Sportovní

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao

souhrn

Největší žádostí o půjčku Luzhou Commercial Bank v Hongkongu je Luzhou Laojiao. Zdroj: Times Weekly Times Weekly reportér Zeng Lingjun z Guangzhou a Sichuan Luzhou Commercial Bank (dále jen „Luzhou Commercial Bank“). podstatný pokrok. Nedávno banka formálně předložila Čínské regulační komisi pro cenné papíry „Zahraniční počáteční veřejná nabídka akcií (včetně běžných akcií,přednost

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-0

 Největší žádostí o půjčku Luzhou Commercial Bank v Hongkongu je Luzhou Laojiao.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-1

  Zdroj: Times Weekly Times Weekly reportér Zeng Lingjun z Guangzhou a Sichuan Luzhou Commercial Bank (dále jen „Luzhou Commercial Bank“). podstatný pokrok. Nedávno banka formálně předložila Čínské regulační komisi pro cenné papíry „Zahraniční počáteční veřejná nabídka akcií (včetně běžných akcií,Schválení různých akcií, jako jsou preferenční akcie a derivátové formy akcií) a schvalovací materiály byly přijaty Čínskou regulační komisí pro cenné papíry. Banka oficiálně oznámila své záměry se seznamem akcií H v loňském roce a v říjnu loňského roku zahájila výběrové řízení na řadu servisních projektů souvisejících s IPO akcií H.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-2

  Ke konci loňského roku činila celková aktiva banky kolem 70 miliard juanů, což je malý rozsah.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-3

 Míra selhání banky rovněž významně vzrostla. Podle reportéra Time Weekly činila míra selhání banky na konci roku 2015, 2016 a 2017 0,3%, 0,53% a 0,99%, což představuje velký nárůst. Reportér z Times Weekly uskutečnil několik hovorů ve výroční zprávě banky, ale nikdo na ně neodpověděl.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-4

  Změnila se také akcionářská struktura obchodní banky Luzhou. Podle výroční zprávy banky za rok 2016 se společnost Essence Trust zařadila na 6. největšího akcionáře banky s podílem 8,55%. Ale loňská výroční zpráva ukázala, že Essence Trust „vyčistil“ akcie banky a před dvěma lety Essence Trust také postupně získala akcie banky.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-5

  V reakci na to Anxin Trust odpověděl reportérovi Times Weekly, že se jedná o optimalizaci vlastní alokace obchodních aktiv společnosti. Největším akcionářem je skupina Luzhou Laojiao Group. Obchodní banka Luzhou, dříve známá jako Luzhou Urban Cooperative Bank, byla založena v září 1997.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-6

  Byla restrukturalizována a založena na základě původních 8 městských úvěrových družstev a 2 venkovských úvěrových družstev v Luzhou. Po několika navýšeních kapitálu ke konci března 2018 činil splacený kapitál banky 1 637 miliard juanů. Ve druhé polovině loňského roku uspořádala Luzhou Commercial Bank první mimořádnou valnou hromadu akcionářů v roce 2017. Uvažoval a schválil řadu návrhů na vydání akcií H a kotování v Hongkongu.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-7

  Od října loňského roku banka postupně zahájila řadu nabídek pro sponzory IPO akcií H-share, domácí a zahraniční právní služby, poradenské služby ohledně dodržování předpisů IPO a sekretářské služby společnosti.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-8

  Banka čelí určitému tlaku na doplnění kapitálu. Ke konci roku 2017 činil poměr kapitálové přiměřenosti banky 13.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-9

 69%, poměr přiměřenosti kapitálu Tier 1 je 10,40% a základní přiměřenost kapitálu Tier 1 je také 10,40%. Ve srovnání s koncem roku 2016, s výjimkou mírného zvýšení poměru kapitálové přiměřenosti, ostatní dva ukazatele poklesly ve větší míře, meziročně o 2,28%. A to je výsledek dokončení emise kapitálových dluhopisů Tier 2. V únoru 2017Banka úspěšně vydala 1 miliardu RMB kapitálových dluhopisů 2.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-10

  úrovně. Zpráva o ratingu vydaná bankou na konci července poukázala na to, že úroveň kapitálové přiměřenosti společnosti jako celek poklesla kvůli nárůstu rizikově vážených aktiv. V budoucnu stále čelí potřebě dalšího doplňování kapitálu na podporu její solventnost. Ke konci sledovaného období měla banka celkem 2023 akcionářů.

Největším úvěrovým klientem Luzhou Commercial Bank pro zařazení na seznam v Hongkongu je Luzhou Laojiao-11

 Mezi nimi je 73 akcionářů právnických osob a 1 950 akcionářů fyzických osob. Z hlediska akcionářské struktury je skupina Luzhou Laojiao Group největším akcionářem banky s podílem 19,88%; Sichuan Jiale Enterprise Group a Luzhou Xinfu Mining Group jsou na druhém a třetím místě v provincii.

  Akcionáři drží 17,01% a 16,56% akcie. Celkově představovaly státní akcie banky 61. 26%.

  Reportér Times Weekly poznamenal, že akcionářské podíly banky v loňském roce prošly určitými změnami. Dne 30.

  září loňského roku společnost Essence Trust převedla 71,72 milionu akcií banky na společnost Chengdu Modern Agricultural Development Investment Co. , Ltd. a 52 192 500 akcií banky na společnost Luzhou Industrial Investment Group Co. , Ltd.

  Po převoduSpolečnost Essence Trust zlikvidovala všechny své akcie v Luzhou Commercial Bank. A před dvěma lety Essence Trust nadále zvyšovala svůj podíl v Luzhou Commercial Bank.

  Dne 28.

  září 2016 společnost Essence Trust oznámila, že zvýšila svůj podíl na 36,47 milionu akcií Luzhou Commercial Bank, což představovalo 8,55% celkového základního kapitálu Luzhou Commercial Bank.

  V červnu téhož roku společnost Essence Trust právě získala souhlas regulačních orgánů Kvalifikovaná účast Luzhou Commercial Bank 6. 04%.

  Míra selhání se prudce zvýšila. Podle údajů činila celková aktiva banky na konci roku 2017 70,879 miliardy juanů, což představuje nárůst o 33,03% oproti konci předchozího roku; loni banka dosáhla provozního výnosu 1,681 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 28,87%; čistý zisk připadající na akcionáře za rok se meziročně zvýšil o 14,13% na 619 milionů juanů. V posledních letech se banka chopila iniciativy upravit svou obchodní strukturu vkladů.

  Na konci roku 2017Zůstatek osobních vkladů činil 16,03 miliardy juanů, což představuje 38,04% z celkových vkladů. Podle banky byl na konci roku 2015 spuštěn nový pětiletý produkt osobního termínovaného vkladu. Zavedení tohoto nového produktu přineslo bance stabilní růst osobních termínovaných vkladů a zlepšilo strukturu vkladů banky.

  vklady a vklady podniků Poměr se zvýšil z 2: 8 v předchozích letech na 4: 6,Podporovat rozvoj podnikání banky.

  "V mnoha případech jsou podnikové vklady dohodnutými vklady a úroková sazba bude vyšší než referenční úroková sazba, což přinese banku určitý tlak. Ve většině případů jsou osobní vklady vkladem na požádání a úroková sazba není vysoká. Banka doufá, že poměr těchto dvou může být na rozumné úrovni.

  Rozsah problému.

  “Nevhodně pojmenovaný vedoucí odborník v bankovním průmyslu řekl novinářům Times Weekly. Z pohledu struktury výnosů příjmy banky pocházejí hlavně z úrokových výnosů, které tvoří 93,68% provozních výnosů, což je hlavní zdroj zisku. Neúrokový výnos banky sestává hlavně z čistého investičního příjmu.

  Zpráva o hodnocení uvedla, že v roce 2017 činil čistý investiční příjem 100 milionů juanů a investiční příjem společnosti meziročně poklesl o 903 milionů juanů a její příspěvek k provozním výnosům prudce poklesl.

 Kvalita aktiv banky zároveň čelí většímu tlaku. Ke konci loňského roku činila míra selhání banky 0,99%. I když jsou tato data nižší než průměrná úroveň komerčních bank v národních městech, ve srovnání s rokem 2016 došlo k jejich významnému nárůstu. V hodnotící zprávě se uvádí, že v roce 2017 se poměr nesplácených úvěrů a zůstatek nesplácených úvěrů meziročně výrazně zvýšil.

 Především v důsledku dopadu makroekonomického útlumu poklesl příjem některých zákazníků firemních úvěrů z prodeje, zvýšil se objem a cyklus pohledávek a obrat kapitálu byl obtížný, což vedlo k nespláceným úvěrům.

  Ke konci roku 2017 činily rezervy na ztráty z úvěrů Luzhou Commercial Bank 568 milionů juanů, což představuje meziroční nárůst o 51,06%, a odolnost vůči riziku byla dále posílena. Ve stejném období, ovlivněném dalším nárůstem rozsahu úvěrů v selhání,Poměr pokrytí rezervami společnosti byl 294,49%, což je meziroční pokles o 459,03 procentního bodu, ale stále byl na dobré úrovni. Z hlediska struktury úvěrů činil v roce 2017 odvětví leasingu a obchodních služeb banky 15,42% a realitní průmysl 10,71%.

  Na konci března letošního roku se úvěry na nemovitosti banky podílely na celkových půjčkách 13,32%, což byl podstatný nárůst.

 „Především díky rychlému rozvoji realitního průmyslu v Luzhou City místní samospráva neustále posiluje investiční podporu realitního průmyslu a úvěry společnosti pro realitní průmysl se zvýšily. “ Uvádí se ve zprávě o hodnocení.

  V roce 2017 měla prodejní společnost Luzhou Laojiao Co. , Ltd. zůstatek půjčky ve výši 590 milionů juanů, což z ní učinilo prvního zákazníka půjčky.

  Podle zprávyKe konci roku 2017 činil největší poměr úvěrů k zákazníkům společnosti 10,33%, což je o něco více než zákonné požadavky, zejména proto, že jediným největším zákazníkem úvěrů společnosti je Luzhou Laojiao Co. , Ltd.

 , která má velký rozsah podnikání a silná síla a je vysoce kvalitním zákazníkem společnosti. Za předpokladu přísného hodnocení rizik společnost uspokojila finanční potřeby klienta. Na konci roku 2017 a na konci března 2018 byla koncentrace úvěrových zákazníků Luzhou Commercial Bank stále vysoká. Podíl úvěrů pro největšího zákazníka a podíl úvěrů mezi prvními deseti zákazníky vykazoval celkový vzestupný trend , což nevedlo k diverzifikaci rizik.

Odpovědný redaktor: Populární doporučení Zhang Wena odložilo veřejný účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodin denně, další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód (sinafinance).