Hra

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%

souhrn

V blízké budoucnosti budou průběžně zveřejňovány průběžné výsledky každého redaktora Zhuyu Bank za rok 2018. Večer 24. dne zveřejnila šanghajská burza pololetní zprávu Bank of Shanghai za rok 2018 (601229, SH). Na tomto pozoruhodném vysvědčení s častým upozorňováním se tržby Bank of Shanghai Group v první polovině roku zvýšily téměř o 30%, zisk se zvýšil o více než 20% a sazba nesplácených úvěrů se dále snížila.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-0

 Výkon Bank of Shanghai v první polovině roku 2018 se zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-1

  Průběžné výsledky každého redaktora Zhuyu Bank za rok 2018 byly v blízké budoucnosti intenzivně zveřejněny.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-2

  Večer 24. dne zveřejnila šanghajská burza pololetní zprávu Bank of Shanghai za rok 2018 (601229, SH). Na tomto pozoruhodném vysvědčení s častým upozorňováním se tržby Bank of Shanghai Group v první polovině roku zvýšily o téměř 30%.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-3

 Zisk se zvýšil o více než 20%, poměr nesplácených úvěrů dále klesl na 1,09%, všechny klíčové ukazatele se nadále zlepšovaly, výkon se neustále zlepšoval a kvalita aktiv se dále zlepšovala. V souladu se strategickou vizí „butikové banky“ během sledovaného období Bank of Shanghai energicky prosazovala implementaci nového kola plánování a odpovídala měnícím se trendům vnější ekonomické a finanční situace. Aktivně sloužit reálné ekonomice, urychlit transformaci a vývoj, podporovat profesionální operace, pěstovat výrazné obchodní výhody, zvyšovat technologické inovace a technologické aplikace, zlepšovat možnosti komplexních finančních služeb, zlepšovat zkušenosti zákazníků, striktně dodržovat spodní linie rizika a posilovat schopnosti řízení rizik.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-4

  Růst výnosů se zvýšil téměř o 30%. Ziskovost se neustále zlepšovala. Data ukazují, že skupina Bank of Shanghai dosáhla v první polovině roku 2018 provozních výnosů 197.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-5

 5 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 28,28%. Čistý zisk připadající na akcionáře mateřské společnosti činil 9 372 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 20,21%. Z pohledu struktury zisku dosáhla skupina Bank of Shanghai v první polovině roku čistého úrokového výnosu 12,765 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 38,66%.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-6

  Čistý úrokový výnos představoval 64,63% provozních výnosů, což bylo 59% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. 79% se zvýšilo o 4,84 procentních bodů. Za zmínku stojí, že během sledovaného období se čistá úroková marže Bank of Shanghai a čistá úroková marže nadále zlepšovaly, přičemž meziročně vzrostly o 0,35 procentního bodu, respektive 0,29 procentního bodu.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-7

  Toto zvýšení ziskovosti je způsobeno hlavně dvěma faktory. Na jedné straně Bank of Shanghai posílila správu cen,Optimalizovala alokační strukturu, což vedlo k meziročnímu zvýšení návratnosti úrokových aktiv o 0,56 procentního bodu. Na druhé straně se během sledovaného období dobře rozšířily obecné vklady Shanghai Bank, zvýšil se jejich podíl a zlepšila se struktura dluhu.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-8

  Průměrná úroková sazba úročených závazků skupiny vzrostla relativně malá s meziročním nárůstem 0,27 procentního bodu. Skupina Bank of Shanghai navíc v první polovině letošního roku dosáhla čistého neúrokového výnosu 69. 8,5 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 12,84%. Mezi nimi byl čistý příjem z poplatků a provizí 3,121 miliardy juanů, což představuje meziroční pokles o 2,16%, a to zejména v důsledku poklesu výnosů z poplatků z úschovy a správy majetku jménem zákazníků.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-9

  Jako hlavní síla tradičního zprostředkovatelského podnikání banky si obchodování s bankovními kartami během vykazovaného období vedlo dobře. V první polovině roku dosáhl příjem z poplatků za bankovní karty 8. 1,1 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 40,52%.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-10

  Působivý je také výkon v oblasti elektronického bankovnictví: příjem z poplatků činil 25,21 milionu juanů, což představuje nárůst o 105,40% ve stejném období loňského roku. Přínosem z nárůstu rozsahu investic do fondů se odpovídajícím způsobem také zvýšil příjem z investic. V průběhu sledovaného období dosáhla skupina Bank of Shanghai čistého příjmu z investic ve výši 4,486 miliardy juanů, což je nárůst o 4. 3,6 miliardy juanů.

Výkon Šanghajské banky v první polovině roku zrychlil, tržby i čistý zisk vzrostly o více než 20%-11

  Ke konci sledovaného období činila čistá aktiva skupiny Bank of Shanghai Group připadající akcionářům mateřské společnosti 152 693 miliard juanů, což je nárůst o 5 708 miliard juanů od konce předchozího roku. Během sledovaného období činil základní zisk na akcii 0,86 juanů, což představuje meziroční nárůst o 21,13%; průměrná roční návratnost aktiv činila 1,00%, což představuje meziroční nárůst o 0,10 procentního bodu; průměrná návratnost vlastního kapitálu připadající na společné akcionáře mateřské společnosti byla 14. 22%, což představuje meziroční nárůst o 1,20 procentního bodu. Struktura aktiv a pasiv byla dále optimalizována.

  Poměr úvěrů v selhání se v první polovině letošního roku nadále snižoval. Bank of Shanghai byla vybrána podle indexu rozvíjejícího se trhu MSCI, indexu správy a řízení společností SSE 180, sociální odpovědnosti SSE Index a další důležité indexy kapitálového trhu, které ukazují, že banka nadále udržuje relativně vysokou komplexní konkurenční výhodu a dobrý vývojový trend,I když se ziskovost neustále zlepšuje, kvalita aktiv také ukazuje trend neustálého zlepšování.

  Na konci první poloviny roku 2018 činila celková aktiva skupiny Bank of Shanghai 1 918 725 miliard juanů, což představuje nárůst o 6,14% oproti konci předchozího roku. Během sledovaného období přijala Bank of Shanghai různá opatření ke zvýšení expanze obecných vkladů a dosažení dobrého růstu vkladů.

  Ke konci června činily celkové vklady banky 9906. 4 miliardy juanů, což je nárůst o 7,26% od konce předchozího roku, a podíl celkových vkladů na pasivech se od konce předchozího roku zvýšil o 0,48 procentního bodu na 56,11%. Při stabilním růstu celkových aktiv Bank of Shanghai dále zvýšila podporu reálné ekonomice, urychlila úpravu struktury aktiv a posílila expanzi vysoce kvalitních aktiv. Ke konci června činila celková výše klientských půjček a záloh 7 803.

 2,2 miliardy juanů, což je nárůst o 17,51% od konce předchozího roku; podíl úvěrů se nadále zvyšoval a podíl celkových klientských půjček a záloh na aktiva se od konce předchozího roku zvýšil o 3,94 procentního bodu na 40,67 %. Kromě toho osobní půjčky a zálohy představovaly 29,05% z celkových půjček, což je nárůst o 2,84 procentního bodu od konce předchozího roku, a úvěrová struktura byla průběžně optimalizována. V posledních letech,Bankovní sektor nadále posiluje dohled nad „snižováním pákového efektu, de-channelingu a de-chainingu. “ V souvislosti s přísným dohledem se Bank of Shanghai snaží zlepšit možnosti řízení rizik, optimalizovat mechanismy kontroly rizik, posílit správu po úvěru a likvidace a řešení a celková kvalita aktiv Další zlepšení, úroveň pokrytí rezervami se dále zlepšovala a mezi průmyslem si vždy udržovala dobrou úroveň.

 Na konci první poloviny roku 2018 činil poměr nesplácených úvěrů Bank of Shanghai 1,09%, což je pokles o 0,06 procentního bodu od konce předchozího roku, což bylo mnohem méně než průměrný poměr nesplácených úvěrů Čínské městské komerční banky ve druhém čtvrtletí 1,57%. Za zmínku stojí, že poměr NPL banky Šanghaj v posledních letech nadále klesá. Od roku 2015 do roku 2017 činil poměr NPL banky na konci každého vykazovaného období 1.

 19%, 1,17% a 1,15%, tento ukazatel na konci první poloviny tohoto roku dále poklesl na 1,09%. Data ukazují, že na konci první poloviny roku 2018 činil poměr pokrytí rezervami Bank of Shanghai 304,67%, což je výrazný nárůst o 32,15 procentního bodu od konce předchozího roku, a poměr poskytovaných půjček činil 3,31%, což představuje nárůst o 0,17 procentního bodu od konce předchozího roku. Kromě toho k 30.

  červnu 2018 činil poměr kapitálové přiměřenosti skupiny Shanghai Bank 13. 44%, kapitálová přiměřenost Tier 1 byla 11,59% a základní kapitálová přiměřenost Tier 1 byla 10,07%.

  Úroveň kapitálové přiměřenosti byla udržována na dobré úrovni, což může účinně podporovat rozšiřování rozsahu aktiv a provádění strukturálních strategie přizpůsobení. V seznamu „Top 1000 World Banks 2018“ (TOP1000WORLDBANKS) zveřejněném časopisem The Banker ve Velké Británii,V pořadí podle kapitálu Tier 1 se Bank of Shanghai umístila na 76. místě, což je o 9 míst více než v předchozím roce.

  Kromě toho v první polovině roku 2018 společnost Moody's International Ratings oznámila upgrade ratingu dlouhodobých vkladů Bank of Shanghai na Baa2 a výhled ratingu je stabilní. Všechna tato znamení naznačují, že vliv Bank of Shanghai v tomto odvětví pokračuje zvýšit. Zkoumání hlavních výhod podnikání a zvýšení přínosu charakteristické obchodní hodnoty během vykazovaného období,S vytvářením hodnoty jako jádrem bude Bank of Shanghai dále prohlubovat operace se zákazníky, zlepšovat provozní efektivitu, využívat hlavní výhody podnikového a maloobchodního podnikání a posilovat používání a podporu technologií, prohlubovat rozšiřování služeb v inteligentním finančním sektoru, a neustále zlepšovat profesionální operační schopnosti.

  Nejprve propagujte podnikání společnosti pomocí integrovaných finančních služeb jako hlavní linie.

 Posílit profesionální provoz klíčových průmyslových odvětví.

  V tomto procesu Bank of Shanghai pochopila tržní trendy, vytvořila klíčové produkty ve financování dodavatelského řetězce, energicky podporovala rozvoj vědeckých a technologických finančních služeb a kultivovala transakční bankovnictví, přeshraniční bankovnictví, investiční bankovnictví a další obchodní charakteristiky. Na konci prvního pololetí roku 2018 činil zůstatek podnikových vkladů (bez maržových vkladů) 699,238 miliardy juanů,Zvýšení o 7,32% na konci předchozího roku; bilance finančních půjček pro vědu a techniku ​​činila 58,014 miliardy juanů, což je nárůst o 21,47% na konci předchozího roku. V první polovině roku 2018 činily úvěry na financování dodavatelského řetězce 21,802 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 101,31%; příjmy z přeshraničního zprostředkování obchodu byly 502 milionů juanů, což je meziroční nárůst o 16,74%; částka upsaného nástroje dluhového financování činila 41,925 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 141,92%. Za druhé se zaměřte na transformaci a modernizaci maloobchodního podnikání a podpořte přizpůsobení struktury maloobchodních aktiv rozvojem spotřebitelského financování.

  Bank of Shanghai posílila kultivaci a budování výhod strategických charakteristických podniků, jako je spotřebitelské financování, správa majetku a penzijní financování, zdokonalila systém řízení provozu maloobchodu a posílila hodnotu maloobchodní hodnoty. Na konci první poloviny roku 2018 byla celková aktiva drobných zákazníků (AUM) 4783.

 6,3 miliardy juanů, což je nárůst o 11,30% od konce předchozího roku; osobní půjčky a zálohy (včetně kreditních karet) zůstatek 226,671 miliardy juanů, což je nárůst o 30,23% od konce předchozího roku, z toho saldo spotřebitelů úvěry (včetně kreditních karet) představovaly 63,37%, což je nárůst od konce předchozího roku 9,31 procentních bodů; 78 543 individuálních zákazníků s průměrným denním komplexním aktivem 1 milion a více za měsíc, což je nárůst o 17. 62%, průměrný měsíční komplexní majetek výše zmíněných zákazníků činil 199,033 miliardy juanů, což je nárůst o 15,75% od konce předchozího roku. Na základě dlouholetých zkušeností s profesionálními službami v oblasti penzijního financování v Šanghaji má Bank of Shanghai vedoucí vliv na trhu v oblasti penzijního financování.

  V první polovině roku 2018 bylo přidáno 25 400 nových důchodců, což bylo rekordní maximum za stejné období za posledních pět let.

  Na konci první poloviny roku 2018Komplexní aktiva důchodových zákazníků činila 205 752 miliard juanů, což představuje nárůst o 12,27% od konce předchozího roku, což představuje 43,01% komplexních aktiv maloobchodních zákazníků, což představuje nárůst o 0,37 procentního bodu od konce předchozího roku. A konečně posílit inovace finančních technologií a pokračovat v prohlubování profesionálních služeb pro inteligentní finance. Bank of Shanghai nadále podporuje ekologickou výstavbu internetové finanční scény, prohlubuje platby a vypořádání, úvěrové financování,Integrace finančních služeb, jako je správa majetku a scénáře, založená na schopnostech velkých datových služeb, podporuje digitalizaci, automatizaci a inteligenci finančních služeb a zvyšuje možnosti online obchodních služeb. Na konci první poloviny roku 2018 činil počet online osobních zákazníků Bank of Shanghai 15.

1093 milionů, což je nárůst o 17,44% na konci předchozího roku; zůstatek spotřebitelských půjček na internetu činil 69,312 miliardy juanů,Zvýšení o 132,61% na konci předchozího roku; zůstatek internetových vkladů činil 4,619 miliardy juanů, což je nárůst o 373,03% na konci předchozího roku; počet zákazníků osobního mobilního bankovnictví a firemního mobilního bankovnictví se zvýšil o 18,80 %, respektive 12,20% na konci předchozího roku. Li Yuwen / Odpovědný redaktor: Xie Haiping Související témata: Témata v pololetních zprávách kótovaných bank v roce 2018 Populární doporučení Odložte veřejný účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodinDalší výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).