Automatický

Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl kontroly dodržování zákonů a předpisů, aby zabránil a zastavil školní násilí

souhrn

V poslední době Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl inspekce v oblasti vymáhání práva s cílem předcházet a zastavit školní násilí. Zastupitelstvo města Yao Feng, člen Stálého výboru Městského výboru strany a zástupce primátora, vypracoval zprávu o provádění zákonů a předpisů o prevenci a potlačení násilí ve školách v našem městě. Xu Qinhua a Luo Weihong, zástupci ředitele Stálého výboru Městského lidového kongresu, vedli týmy k inspekcím vymáhání práva do okresů Xiacheng a Yuhang.Členové Stálého výboru některých komunálních lidových kongresů,

Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl kontroly dodržování zákonů a předpisů, aby zabránil a zastavil školní násilí

Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl kontroly dodržování zákonů a předpisů, aby zabránil a zastavil školní násilí-0

  V poslední době Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl inspekce v oblasti vymáhání práva s cílem předcházet a zastavit školní násilí.

Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl kontroly dodržování zákonů a předpisů, aby zabránil a zastavil školní násilí-1

   Zastupitelstvo města Yao Feng, člen Stálého výboru Městského výboru strany a zástupce primátora, vypracoval zprávu o provádění zákonů a předpisů o prevenci a potlačení násilí ve školách v našem městě. Xu Qinhua a Luo Weihong, zástupci ředitele Stálého výboru Městského lidového kongresu, vedli týmy k inspekcím vymáhání práva do okresů Xiacheng a Yuhang.

Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl kontroly dodržování zákonů a předpisů, aby zabránil a zastavil školní násilí-2

  Zúčastnili se někteří členové Stálého výboru Městského lidového kongresu a zástupci Městského lidového kongresu. V posledních letech naše město trvalo na společném řízení, nejprve vzdělávání, vzdělávání na sluníčku a shovívavosti a přísnosti a odvádělo dobrou práci v prevenci a zastavení násilí ve škole. Od roku 2014 do roku 2016 vykazoval celkový počet trestných činů mladistvých ve městě celkový sestupný trend. V současné době má naše město zřízeno obecní, okresníExistuje 10 obecních pracovišť právní pomoci pro mládež a 191 kontaktních míst právní pomoci.

Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl kontroly dodržování zákonů a předpisů, aby zabránil a zastavil školní násilí-3

   Inspekční tým donucovacích orgánů plně potvrdil účinnost úsilí našeho města o prevenci a zastavení násilí ve škole. Inspekční tým pro vymáhání práva poukázal na to, že je nutné zlepšit ideologické porozumění a implementovat příslušné zákony a předpisy.

Stálý výbor Městského lidového kongresu provedl kontroly dodržování zákonů a předpisů, aby zabránil a zastavil školní násilí-4

   Problém školního násilí je hlavním zájmem společnosti, prevence a zastavení školního násilí je důležitým úkolem vlády. Musíme dělat dobrou práci při propagaci, implementaci a implementaci „zákona o ochraně nezletilých“ a dalších zákonů a předpisů, rozhodně předcházet a zakročovat v souladu se zákonem proti slovům a činům, které poškozují práva a zájmy děti a fyzické a duševní zdraví dětí a vytvářejí bezpečný, teplý a šťastný růst pro děti a okolí dětí.

   Je nutné se zaměřit na řešení problémů a dělat dobrou práci v oblasti prevence a zastavení násilí ve školách.

Dodržovat včasné odhalení, intervenci a potlačení školní šikany a násilného chování, zaměřené na problém a efekt, zavést a zlepšit účinný mechanismus pro prevenci a kontrolu šikany a násilí ve škole, chránit legitimní práva a zájmy nezletilých a podporovat sociální harmonie a stabilita. (Výňatek Zhu Tinglan, redaktor tohoto webu).