Cestovní ruch

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie

souhrn

Včera se v Kunmingu konalo 12. Čína-jihoasijské obchodní fórum. Účastníci vyjádřili, že musí plně uvolnit dividendy „pásu a silnice“, podporovat ducha Hedvábné stezky, posilovat vzájemné učení a vzájemné učení, dosáhnout vzájemného prospěchu a výhod pro obě strany, podporovat užší obchodní a investiční spolupráci mezi Čínou a Jihem Asijských zemí a podporovat udržitelný regionální hospodářský a sociální rozvoj. Ve prospěch obyvatel všech zemí,Dosáhnout společné prosperity.

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie-0

  Včera se v Kunmingu konalo 12. Čína-jihoasijské obchodní fórum.

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie-1

   Účastníci vyjádřili, že musí plně uvolnit dividendy „pásu a silnice“, podporovat ducha Hedvábné stezky, posilovat vzájemné učení a vzájemné učení, dosáhnout vzájemného prospěchu a výhod pro obě strany, podporovat užší obchodní a investiční spolupráci mezi Čínou a Jihem Asijských zemí a podporovat udržitelný regionální hospodářský a sociální rozvoj. Ve prospěch obyvatel všech zemí,Dosáhnout společné prosperity.

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie-2

   Zong Guoying, člen stálého výboru zemského výboru strany a výkonný viceguvernér, a Lu Pengqi, místopředseda čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu, přednesli projevy. Suraji Weiya, předseda Obchodní a průmyslové komory Jihoasijské unie, přednesl na fóru hlavní projev. Setkání se zúčastnil Yu Dingcheng, místopředseda provinčního výboru Čínské lidové politické poradní konference.

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie-3

   Fóra předsedal Sakib Fayas, místopředseda Federace obchodních a průmyslových komor Pákistánu.

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie-4

  Vystoupili vedoucí Srí Lanky, Nepálu, Indie, Bhútánu, Bangladéše, Afghánistánu a příslušných agentur OSN.

Konalo se 12. obchodní fórum Čína-jižní Asie-5

   Zong Guoying ve svém projevu uvedl, že Čína a jihoasijské země jsou blízkými sousedy, dobrými partnery a dobrými přáteli, kteří se spoléhají na své rty a zuby. Vyhlídky obou stran na dosažení doplňkových výhod a společného rozvoje jsou velmi široké a touha prohloubit spolupráci je velmi naléhavá. Yunnan jako hlavní provincie pro spolupráci při výstavbě hospodářského koridoru Čína-Bangladéš-Čína-Indie-Myanmar a hospodářského koridoru Čína-Indočínský poloostrov v rámci iniciativy „Jeden pás a jedna cesta“ plně využije svých výhod v zeměpisných blízkost, etnická homologie a kulturní propojení s jihoasijskými zeměmi a aktivně podporovat politiky se zeměmi jihoasijských zemí Komunikace, silniční propojení, nerušený obchod, směna měn,Lidé jsou navzájem propojeni a my se budeme snažit podporovat všestranné, víceúrovňové a rozsáhlé výměny a spolupráci s jihoasijskými zeměmi a stále více přispívat k dalšímu prohlubování a rozšiřování rozvoje a přátelství mezi Čínou a zeměmi jižní Asie. Yunnan je ochoten sdílet zkušenosti a výsledky z oblasti reformy a rozvoje s jihoasijskými zeměmi a srdečně vítá jihoasijské společnosti, aby investovaly a zahájily podnikání v Yunnanu.

  Společnost Yunnan vyvine veškeré úsilí, aby poskytovala efektivnější a vysoce kvalitní služby, a bude i nadále podporovat podniky Yunnan, aby investovaly v jihoasijských zemích pro vzájemný prospěch, prospěch a společný rozvoj. Lu Pengqi uvedl, že Čína a země jižní Asie se v ekonomické struktuře vysoce doplňují, jejich rozvojové strategie jsou vysoce kompatibilní a vyhlídky na spolupráci jsou velmi široké.

   V posledních letech se výměny na vysoké úrovni mezi oběma stranami stále více přibližují a neustále se posiluje politická vzájemná důvěra. Dvoustranné vztahy se nadále prohlubovaly a hospodářská a obchodní spolupráce dosáhla značného rozvoje. Země jižní Asie jsou strategickým bodem a důležitým směrem pro postup při budování „pásu a silnice“ a staly se jednou z nejrychleji rostoucích oblastí na světě.

   Podniky obou stran by měly využít současnou příznivou příležitost k posílení vzájemných výměn, rozšíření vzájemně výhodné spolupráce a společné podpoře rozvoje dvoustranných hospodářských a obchodních vztahů v širších oblastech a na hlubších úrovních. Suraj Weiya ve svém hlavním projevu uvedl: "Jižní Asie s 1,6 miliardami obyvatel dosáhla za posledních deset let rychlého ekonomického rozvoje. Různá průmyslová odvětví v regionu diverzifikovala investiční potenciál a stala se koridorem plným investičních příležitostí. Posílení Inovativní investice jsou pro jihoasijské země velmi důležité a čínské společnosti mohou investovat v jihoasijských zemích.

  „Tématem tohoto fóra je„ Výzvy pro příležitosti - vytváření pracovních míst a inovativní investice “. Na zahajovacím ceremoniálu podepsala obchodní a průmyslová komora SAARC smlouvy se společností Beinmate Group a dalšími společnostmi.

(Reportér Kunming Daily Chen Xun).