Hra

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony

souhrn

Zástupce generálního ředitele úvěru pobočky China Merchants Bank a dalších 4 osob přesně přepadl ztrátu více než 3,9 milionu a pokutu více než 2 miliony.Reportér China Times Xiao Junxiu uvedl, že se mu nepodařilo ukrást kuře a ztratil rýži. Ve skutečném životě se tato porušení často konají v rozporu se zákonem. Dne 20. srpna vydala Čínská regulační komise pro cenné papíry tři pokuty za potrestání zaměstnanců pobočky China Merchants Bank Nanjing Branch a jejich přidružených společností za zasvěcené obchodování s akciemi A.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-0

 Zástupce generálního ředitele úvěru pobočky China Merchants Bank a dalších 4 osob přesně přepadl ztrátu více než 3,9 milionu a pokutu více než 2 miliony. Reportér China Times Xiao Junxiu uvedl, že se mu nepodařilo ukrást kuře a ztratil rýži. Ve skutečném životě jsou tato porušení často uváděna v rozporu se zisky a ztrátami. Dne 20.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-1

  srpna vydala Čínská regulační komise pro cenné papíry tři pokuty za sebou, aby potrestala zaměstnance pobočky China Merchants Bank v Nanjing a jejich přidružených společností za obchodování zasvěcených osob v A akcie. Čas pro zasvěcené obchodování s velkými ztrátami na základě interních informací k otevření pozice nastal v srpnu 2016.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-2

  V té době společnost Vignas (603518. SH) získala značku TeenieWeenie v držení společnosti Yinian Fashion Hong Kong Co.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-3

 , Ltd. a jejích spřízněných stran a souvisejících aktiv a podniků značky.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-4

  Zde se konala pobočka China Merchants Bank v Nanjing. schůzka prošla schválením Vegnasových miliard kreditů,Nakonec musí počkat na schválení ústředí. Účastníci pobočky a jejich přidružených společností využili uchopení jistoty informací k nákupu akcií společnosti Vignas dříve, než to ředitelství schválilo.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-5

  V té době se Hu Zhongquan, zástupce generálního ředitele oddělení pro schvalování úvěrů pobočky China Merchants Bank Nanjing, dvakrát zúčastnil schůzky o schválení úvěru společnosti Vignas a vyjádřil své názory.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-6

 18. srpna 2016 bylo nakoupeno 7400 akcií společnosti Vignas s transakční částkou 230 140 juanů a 6400 akcií společnosti Vignas bylo koupeno 25.

Čtyři zaměstnanci China Merchants Bank byli podezřelí z obchodování zasvěcených osob: ztráta více než 3,9 milionu a pokuta více než 2 miliony-7

  srpna s transakční částkou 196 306 juanů.

  K 24.

  srpnu 2017 byl veškerý prodej, skutečný zisk 66678,77 juanů. Poté použijte jeho bratrský účet cenných papírů „Hu Moukai“ k nákupu 37 500 akcií společnosti Vignas s obratem 1145 227 juanů,K 24. srpnu bylo prodáno 64 904 akcií s obratem 2020 699 juanů, se skutečným ziskem 16 301,38 juanů. Hu Zhong správně použil účet cenných papírů obou bratrů k dosažení skutečného zisku 8 2980,15 juanů.

  Komise pro regulaci cenných papírů se rozhodla zabavit nelegální příjem Hu Zhongquan 82980 na základě skutečností, povahy, okolností a míry sociální újmy z protiprávních jednání strany a v souladu s článkem 202 zákona o cenných papírech. 15 juanů a pokuta 248940,45 juanů. Hu Zhongquan si myslel, že by mohl využít příležitosti k velkému zisku, ale pokutoval ho téměř 250 000.

  Do této zasvěcené transakce byl také zapojen Fan Mou, další zaměstnanec China Merchants Bank.

  Byl zaměstnancem pobočky China Merchants Bank Nanjing Jiangning.

  Podílel se na plánu finanční diskuse o výše uvedené akvizici v China Merchants Bank. Použil zprávy svému otci „Fan Tongxing“. Účet cenných papírů koupil v srpnu 4650 akcií společnosti Vignas s obratem 146 249 juanů a skutečný zisk po prodeji činil 11 549,07 juanů.

  V souladu s ustanoveními článku 202 zákona o cenných papírech zabavila Komise pro regulaci cenných papírů nezákonné zisky společnosti Fan Tongxing 11 549,07 juanů a uložila pokutu ve výši 34 647,21 juanů. Ve srovnání se dvěma lidmi zapojenými do obchodování zasvěcených osob v pobočce China Merchants Bank v Nanjing,Dvě „externí“ pobočky jsou velkým problémem.

  Yu Hongrui znal jak Zhao, tak Fan of China Merchants Bank Nanjing Jiangning Sub-branch. Po získání informací zakoupili 466 300 akcií s obratem 14 481 055,56 juanů. Byly prodány v roce 2017.

  K 24. srpnu tohoto roku skutečný zisk byl - 2226749,16 juanů. Prostřednictvím interních informací utratil více než 14 milionů na nákup akcií,Výsledkem byla ztráta více než 2,2 milionu juanů a Yu Hongrui byl označen za neúspěšného obchodníka s akciemi A-share. Kromě toho uložila Čínská regulační komise pro cenné papíry pokutu 600 000 juanů za obchodování zasvěcených osob společnosti Hong Rui a pokutu 600 000 juanů za jeho doporučení ostatním nakupovat a prodávat související cenné papíry v celkové výši 1,2 milionu juanů.

  Toto obchodování zasvěcených osob ho celkem stálo 3,42 milionu juanů.

 Koupil jsem si hlubokou lekci. Druhým je Wang Fenglei. On a Yu Hongrui jsou po mnoho let dobří přátelé a mají časté kontakty a blízké vztahy. Řídila používání účtů cenných papírů „Wang Mouhong“ a „Chen Mouying“ k samostatnému nákupu Vignas.

  Jeden z účtů koupil 127 983 akcií s částkou transakce 3 889 501,48 juanů a skutečný zisk byl 1 017 676,77 juanů. Jiný účet koupil 93072 akcií,Částka transakce činila 285 8403,52 juanů a skutečný zisk byl -759 916,71 juanů. Oba účty investovaly celkem 6 7479 milionů juanů, ale ztratily celkem téměř 1777,5 milionů juanů. Kromě toho Čínská regulační komise pro cenné papíry uložila pokutu ve výši 600 000 juanů za její obchodování zasvěcených osob.

  Výše uvedené čtyři osoby zapojené do obchodování zasvěcených osob investovaly celkem více než 24,96 milionu juanů, ale celková celková ztráta činila přibližně 3,91 milionu juanů. Kromě toho dostali čtyři lidé celkem pokutu přibližně 2,08 milionu juanů.

  Na medvědím trhu nejenže interní informace selhaly v tom, aby byli lidé ziskoví, ale naopak utrpěli mnoho ztrát.

  Od srpna do konce prosince 2016 se index šanghajské burzy pohyboval kolem 3000 bodů za pět měsíců a nebylo možné hovořit o žádném trhu. Toto období je hlavním obdobím jejich obchodování zasvěcených osob. Vignas ve stejném období vzrostl o 15%,Nestálost trhu a tlak na pokles soustředěného nákupu a prodeje jim však způsobily malé zisky a velké ztráty. Vysoké pokuty uložené Čínskou regulační komisí pro cenné papíry tuto transakci dokonce zcela porazily.

  Přesný časový bod zálohy, kdy 4 lidé koupili Vignas, byl v předvečer multimiliardového finančního plánu China Merchants Bank prostřednictvím Vignas.

  Dá se říci, že šlápl na akviziční fondy. “„Dokončeno. “ Kolem časové osy akvizičního financování se tato zasvěcená transakce vynořila.

  3.

  června 2016 společnost Vignas vydala první kolo nabídkových řízení a 7. června společnost Vignas získala vědomí, že vstoupila do druhého kola nabídkových řízení, Vignas kontaktoval China Merchants Bank, aby pomohl s plánem financování v řádu miliard. 4. července 2016, oddělení investičního bankovnictví China Merchants Bank,Fanoušek z Nanjing Jiangning Sub-pobočka China Merchants Bank uspořádal diskuse o finančním plánu s Vignasem.

  29. července 2016 společnost Yi Nian World informovala Vignu, že nabídka byla úspěšná. Ve stejný den uspořádala pobočka China Merchants Bank Nanjing Branch schůzku o schválení úvěru pro společnost Vignas.

  Když bylo v zásadě určeno financování akvizice a zbýval pouze poslední postup, začali to dělat výše uvedení čtyři lidé. Akcie společnosti Vignas nakupovali od 12.

  do 24.

  srpna. Dne 25. srpna 2016 schválila schůzka ústředí China Merchants Bank o úvěru plán financování Vignas; 29. ​​srpna 2016 se Vignas dozvěděl, že ústředí China Merchants Bank schválilo plán financování Vignas.

  V sídle China Merchants Bank stiskněte “V předvečer tlačítka „OK“ již dokončili přesné rozvržení a čekají, až cena akcií poroste, aby dosáhla velkého zisku. Neexistuje však situace na trhu a zvýšila se obtížnost jednotlivých operací s akciemi. obchodování zasvěcených osob je obtížné vydělat peníze a dokonce přináší mnoho ztrát. Zasvěcené obchodování musí čelit sankcím od Čínské regulační komise pro cenné papíry a také vysokým sankcím.

Odpovědný redaktor: Yang Qun populárně doporučuje odložit veřejný účet Sina Finance na vysílat nejnovější finanční informace a videa 24 hodin denně. Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).