení nabídky inkluzivních finančních produktů a zlepšení úrovně finančních služeb.

Guangzhou Rural Commercial Bank ve své průběžné zprávě oznamuje dvouciferný růst provozních výnosů a čistého zisku-8

  Za účelem oživení reálné ekonomiky a zavedení inkluzivního financování na podporu zemědělství a malých podniků zahájila banka řadu úvěrových produktů, jako je „Sun Craftsman Loan“, která poskytuje finanční služby řemeslníkům s místními charakteristikami, jako je chov, chov zvířat a hrnčířství. Abychom uspokojili finanční potřeby malých a mikropodniků v procesu rozvoje podnikání,Banka vyvinula a uvedla na trh produkt „kontinuální půjčky“, který efektivně řeší problém kapitálového obratu v procesu „výměny starého a půjčování nového“ za úvěrové zákazníky. Průběžná zpráva ukázala, že na konci června činily celkové půjčky guangzhouské venkovské obchodní banky 345,734 miliard juanů, což je nárůst od začátku roku o 51,721 miliard juanů, což je nárůst o 17,59%. Ve srovnání s ostatními partnery v celé zemi byla celková míra růstu úvěrů banky rychlejší než na začátku roku.

 Vyšší než průměrná míra růstu komerčních bankovních půjček v mé zemi. Trvalé zlepšování kvality aktiv Stojí za zmínku, že zatímco Guangzhou Rural Commercial Bank dosáhla stabilního růstu svého provozního výkonu, kvalita jeho aktiv si také udržuje stabilní úroveň. Data ukazují, že ke konci června činila míra selhání guangzhouské venkovské obchodní banky 1,41%, což je pokles o 0,10 procentního bodu od začátku roku; poměr pokrytí rezervami byl 199.

 78%, což je nárůst o 13,03 procentního bodu od začátku roku, a kvalita aktiv zůstala stabilní. Uvádí se, že za účelem zlepšení schopností kontroly rizik banka zřídila interní centrum pro řízení rizik a vytvořila mechanismus kontroly rizik pro období před, střední a po investici, který jasně definuje přístup spolupracujících institucí, kvalita investičních cílů, včasné varování a zastavení ztrát a hodnocení výkonu manažera. A pravidla systému,Uvědomte si nepřetržité sledování celého procesu spravovaných aktiv, abyste zajistili neustálé zlepšování kvality aktiv.

  V roce 2018 je makro prostředí složité a proměnlivé a dohled nad politikami je stále přísnější.

  Aby se Guangzhou Rural Commercial Bank přizpůsobila potřebám rozvoje v novém prostředí, vrátila se ke svým kořenům a zrychlila inovaci a transformaci produktů; přijala několik opatření současně ke zlepšení svých aktivních řídících schopností; operace dodržování předpisů,Vybudujte systém prevence rizik; prozkoumejte nové modely podnikání v oblasti správy aktiv. V první polovině roku byla optimalizována struktura aktiv a pasiv Guangzhou Rural Commercial Bank, aktiva a pasiva v oblasti obchodování na finančním trhu se ve srovnání se začátkem roku snížila a úvěrový obchod se rychle rozvíjel. V současném prostředí tento směr odpovídá nejen celkovému trendu „lámání se z virtuálního do skutečného“, ale také napomáhá stálému zvyšování úrokového výnosu. Počáteční růst internetové finanční matice se stal iniciativou přizpůsobení se novým finančním formátům a novým politikám.

 Kantonská venkovská obchodní banka zrychlila svou transformaci a integraci tradičních podniků a neustále zlepšovala svou internetovou finanční matici pokrývající přímé bankovnictví, mobilní bankovnictví , Sun Mart a inteligentní bankovnictví (VTM). ) ​​A banka WeChat poskytující diverzifikované internetové finanční služby,Například podnikání v oblasti správy hotovosti, elektronické obchodní směnky, karty vypořádání jednotek a podnikové chytré terminály a mobilní marketingové platformy.

  V první polovině roku přímé bankovnictví nadále zvyšovalo otevřenost a diverzifikaci služeb platforem a dosáhlo přibližně 610 000 zákazníků a objem transakce se meziročně výrazně zvýšil o 1 063% na 9 724 miliard RMB. Mobilní bankovnictví spustilo funkci skenování příjmu a platby kódu,Poskytovat zákazníkům komplexní a pohodlné mobilní služby s akumulací přibližně 3,44 milionu osobních zákazníků, transakce s osobními zákaznickými účty se meziročně zvýšily o 29% na 5,7538 milionu a hodnota transakce se meziročně zvýšila o 55% na 136,96 miliardy RMB; firemní zákazníci Asi 12 300 domácností, 67 700 transakcí s firemními zákaznickými účty, s částkou transakce 3,141 miliardy RMB. Současně se nové platební transakce meziročně zvýšily o 30% na 153 milionů a hodnota transakce se meziročně zvýšila o 60% na 112 433 milionů RMB. Navíc obchodní rozsah Sun Mart, obchodního centra pečlivě podporovaného bankou, zdravě roste s přibližně 130 000 zákazníky a 52 000 objednávkami, což představuje meziroční nárůst o 48%.

  V průběžné zprávě za rok 2018 jsou různé operace a vývojové práce v Guangzhou Rural Commercial Bank zdravé a zdravé. Rozsah aktiv se neustále zvyšuje a kvalita aktiv se neustále zvyšuje. Pokud jde o budoucí vývoj, příslušná osoba odpovědná za Guangzhou Rural Commercial Bank uvedla: „Budeme i nadále optimalizovat strukturu odpovědnosti za aktiva, zlepšovat možnosti provozního řízení a úrovně řízení rizik, lépe sloužit reálné ekonomice a usilovat o budování Guangzhou Rural Komerční banka do klíčové konkurenceschopnosti.

, Prvotřídní kótovaná banka s vysokým růstem a jedinečnými konkurenčními výhodami. „Zodpovědný redaktor: Yang Qun Klíčová slova článku: Guangzhou Rural Commercial Bank Průběžná zpráva Kvalita majetku Horká doporučení Odložte veřejný účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodin denně, další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód, který budete následovat ( sinafinance).