Právní

V letošním roce dokončit funkční oddělení státních podniků

souhrn

Obchodní zprávy z Pekingu (reportér Jiang Mengwei, interní reportér Gao Chongrui) Odpoledne 12. června vydala Státní komise pro kontrolu a správu majetku Státní rady a další čtyři útvary „Hlavní stanoviska k oddělení a přenosu funkcí státních podniků, jako je obecní správa a správa komunit “(dále jen„ stanoviska “), požadující, aby státní podniky dokončily oddělení městských zařízení, komunitního managementu a dalších funkcí, které jsou v rozporu se směrem rozvoje do konce tohoto roku,

V letošním roce dokončit funkční oddělení státních podniků

V letošním roce dokončit funkční oddělení státních podniků-0

  Obchodní zprávy z Pekingu (reportér Jiang Mengwei, interní reportér Gao Chongrui) Odpoledne 12. června vydala Státní komise pro kontrolu a správu majetku Státní rady a další čtyři útvary „Hlavní stanoviska k oddělení a přenosu funkcí státních podniků, jako je obecní správa a správa komunit “(dále jen„ stanoviska “), požadující, aby státní podniky dokončily oddělení městských zařízení, komunitního managementu a dalších funkcí, které jsou v rozporu se směrem rozvoje do konce tohoto roku,Proveďte bezplatný převod majetku a řádně zajistěte zaměstnance podílející se na převodu.

V letošním roce dokončit funkční oddělení státních podniků-1

   Uvádí se, že rozsahem převodu obecních zařízení jsou obecní zařízení spravovaná státními podniky, která jsou otevřená společnosti a poskytují veřejné služby, včetně silnic a mostů a příslušných osvětlovacích zařízení, hygienických zařízení, zařízení veřejné dopravy, parky, náměstí atd. mezi nimi,Pro převod obecních zařízení a funkcí správy komunit se na vládu města a kraje vztahuje státní podnik.

V letošním roce dokončit funkční oddělení státních podniků-2

   Vláda města a kraje vyjasní konkrétní přijímací oddělení nebo jednotku do 15 pracovních dnů a obě strany převodu a příjem společně vyjedná a určí konkrétní plán pro zpracování předání a přijetí. „Stanoviska“ navíc stanoví jasné požadavky na umístění zaměstnanců podílejících se na převodu funkcí. To znamená, že na základě respektování přání zaměstnanců, bude-li příjemce pokračovat v přijímání, bude pracovní smlouva změněna v souladu s příslušnými předpisy nebo bude podepsána pracovní smlouva a převáděcí podnik bude odpovědný za řádné přesměrování a umístění dalšího personálu.

V letošním roce dokončit funkční oddělení státních podniků-3

   Pod vlivem historických faktorů zřídily státní podniky některé instituce a zařízení, které přímo nesouvisejí s výrobou a provozem podniku. Odpovídá za servisní funkce, jako je život zaměstnanců, sociální péče a sociální zabezpečení.

V letošním roce dokončit funkční oddělení státních podniků-4

Se změnami doby tyto funkce, které jsou v rozporu se směrem vývoje hlavního podnikání podniku, nejenže značně zatěžují státní podniky, ale také ovlivňují kvalitu života zaměstnanců kvůli problémům, jako jsou jako stárnoucí zařízení. Analytici z daného odvětví se domnívají, že pro dobrou práci při oddělení funkcí státních podniků,S cílem zajistit, aby státní podniky šly na lehkou váhu a spravedlivě se účastnily tržní soutěže. .