Finance

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%

souhrn

Sina Finance News Večer 28. srpna vydala China Everbright Bank pololetní zprávu za rok 2018. Pololetní zpráva ukazuje, že v kontextu celkové složité ekonomické situace doma i v zahraničí trval Everbright Bank na kvalitě a efektivnosti a dosáhl pokroku při zachování stability. „Advance“ se projevuje hlavně v celkovém zlepšení kvality vývoje a provozní efektivity. V první polovině roku banka dosáhla provozního výnosu 522.3,1 miliardy juanů, to samé

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-0

 Sina Finance News Večer 28. srpna vydala China Everbright Bank pololetní zprávu za rok 2018.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-1

  Pololetní zpráva ukazuje, že v kontextu celkové složité ekonomické situace doma i v zahraničí trval Everbright Bank na kvalitě a efektivnosti a dosáhl pokroku při zachování stability. „Advance“ se projevuje hlavně v celkovém zlepšení kvality vývoje a provozní efektivity.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-2

  V první polovině roku banka dosáhla provozního výnosu 522.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-3

 3,1 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 12,73%; provozní zisk před vytvořením rezervy byl 36,186 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 12,96%; čistý zisk byl 18,101 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 6,65%.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-4

  „Stabilita“ se odráží hlavně v pevném udržení spodní linie rizika a schopnost odolat rizikům se významně zvýšila. Na konci června činil poměr úvěrů v selhání banky 1,51%, což je pokles o 0,08 procentního bodu od konce předchozího roku; poměr pokrytí rezervami byl 173. 04%, což je nárůst o 14,86 procentního bodu od konce předchozího roku, poměr kapitálové přiměřenosti činil 12,68% a nadále si udržuje relativně vysokou úroveň.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-5

  Celkový provoz je stabilní a zlepšuje se a provozní efektivita se zlepšuje všestranně. Na začátku tohoto roku navrhl stranický výbor Everbright Bank strategický cíl „oživit slávu Everbrightu a vybudovat první -class bank “, se zaměřením na budování pečující, kvalitní, osobité, inovativní,„Osm mít“ banky se ziskem, pověstí, vitalitou a odpovědností. Se zaměřením na tento strategický cíl dosáhla China Everbright Bank počátečních výsledků stabilizací růstu, úpravou své struktury, prevencí rizik a zvýšením výhod. Na konci června dosáhla celková aktiva banky 4 283 277 milionů RMB, což představuje nárůst o 4,77% od konce předchozího roku, z čehož celková výše půjček činila 2 232 682 milionů RMB, což představuje nárůst o 9,9% od konce předchozího roku rok.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-6

 87%; zůstatek vkladů činil 2 435 534 milionů juanů, což je nárůst o 7,17% na konci předchozího roku.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-7

  Díky dvojímu zájmu úroků a mezivýjmu dosáhla banka Everbright v první polovině roku provozního výnosu 52,231 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 12,73%, s rychlým růstem výnosů a vynikajícím výkonem. Provozní zisk před vytvořením rezervy v první polovině roku činil 36,186 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 12,96%; čistý zisk byl 18,101 miliardy juanů,Meziroční nárůst o 6,65%. Strukturální úpravy pokračovaly v optimalizaci a zlepšovala se kvalita rozvoje podnikání.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-8

  V první polovině roku China Everbright Bank aktivně a vytrvale prosazovala úpravu struktury aktiv a pasiv a solidně rozvinula základní vkladové a úvěrové obchody. Vklady představovaly 61,22% celkových závazků , což je nárůst o 1,14 procentního bodu od konce předchozího roku. Zároveň činily půjčky 52.

Everbright Bank: Čistý zisk v první polovině roku činil 18,101 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 6,65%-9

 13%, což je nárůst o 2,43 procentního bodu od konce předchozího roku. Díky strukturální optimalizaci a správě cen se kvalita rozvoje obchodní banky China Everbright Bank nadále zlepšovala, přičemž čistá úroková sazba v první polovině roku činila 1,63%, což představuje meziroční nárůst o 11 bazických bodů.

  V roce 2018 banka formálně zavedla nové účetní standardy pro finanční nástroje a upravila výnosy z podnikání měnových fondů a dluhopisových fondů, které byly dříve účtovány jako „úrokové výnosy“, na „Vypočteno z jiných příjmů, jako je „investiční příjem“, na srovnatelné bázi s předchozím rokem, po připočtení příjmu z investic do fondů a jiných výnosů z podnikání činil čistý úrokový příjem 33,678 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst 3,295 miliardy juanů, což představuje nárůst o 10,84%.

  Čína Income, odhodlaná vybudovat banku pro správu majetku, dosáhla rychlého růstu V první polovině roku navrhla Everbright Bank „vybudovat prvotřídní banku pro správu majetku“Strategická vize společnosti Sunshine bude i nadále upevňovat výhody správy majetku Sunshine, rozšiřovat vliv trhu bohatství Sunshine, podporovat integraci, specializaci, nenáročnou a digitální transformaci a zlepšovat schopnosti finančních služeb. Podnikové finance aktivně využívá upisování dluhopisů, financování obchodu, financování dodavatelského řetězce, inkluzivní finance, bankovní smluvní podnikání, kapitálové financování, půjčky na fúze a akvizice a další podniky.

 Pokračovat v podpoře transformace transakčních bank a investičních bank. Maloobchodní financování se zaměřilo na expanzi podnikání v oblasti správy majetku, se zaměřením na potřeby správy zákaznických fondů, posílení obchodních inovací, produktový design a zákaznický marketing. Celková částka AUM maloobchodních zákazníků nadále rostla. Podnikání v oblasti správy aktiv se aktivně přizpůsobuje regulačním požadavkům, neustále konsoliduje zákaznickou základnu a optimalizuje finanční strukturu finančního řízení.

 Současně zrychlíme transformaci čistého jmění a přidáme 51,9 miliard juanů k čistému jmění. Pololetní zpráva ukazuje, že v první polovině roku dosáhla banka Everbright čistý příjem z poplatků a provizí ve výši 18,376 miliard juanů, což je meziroční nárůst o 2,384 miliardy juanů, což představuje nárůst o 14,91%; čistý poplatek a provize příjem činil 35,18%, což představuje meziroční nárůst o 0,66 procentního bodu, a pokračovala optimalizace struktury příjmů. Posílit možnosti inkluzivních finančních služeb,Pomáháme rozvoji malých a mikropodniků V první polovině roku založila Everbright Bank v ústředí inkluzivní finanční obchodní jednotku s cílem posílit budování institucí a mechanismů, pokud jde o řízení rizik, hodnocení a pobídky, zvláštní kvóty, náležitou péči a výjimka; s „dodavatelským řetězcem, velkými daty, online“ Směrem zvýšíte investice do výzkumu a vývoje v oblasti technologických inovací a spustíte „půjčku Sunshine e-grain“„Realizovat automatické schvalování a půjčování; zřídit výbor inkluzivního finančního řízení v pobočkách, zřídit inkluzivní finanční oddělení, podporovat provoz úvěrových továren a implementovat centralizované, dávkové a profesionální provozní postupy.

  Na konci června byl v souladu s hodnotícími kritérii Čínské bankovní a pojišťovací regulační komise poskytnut úvěr na jeden účet banky malým a mikropodnikům s úvěrovým zůstatkem nižším než 10 milionů juanů (včetně) 111,265 miliard juanů, což je nárůst o 13,225 miliard juanů na konci předchozího roku, což je nárůst o 13,49%; počet zákazníků z malých a mikropodniků byl 281 400, což je nárůst o 24 200 na konci předchozího roku. Výkonnost ukazatelů rizika byla stabilní a významně se zvýšila schopnost odolávat rizikům. Everbright Bank efektivně řídila a kontrolovala úvěrová rizika prostřednictvím opatření, jako je optimalizace struktury úvěrů, posílení výběru nesplácených úvěrů a intenzivnější poskytování a poskytování. Na konci června činil poměr úvěrů v selhání banky 1,51%, což je pokles o 0,08 procentního bodu od konce předchozího roku, a míra pozornosti byla 2,35%, což je pokles o 0,62 procentního bodu od konce roku výkonnost ukazatelů kvality aktiv byla stabilní.

  V první polovině roku byla vytvořena rezerva 14 568 miliard juanů, což je meziroční nárůst o 4,538 miliardy juanů; poměr pokrytí rezervami činil 173,04%, což je nárůst o 14,86 procentního bodu od konce předchozího roku; poměr půjčky k přivlastnění byl 2. 62%, což je nárůst o 0,10 procentního bodu od konce předchozího roku, a schopnost odolat rizikům se významně zvýšila. China Everbright Bank zároveň aktivně reagovala na situaci na trhu, posílila rafinované řízení rizik likvidity a zlepšila svou schopnost reagovat na krátkodobé výkyvy trhu.

  Na konci června činil poměr krytí likvidity banky (LCR) 115,77%, což je nárůst o 13,81 procentního bodu od konce předchozího roku. Fintech inovace řídí vývoj,Efekt digitální transformace je evidentní. V roce 2018 China Everbright Bank urychlila svou digitální transformaci všestranně. Prohloubit vědeckou a technologickou spolupráci s velkými internetovými společnostmi, jako jsou Tencent, Alibaba, JD.

 com a Baidu, a dále rozvíjet spolupráci v technických oborech, jako jsou velká data, cloud computing a umělá inteligence.

  Průlom v inovaci mechanismů, zavedení režimu provozu na dvou platformách v cloudovém platebním obchodním centru a cloudové platební technologické společnosti,Prosazovat reformu systému obchodních jednotek centra vzdáleného bankovnictví a hnací silou a základem rozvoje se stal agilní model organizace fintech umístěný v sektoru elektronického bankovnictví. Inovace finančních technologií jsou hnacím motorem rychlého rozvoje podnikání.

  V první polovině roku vzrostly tržby elektronického bankovnictví banky o 145,35% a v oblasti elektronického bankovnictví došlo k průměrnému růstu denních vkladů o 30,75%. Pokud jde o klíčové produkty a služby,Jako největší otevřená platební platforma v Číně a lídr v odvětví pohodlných plateb dosáhli uživatelé cloudových platebních příkazů banky 168 milionů, což představuje meziroční nárůst o 114,55%. Částka transakce byla meziročně 78,69 miliard juanů. nárůst o 153,48% a počet transakcí činil 464 milionů.

  Meziroční nárůst o 139,18%, s celkovým počtem 2779 přístupových a sběrných jednotek, a nárůst o 774 v letošním roce; mobilní bankovnictví průběžně implementovalo velké iterativní upgrady verze. Byly spuštěny inovativní služby, jako je inteligentní vyhledávání, tisíce lidí a zákaznický servis videa. Počet zákazníků přesáhl 40 milionů a počet aktivních zákazníků se meziročně zvýšil o 65,96%; půjčky na internetu rychle rostly a „ Xixin Loan "obchodní značka byla vybudována. %.

  Při postupném budování inovací finančních technologií a mechanismů se zpočátku dostavil účinek transformace pobočky China Everbright Bank. Kvalita služeb se zlepšila.

  Ke konci června banka nasadila 2018 inteligentních přepážek; do výroby bylo zadáno celkem 225 položek poptávky po technologiích pro transformaci poboček. Výsledky průzkumu záhadného muže ukázaly, že kvalita služeb prodejen banky dosáhla vynikající úrovně a dosáhla vysokých 95 bodů. V dalším kroku se China Everbright Bank zaměří na svou strategickou vizi „vybudování prvotřídní banky pro správu majetku“. Důrazně prosazujte implementaci strategie, přijměte několik opatření k posílení zákaznické základny, optimalizujte agilní systém podpory technologií, hluboce prozkoumejte hodnotu dat, konsolidujte výhody správy majetku, založte značku slunečního bohatství, přísně dodržujte spodní hranici rizika a propagovat všechny úkoly na novou úroveň.

Odpovědný redaktor: Populární doporučení Yang Qun odložilo veřejný účet Sina Finance na nepřetržité vysílání nejnovějších finančních informací a videí na 24 hodin. Další výhody pro fanoušky získáte naskenováním QR kódu (sinafinance).