Průzkum

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí

souhrn

Dne 14. srpna společnost China Everbright International (257HK) oznámila, že získá 9,96 miliardy hongkonských dolarů prostřednictvím emise práv „27 za 10“ ve výši 6 juanů na akcii, přičemž zveřejní své výsledky v první polovině roku 2018, což vyvolalo vášnivé diskuse na trhu . Znamená rozsáhlá otázka práv, že kapitálový řetězec společnosti je těsný? Co hodlá Everbright International dělat? Při pohledu na finanční výkazy společnosti Everbright International najdete: k 3. červnu 2018

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-0

 Dne 14. srpna společnost China Everbright International (257HK) oznámila, že získá 9,96 miliardy hongkonských dolarů prostřednictvím emise práv „27 za 10“ ve výši 6 juanů na akcii, přičemž zveřejní své výsledky v první polovině roku 2018, což vyvolalo vášnivé diskuse na trhu . Znamená rozsáhlá otázka práv, že kapitálový řetězec společnosti je těsný? Co hodlá Everbright International dělat? Při pohledu na finanční výkazy společnosti Everbright International zjistíte, že: k 30. červnu 2018Celková hotovost a bankovní vklady Everbright International činí přibližně 9,1 miliardy HK $.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-1

  Kromě toho Asijská rozvojová banka, Světová banka, Čínská rozvojová banka a další bankovní a finanční instituce mají v pohotovostních úvěrových linkách celkem přibližně 15,6 miliardy HK $. Informace zveřejněné společností také ukázaly, že China Everbright International měla na konci června poměr dluhu k aktivu 61% a stačilo splácet bankovní půjčky ve výši přibližně 5,8 miliardy za jeden rok. Průměrná úroková sazba v první polovině roku činila pouze 3,69%. Navíc jeho současný poměr, poměr aktiv a pasiv, úrokové krytí a další finanční ukazatele byly v letech 2016 a 2017 v zásadě stejné.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-2

  Z tohoto pohledu kapitál China Everbright International nejenže není těsný, ale lze dokonce říci, že správa hotovosti je dobrá a likvidita dobrá. Na mediální schůzce 14. srpna Wang Tianyi, generální ředitel společnosti Everbright International, uvedl, že implementace plánu emisí 10 miliard práv má ve skutečnosti využít rozvojových příležitostí v budoucnosti. Existuje příležitost zmíněná společností Everbright International? Po rozhovorech se několik vedoucích profesionálů obecně domnívá, že v současném vnitřním a vnějším prostředí může čínský průmysl ochrany životního prostředí v blízké budoucnosti skutečně uvést nové kolo rozvojových příležitostí.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-3

  Za prvé, po Národní konferenci o ochraně ekologického prostředí, stát pravděpodobně zahájí řadu následných opatření podporujících implementační politiky a projekty. V posledních letech země věnovala stále větší pozornost ekologické ochraně a ochraně životního prostředí.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-4

  Po bitvě o prevenci a omezování znečištění jako jedné ze tří hlavních bitev se v roce 2018 konala Národní konference o ekologické ochraně a ochraně životního prostředí. Xi Jinping se osobně zúčastnil Kromě hostujícího Li Zhanshu byli přítomni všichni ostatní členové stálého výboru a je výjimečné, že specifikace jsou vysoké. Schůze jasně navrhla všestrannou podporu zeleného rozvoje,Pěstujte a rozšiřujte průmyslová odvětví šetřící energii a ochranu životního prostředí, průmyslová odvětví čisté výroby a průmyslová odvětví čisté energie, podporujte využívání odpadních zdrojů a zlepšujte životní prostředí ve venkovských oblastech. Každý, kdo zná čínský systém a zpravodajský jazyk, ví, že po takovém setkání na vysoké úrovni je velmi pravděpodobné, že stát a místní samosprávy na všech úrovních zavedou řadu následných opatření podporujících implementační politiky a velké projekty.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-5

 To potvrzuje skutečnost, že v nedávných politikách rozvoje hospodářského pásu řeky Yangtze stát jasně uvedl, že v budoucnu zvýší politické úsilí v oblasti kontroly znečištění vody, ekologické obnovy vod a ochrany vodních zdrojů. .

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-6

  Zadruhé, úsilí státu napravit nedostatky v sektoru infrastruktury může přinést příležitosti pro průmysl ochrany životního prostředí. Jak čínsko-americký obchodní spor pokračuje,Čínská vláda navrhla, aby v současné ekonomické stabilitě došlo ke „změnám“. Aby se vyrovnala s tlakem na pokles ekonomiky, vyžaduje čínská vláda „šest stabilizačních“ prací, jako je stabilizace investic, a konkrétně navrhuje napravit nedostatky jako současný klíčový úkol prohloubit strukturální reformy na straně nabídky a zintenzivnit úsilí o odstranění nedostatků v odvětví infrastruktury.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-7

  Od roku 2008 země bylaSilnice, podchody, letiště a další tradiční infrastrukturní pole nadále intenzivně investovaly a tahový účinek se snižoval. Relativně vzato by měl být průmysl ochrany životního prostředí s více dluhy jednou z klíčových oblastí, které v příštím roce „napraví nedostatky“.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-8

  etapa. Zatřetí, účinek „dobrých peněz vytlačujících špatné peníze“ může posunout průmysl ochrany životního prostředí do fáze integrace. Se zřízením ministerstva ekologie a životního prostředí v zemi,Zvyšování emisních standardů, provádění přísných inspekcí ochrany životního prostředí a trvání na snižování zadlužení. V poslední době většinu nově zahájených projektů na domácím trhu ochrany životního prostředí získaly společnosti s vysokým technickým obsahem, přísnými emisními normami a silnou komplexní silou.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-9

  Zároveň mají potíže některé malé, rozptýlené, slabé a chudé společnosti a projekty s nízkým technologickým obsahem a nestandardními emisními normami. Zasvěcenci z oboru říkají, že průmysl ochrany životního prostředí vstoupil do éry „dobrých peněz vyhánění špatných peněz“. Vzhledem k tomu, že se efekt „dobrých peněz vyhání špatné peníze“ stále objevuje, očekává se, že čínský průmysl na ochranu životního prostředí může vstoupit do fáze integrace, kde se postupně zvyšuje koncentrace trhu, což přinese vůdcům odvětví silné příležitosti. Informace, které nedávno zveřejnila společnost Everbright International,Rovněž se zdá, že to částečně potvrzuje výše uvedenou analýzu: 25.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-10

  ledna 2018 společnost Everbright International oznámila, že úspěšně vyhrála nabídku na PPP projekt Lantianské kombinované výroby domácího odpadu v Xi'anu v provincii Shaanxi s odhadovanou celkovou investicí ve výši 1,08 miliardy juanů a navržená denní zpracovatelská kapacita 2250 tun domácího odpadu. Společnost Everbright International prozradila, že tento projekt je pátým provinčním projektem zpracování odpadů s hlavním městem, který investovala a zkonstruovala společnost Everbright International, což je důležitý milník. Dne 13. června společnost Everbright International, která je uvedena na seznamu SGX, společnost Everbright Water, oznámila celkovou akvizici městského institutu designu v Xuzhou za 82 milionů RMB v hotovosti.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-11

  Xuesong, zástupce generálního ředitele společnosti Everbright International a prezident společnosti Everbright Water, uvedl, že tato akvizice je zamýšlel dále zdokonalovat společnost. Obchodní řetězec celého procesu; dne 22.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-12

  června společnost Everbright International oznámila akvizici projektu Guangdong Zhaoqing pro přeměnu na energii z odpadu,S investicí asi 980 milionů juanů a navrženou denní zpracovatelskou kapacitou 1 500 tun domácího odpadu společnost Everbright International tvrdila, že projekt Zhaoqing je největším investičním projektem společnosti v oblasti Velkého zálivu Guangdong-Hong Kong-Macao a největší energetický projekt v západním Kuang-tungu; 21. srpna společnost Everbright International oznámila akvizici Jiangxi Jiujiang Waste-to-energy Project s investicí přibližně 1,27 miliardy juanů a navrženou denní zpracovatelskou kapacitou 2250 tun domácího odpadu. Společnost Everbright International tvrdila, že tento projekt je největší investicí společnosti v Jiangxi.

Vydání práv společnosti Everbright International zvyšuje 9,96 miliardy hongkonských dolarů na vybudování kvalitního odvětví ekologické ochrany a ochrany životního prostředí-13

  Kromě toho 18.

  srpna předseda skupiny Everbright Li Xiaopeng uvedl, že bude vyvinuto úsilí v oblasti institucionálních mechanismů a alokace zdrojů se zaměřením na odpad z energie, vody čištění a sanitace. Průmyslové jednotky, jako je využití materiálu, monitorování atmosféry a sanace půdy, jsou důležitými uzly v řetězci průmyslu ekologické ochrany a ochrany životního prostředí. Pokračujte v konsolidaci hlavních výhod společnosti Everbright v sektoru ekologické ochrany a ochrany životního prostředí a budujte společnost Everbright International v přední tuzemský a prvotřídní ekologický ekologický podnik s vysokou mezinárodní reputací a vlivem.

  22. srpna se Qian Xiaodong, zástupce generálního ředitele společnosti Everbright International a prezident společnosti Everbright Green and Environmental Protection, na analytické a komunikační schůzce zmínil, že společnost původně vyvinula podnikání v oblasti ochrany životního prostředí.

 Na začátku měl myšlenku inovativních pokusů, ale už po několika letech vývoje se vypěstovala kótovaná společnost s tržní hodnotou kolem 16 miliard juanů, která se zařadila mezi tři nejlepší na trhu.

  inovace a vývoj na trhu ochrany životního prostředí je evidentní. Z pohledu tržní reakce po oznámení emisního plánu práv 14. srpna prošla cena akcií společnosti Everbright International zásadní úpravou, ale od 17. srpnaCena jeho akcií začala dnem dna a odskočila a v uplynulém týdnu dále rostla.

  Související investiční banky jsou ohledně společnosti Everbright International také optimistické. Analytické zprávy vydané 6 hlavními zahraničními investičními bankami a 6 zavedenými čínskými společnostmi s cennými papíry se shodují, že emise jejích práv je dobré pro dlouhodobý rozvoj, což ukazuje, že trh Everbright International začal pozitivně reagovat na „chopit se příležitostí“ vyhlášených China Everbright International. Může však společnost Everbright International na stále více konkurenčním trhu s ochranou životního prostředí skutečně uchopit příležitosti rozvoje průmyslu, vstoupit do tržního rytmu a dosáhnout nového kola rychlého rozvoje, jak si představovaly? Trh počká a uvidí. Odpovědný redaktor: Populární doporučení Zhang Wena odložilo veřejný účet Sina Finance na nepřetržité vysílání nejnovějších finančních informací a videí po dobu 24 hodin.

Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).