Cestovní ruch

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%

souhrn

Gu Zhijuan Beijing News Express (Reporter Gu Zhijuan) Večer 27. srpna oznámila Jiangyin Bank pololetní zprávu za rok 2018. V první polovině letošního roku dosáhla banka Jiangyin Bank provozního výnosu 1,396 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 18,84%; čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti činil 368 milionů juanů, což je meziroční nárůst 4,27%. Mezi hlavními provozními výnosy je čistý úrokový výnos 1,024 miliardy

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-0

  Čistý zisk banky Jiangyin Bank v první polovině roku činil 368 milionů juanů, což představuje meziroční nárůst o 4,27% | Pekingské finanční zprávy Gu Zhijuan, Beijing News Express (reportér Gu Zhijuan) Večer 27. srpna, Jiangyin Banka oznámila pololetní zprávu za rok 2018.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-1

   V první polovině letošního roku dosáhla banka Jiangyin Bank provozního výnosu 1,396 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 18,84%; čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti činil 368 milionů juanů.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-2

  Meziroční nárůst o 4,27%. Mezi hlavními provozními výnosy činil čistý úrokový výnos 1,024 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 2,99%; čistý příjem z poplatků a provizí byl 24,585 milionů juanů, což je meziroční pokles o 19,09%. V první polovině roku 2018 dosáhly ztráty ze snížení hodnoty aktiv, které představovaly největší podíl provozních nákladů, 587 milionů juanů, což je nárůst o 44,50% ve stejném období loňského roku. Podle pololetní zprávy jsou hlavními důvody:Celková výše úvěrů v běžném období se zvýšila, což zvýšilo rezervy na ztráty z úvěrů a zvýšilo čerpání opravných položek.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-3

   K 30. červnu 2018 činila celková aktiva banky 110,893 miliardy juanů, což představuje nárůst o 1,36% od konce roku 2017.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-4

   Mezi nimi hlavní složka půjček a záloh činila 59,808 miliardy juanů, což je nárůst o 3,955 miliardy juanů od konce roku 2017.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-5

  Mezi půjčkami činil zůstatek podnikové půjčky banky 53,464 miliard juanů, což je nárůst o 6,00% od konce roku 2017.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-6

   Banka uvedla, že zůstatek úvěrů společnosti nadále rostl. Hlavním důvodem bylo, že ačkoli celková ekonomika mé země čelila ve sledovaném období tlaku na pokles, nadále rostla. Ekonomický růst Jiangyina byl relativně stabilní, soukromá ekonomika byla aktivní a poptávka po půjčkách od malých, středních a mikropodniků byla silná.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-7

  Poskytuje bance dobrý předpoklad k rozšíření jejího podílu na trhu.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-8

   K první polovině letošního roku činil poměr nesplácených úvěrů banky 2,29%, což je pokles o 0,1 procentního bodu od konce roku 2017. Poměr pokrytí rezervami činil 206,48%, což je nárůst o 14,35 procentního bodu od konce roku 2017. Poměr kapitálové přiměřenosti banky Jiangyin Bank, poměr přiměřenosti kapitálu Tier 1 a základní přiměřenost kapitálu Tier 1 je 15. 52%, 13,62% a 13,61% všechny splňují regulační požadavky a od roku 2016, 2017 do první poloviny roku 2018 vykazují nepřetržitý vzestupný trend.

Čistý zisk Jiangyin Bank ve výši 368 milionů juanů v první polovině roku se meziročně zvýšil o 4,27%-9

V lednu letošního roku vydala Jiangyin Bank konvertibilní podnikové dluhopisy v hodnotě 2 miliard juanů, což bylo první refinancování banky na kapitálovém trhu od jejího uvedení na burzu, což dále doplňovalo její základní kapitál tier 1. Upravit:Yang Ziming, odpovědný redaktor: Yang Qun, klíčová slova článku: Finanční zprávy Jiangyin Bank týkající se čistého zisku související s tématy: pololetní zpráva o bankách uvedených v roce 2018 horká doporučení odkládají veřejný účet Sina Finance 24 hodin nepřetržitého vysílání nejnovějších finančních informací a videí, více výhod pro fanoušky skenování 2 pozornost kódu kót (sinafinance).