Průzkum

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem

souhrn

V první polovině roku 2018 se ve stejném období předchozího roku výrazně zvýšil příjem a zisk společnosti China International Capital Corporation Limited (CICC, 03908.HK), která je kótována na burze v Hongkongu. Konkrétně v první polovině roku dosáhla CICC celkových příjmů a ostatních příjmů 8 813 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 51,5%; lze přičíst akcionářům mateřské společnosti a dalším

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-0

 V první polovině roku 2018 se ve stejném období předchozího roku výrazně zvýšil příjem a zisk společnosti China International Capital Corporation Limited (CICC, 03908. HK), která je kótována na burze v Hongkongu. Konkrétně celkový příjem a ostatní příjmy CICC v první polovině roku činily 8 813 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 51,5% (ve srovnání se stejným obdobím loňského roku); čistý zisk připadající na akcionáře mateřské společnosti a dalších držitelů kapitálových nástrojů bylo 16. 3,1 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 46,8%.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-1

  CICC oznámila svou pololetní zprávu za rok 2018 večer 24.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-2

  srpna a zveřejnila výše uvedené informace. Kromě významného zvýšení příjmů z podnikání s pevným výnosem CICC a významného zvýšení příjmů z investičního bankovnictví a akcií přispělo k jeho výkonnosti také sloučení China Investment Securities. Celkový příjem a další výnosy realizované společností China Investment Securities v první polovině roku 2018 byly 26.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-3

 7,9 miliardy juanů. S výjimkou části CIC Securities, která se konkrétně zaměřila na příjmy ostatních divizí CICC, dosáhla oblast investičního bankovnictví tržeb 967 milionů juanů, což je meziroční nárůst o 33,2%; akciový obchod dosáhl tržeb 1,476 miliardy juanů , meziroční nárůst o 11,5%; realizace podnikání s pevným příjmem Tržby činily 1,526 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 109,6%; správa majetku dosáhla tržeb 7. 9,5 miliardy juanů, meziroční nárůst o 4,1%; správa investic dosáhla tržeb 932 milionů juanů, což je meziroční nárůst o 4,0%; ostatní podniky dosáhly tržeb 439 milionů juanů, meziročně meziroční nárůst o 359,9%.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-4

  Podnikání v oblasti investičního bankovnictví přitahuje pozornost a dokončuje 6 projektů IPO akcií s podílem A.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-5

  Pokud jde o podnikání v oblasti kapitálového financování investičního bankovnictví, v první polovině roku 2018 CICC dokončila celkem 6 projektů IPO s podílem A s hlavní částkou upsaného kapitálu přibližně 336. 8,1 miliardy juanů; bylo dokončeno 5 refinančních projektů s podílem A a částka na upsání hlavní částky byla přibližně 22,015 miliardy juanů. V první polovině roku 2018 činily příjmy CICC z upisovacího a sponzorského podnikání 848,7 milionu juanů, což představuje nárůst o 30,6%, z toho kapitálové financování činilo 618,8 milionů juanů, což představuje nárůst o 27,7%.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-6

  Za zmínku stojí, že Industrial Fortune Alliance (601138. SH) poprvé v první polovině letošního roku vydělala 27,120 miliardy juanů.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-7

 Jako sponzor dosáhly náklady na upisování a sponzorství CICC 339,77 miliard juanů, což přispělo 40% k jejímu příjmu z podnikání z upisování a sponzorování. Podnikání CICC v oblasti kapitálového financování v první polovině roku 2018. Zdroj dat: pololetní zpráva za rok 2018. Jako přední makléřská investiční banka jsou hongkongský akciový trh a zámořské trhy také směrem CICC.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-8

  V první polovině roku 2018Jako bookrunner vedla CICC 4 projekty IPO pro hongkonské akcie s rozsahem upisování přibližně 423 milionů USD; a vedla 4 refinanční projekty s rozsahem upisování přibližně 603 milionů USD. Kromě toho si CICC v první polovině roku 2018 nadále vedla dobře v projektech IPO amerických akcií podporovaných Čínou. Společnost se podílela na 2 IPO projektech amerických akcií financovaných Čínou s upsanou částkou přibližně 73 milionů USD. Pokud jde o dluhopisové financování, CICC v první polovině roku 2018 rozšířila svůj obchodní tým pro upisování dluhů a výkon upisování produktů s pevným výnosem pokračoval v růstu.

Čistý zisk CICC se v první polovině roku zvýšil o 46,8%. Central Huijin je největším akcionářem-9

  Bylo dokončeno celkem 98 projektů, což představuje meziroční nárůst o 96,0% a celková upsaná částka činila přibližně 122,048 miliardy juanů. Včetně 68 domácích projektů s upisovací stupnicí přibližně 104,931 miliardy juanů; 30 zámořských emisních projektů,Rozsah upisování je přibližně 2,587 miliardy USD.

  Podnikání v oblasti fúzí a akvizic CICC nadále rostlo a udržovalo si vedoucí pozici. V první polovině roku 2018 bylo oznámeno 21 transakcí fúzí a akvizic s celkovou hodnotou transakce přibližně 32 829 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o 26,0%.

  Sazba provize za zprostředkování obchodu s akciemi A je přibližně pět deset tisícin, což udržuje prémii v tržním prostředí s větší volatilitou trhu a přísnějším dohledem. Akciový obchod CICC si v první polovině roku 2018 udržel dobrou tvorbu výnosů. Výnosy z domácího makléřského podnikání vzrostly oproti trhu a překročily objem obchodování na trhu o téměř 30 procentních bodů. Podíl na trhu A-share se meziročně zvýšil o 15,5%; celkový objem tržních transakcí je 2,5krát větší než ve stejném období loňského roku.

  Výnosy z obchodování s akciemi CICC v první polovině roku 2018. Zdroj dat: pololetní zpráva za rok 2018. V první polovině roku 2018 byly plně využity přeshraniční výhody CICC a její zákaznické pokrytí a tržní podíl na trhu propojení si udržely vedoucí pozici.

  V Číně CICC pokrývá většinu hongkongského obchodování s akciemi klientů fondů a pojišťoven a související podíl transakcí se neustále zvyšuje a v současné době dosahuje přibližně 16%.

  Do zahraničí,Tržní podíl CICC společností Shanghai Stock Connect a Shenzhen Stock Connect obchodovaných na hongkongské burze cenných papírů je na prvním místě mezi všemi mezinárodními makléřskými společnostmi.

  Průměrný podíl na trhu v první polovině roku se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o téměř 60%. . Kromě toho celkový objem obchodování Northbound Shanghai-Shenzhen Stock Connect v první polovině roku 2018 CICC vzrostl více než třikrát ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Stojí za zmínku, že průměrná sazba provize z obchodování s cennými papíry v obchodním zprostředkování s akciemi CICC je přibližně pět deset tisícin.

 Stále si udržuje prémii nad průměrem trhu. Wealth management je také cestou diferencované konkurence CICC.

 Po sloučení China Investment Securities s pomocí pokrytí jejích obchodních míst je vytvořen systém správy majetku. CICC rovněž v pololetní zprávě uvedla, že ve druhé polovině roku 2018 bude dále podporovat integraci a integrační práci s China Investment Securities. Prostřednictvím podpory systému obchodního odvětvíDokovací a integrační práce mezi pobočkami CICC a CIC se nadále prohlubovaly. K 30.

  červnu 2018 dosáhl počet klientů CICC Wealth Management 41 727, což je nárůst o 8,0% od konce roku 2017.

  Celková hodnota aktiv zákaznických účtů dosáhla přibližně 759,671 miliardy juanů, což je nárůst o 3,1% od konce roku 2017; průměrná aktiva domácností přesáhla 18 milionů juanů.

  CIC Securities má 5333 institucionálních klientů,Existuje 347 318 bohatých zákazníků a 2 487 484 maloobchodních zákazníků, což odpovídá celkové hodnotě aktiv zákaznických účtů 1043 213 miliard juanů, 236 695 miliard juanů a 4,5391 miliardy juanů. Kromě toho k 30.

  červnu 2018 činilo obchodní oddělení oddělení správy aktiv CICC 175,331 miliardy juanů, což bylo vlivem trhu o 7,0% méně než na konci roku 2017.

  Počet spravovaných produktů byl 301.

 Většina z nich aktivně spravuje produkty.

  Ke konci první poloviny roku Central Huijin stále držel 55,75% akcií v pololetní zprávě. K 30.

  červnu 2018 Central Huijin Investment Co.

 , Ltd. stále vlastnila 2,335 miliardy akcií CICC , s podílem akcií 55,75%. Hlavní akcionář; Tencent Holdings drží 208 milionů akcií,S podílem 4,95% je druhým největším akcionářem; TPGAsiaVDelaware, L. P.

  Drží 172 milionů akcií CICC s podílem 4,1%, což z něj činí třetího největšího akcionáře. Ke konci první poloviny roku 2018 akcionáři CICC. Zdroj dat: pololetní zpráva za rok 2018. Stojí za zmínku, že večer 7.

  června 2018 vydala CICC oznámení, žeNejvětší akcionář, Central Huijin, podepsal 6.

  června dohodu o převodu akcií se společností Haier Group (Qingdao) Financial Holdings Co. , Ltd.

  (dále jen Haier Financial Holdings). 398,5 milionu akcií CICC bude převedeno na protiplnění 5,412 miliard juanů. Haier Financial Holdings.

  Po dokončení převodu akcií se Haier Financial Holdings stane druhým největším akcionářem CICC.

 Podíl akcií je 9,5%. Central Huijin zůstává největším akcionářem CICC, jehož podíl se snížil z 55,75% na 46,2%. CICC ve svém oznámení ze dne 7. června uvedla, že převod akcií ještě musí schválit Čínská regulační komise pro cenné papíry a další regulační agentury, jakož i dokončení příslušných postupů pro registraci převodu akcií.

Výsledky této změny vlastního kapitálu proto nebyly v pololetní zprávě za rok 2018 zohledněny. Zodpovědný redaktor: Populární doporučení Xie Haipinga Odložte veřejný účet Sina Finance, abyste mohli 24 hodin denně vysílat nejnovější finanční informace a videa, další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód, který budete následovat (sinafinance).