Domácí

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%

souhrn

Text / Peng Dong V souvislosti s poklesem marží průmyslového zájmu se transformace a modernizace podnikání stala nevyhnutelnou volbou, což je zvláště důležité pro regionální městské komerční banky. Večer 24. srpna ukázala pololetní zpráva vydaná bankou Guiyang, že celková aktiva banky Guiyang vykazovala stabilní růstový trend. Celková aktiva banky dosáhla do konce června tohoto roku 477,366 miliardy juanů.Zvýšeno o 2,86% od začátku roku,

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-0

 Žhavě vybrané sloupce akcií, cenové centrum datového centra, tok kapitálu do simulovaného obchodování s klientským textem / Peng Dong, v kontextu klesajících úrokových sazeb v odvětví, transformace a modernizace podnikání se staly nevyhnutelnou volbou, což je zvláště důležité pro regionální obchodní město banky.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-1

  Večer 24.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-2

  srpna ukázala pololetní zpráva vydaná bankou Guiyang, že celková aktiva banky Guiyang vykazovala stabilní růstový trend. Do konce června tohoto roku dosáhla celková aktiva banky 477,366 miliard juanů, což je nárůst o 2,86% od začátku roku.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-3

  Celkové vklady ve stejném období činily 305,38 miliardy juanů, což je nárůst o 2,64% od začátku roku roku a celkové půjčky činily 139,732 miliard juanů, což je nárůst o 11,33% od začátku roku.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-4

  V první polovině roku činil provozní příjem 6,042 miliardy juanů, což představuje nárůst o 361 milionů juanů, což je o 6,36% více než ve stejném období předchozího roku. Ve stejném období činil čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 2,278 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 19,79%. Lepšího finančního výkonu se dosáhlo také zvýšení držení cenných papírů.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-5

  V současném období společnost Securities Finance Company vlastnila 74,67 milionu akcií banky Guiyang Bank, což představuje 3,25% celkového základního kapitálu společnosti, což řadí největšího akcionáře obchodovatelných akcií společnosti. Pod tlakem tohoto kola nestandardních výnosů v bankovním sektoruPoměry kapitálové přiměřenosti banky jsou obecně napjaté.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-6

  Žádost banky Guiyang o neveřejné vydání upřednostňovaných akcií schválila také Čínská regulační komise pro cenné papíry. Očekává se, že během tohoto roku bude získáno 5 miliard juanů, což efektivně doplní kapitál. Podle údajů z pololetní zprávy činil zůstatek úvěru banky 139,732 miliard juanů, což je nárůst o 11,33% od začátku roku, z čehož zůstatek podnikových půjček činil 105 miliard juanů. Zvýšení o 10,33% od začátku roku, zatímco zůstatek retailových půjček činil 34,5 miliardy juanů, což je nárůst o 15,25% od začátku roku.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-7

  Tempo růstu retailových úvěrů bylo výrazně vyšší. Kromě toho je vidět, že se během vykazovaného období zlepšila kvalita aktiv banky Guiyang, zpřísnila se identifikace nesplácených úvěrů a výrazně se snížil tlak negativních dopadů. Ke konci sledovaného období činila sazba úvěrů v selhání 1,39%, což je nárůst o 0 od začátku roku. 05 procentních bodů.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-8

  Ve srovnání s 1,51% sazbou selhání v prvním čtvrtletí se však celková sazba selhání v porovnání s předchozím čtvrtletím snížila o 0,12 procentního bodu. milionů juanů z předchozího měsíce.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-9

  Pacific Securities věří, že změny ve výše uvedených ukazatelích znamenají, že se kvalita aktiv společnosti zlepšila. “Úvěry se splatností více než 90 dní se od roku 2017 meziročně snížily. Na konci první poloviny roku se pokles prohloubil na 18,46%. Stupeň odchylky nesplácených úvěrů zároveň poklesl z 99% na konci roku 2017 na 91%, což dále posílilo standardy uznávání nesplácených úvěrů.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-10

  „Průběžná zpráva banky Guiyang poukázala na to, že během sledovaného období společnost komplexně posílila správu a kontrolu rizikových položek ve všech vazbách, přísně kontrolovala nárůst počtu nesplácených produktů; zvýšila úsilí o sběr a použila rozmanitost metod pro zúčtování a uzavření činností;Přísně dodržujte „Opatření pro správu hromadného převodu nesplácených aktiv ve finančních podnicích“, abyste zvýšili intenzitu hromadných převodů nesplácených úvěrů; posílilo hodnocení a řízení kvality aktiv, vyjasnilo mechanismy odpovědnosti a aktivně prozkoumávalo inovativní přístupy k - provádí likvidaci. Pololetní zpráva rovněž ukazuje, že v první polovině roku se nadále zvyšoval příspěvek retailového financování a obchodování s kreditními kartami banky Guiyang a vývoj podnikání byl vyváženější. Výsledky transformace maloobchodního podnikání se nadále projevují.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-11

  Ke konci června činily osobní spořicí vklady banky 78,201 miliardy juanů, což je nárůst od začátku roku o 12,284 miliardy juanů, což je nárůst o 18,64%; zůstatek retailových půjček činil 34,544 miliardy juanů, což je nárůst o 4,572 miliardy juan od začátku roku, což je nárůst o 15,25%. Pokud jde o hlavní závazky, rychle rostly zejména nízkonákladové vklady na požádání, soukromá poptávka se v první polovině roku zvýšila o 139. 6,8 miliardy juanů, což je nárůst o 46,77% od začátku roku. „Prostřednictvím letního marketingu retailových vkladů byla organizace vkladových fondů prováděna v několika dimenzích, aby bylo možné efektivně posílit vklad prostředků pro zákazníky v bance,“ upozornila Bank of Guiyang v pololetní zprávě.

Kvalita aktiv Bank of Guiyang zlepšila prozatímní čistý zisk zvýšený o 19,79%-12

  Obohacením produktového systému a uvedením nových produktů přinesl také nový „přírůstek“ Bank of Guiyang.

  Například banka vyvinula a uvedla na trh spořící produkty s přidanou hodnotou “„Shuang Commodities“ a čistý produkt online půjčky „Fangtong e-půjčka“ významně zlepšily pokrytí online produktu společnosti.

  Stejně důležité jsou offline kanály, pro které se banka Guiyang spoléhá na relevantní scénáře pro vytvoření scénářů „života automobilu“ Spotřeba, přičemž se zaměřuje u speciálních produktů a služeb kombinujte diferencované ceny se speciálními splátkovými produkty. Tímto způsobem se rozsah získávání zákazníků zvýšil prostřednictvím více kanálů a scénářů a byly realizovány diferencované služby. "Kombinace online interakce banka - zákazník a vytváření offline obchodních kruhů bude i nadále zlepšovat ekosystém finanční spotřeby a zvyšovat lepivost maloobchodních zákazníků.

  Díky nárůstu lepivosti zákazníků se zvýšil počet osobních zákazníků Bank of Guiyang. " Údaje ukazují, že ke konci červnaCelkový počet osobních zákazníků dosáhl 6,63 milionu, což je nárůst od začátku roku o 640 000.

  Za stejné období dosáhl celkový počet vydaných kreditních karet 1 157 300 a bylo vydáno 301 200 nových kreditních karet. Kromě toho se saldo půjček pro osobní spotřebu (bez kreditních karet) zvýšilo na 13,203 miliardy juanů, což je nárůst od začátku roku o 19,62%, a dále se zvýšil podíl vkladů a půjček pro retailové klienty.

  Je třeba na to poukázatVe srovnání s národními bankami je růst městských komerčních bank se zjevnými regionálními charakteristikami přímo spojen s místní makroekonomikou. Jako jedno z hlavních měst na jihozápadě si Guiyang v posledních letech udržuje rychlý ekonomický růst. V první polovině roku 2018 činil HDP provincie Kuej-čou 663,286 miliardy juanů, což představuje nárůst o 10,0% ve stejném období předchozího roku a tempo růstu bylo vyšší než celostátní průměr 3.

 2 procentní body. Rychlý rozvoj regionální ekonomiky nepochybně přinese místním finančním institucím další přírůstkové trhy. Pro banku Guiyang se jedná o vzácnou příležitost k rozvoji. „Jako místní městská obchodní banka se banka Guiyang dlouhodobě drží koncepce kultivace místní oblasti a má skupinu stabilních zákazníků s dlouhodobou spoluprací v místních pilířových průmyslech a ve výhodných průmyslových odvětvích.

 Výhody místních zákaznických zdrojů jsou zřejmé. Pololetní zpráva banky Guiyang zdůraznila.

  V současné době banka dosáhla plného pokrytí 88 krajů v provincii Kuej-čou. „Inteligentní prodejny“ podporují transformaci tradičních prodejen a postupně dokončují nízkou váhu,Inteligentní aktualizace a transformace neustále zlepšují zákaznickou zkušenost a pohodlí.

  Vzhledem k místní politice, ekologickým a průmyslovým výhodám bude banka Guiyang pravděpodobně zkoumat jedinečnou cestu rozvoje městských komerčních bank. V červnu 2017 rozhodla státní rada o vybudování pilotní zóny pro reformu a inovace zeleného financování v okrese Gui'an New v provincii Guizhou. Sedm ministerstev a komisí společně vydalo „Obecný plán pro vybudování pilotní zóny pro reformu a inovace zeleného financování“ v Gui'an New District, provincie Guizhou.

  “Z tohoto důvodu založila banka Guiyang divizi zelených financí zaměřenou na podporu charakteristických zelených projektů Guizhou a potřeb financování financování zeleného průmyslu. Dnes banka původně zavedla příslušné mechanismy řízení a úvěrové postupy v kombinaci s charakteristikami různých ekologických ekologických průmyslových odvětví, uvedla na trh zelené finanční produkty a původně vytvořila zelený finanční obchodní systém s určitými charakteristikami.

 V červenci letošního roku byla Bank of Guiyang opět schválena k veřejnému vydávání zelených finančních dluhopisů na národním mezibankovním trhu s dluhopisy ve výši nejvýše 8 miliard juanů a získané prostředky byly speciálně použity na půjčky na projekty v oblasti zeleného průmyslu.

Zodpovědný redaktor: Xie Haiping Klíčová slova k článku: Průběžná zpráva banky Guiyang o kvalitě majetku Témata: Pololetní zpráva banky uvedené v roce 2018 Témata horká doporučení Odložte veřejný účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodin denně,Další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).