Fyzický

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%

souhrn

Ve srovnání s bankami kótovanými na akcie A je počet bank kótovaných v Nové třetí radě malý a rozsah je malý. Výkon těchto bank však může nahlédnout do provozních podmínek malých a středních bank v různých regionech. V současné době byly zveřejněny pololetní zprávy tří venkovských komerčních bank a tří venkovských bank kótovaných na NEEQ za rok 2018.Z hlediska výkonnosti banky uvedené na seznamu NEEQ

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%-0

 Výkon bank zařazených na seznam NEEQ v první polovině roku byl diferencovaný: čistý zisk banky Rugao se zvýšil o 53% a národní banka poklesla o 79%. Ve srovnání s bankami kótovanými na akcie A je počet bank kótovaných na NEEQ je malý a malý.

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%-1

  Díky výkonu těchto bank můžeme nahlédnout do provozních podmínek malých a středních bank v různých regionech.

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%-2

 V současné době byly zveřejněny pololetní zprávy tří venkovských komerčních bank a tří venkovských bank kótovaných na NEEQ za rok 2018. Z hlediska výkonnosti jsou banky kótované na novém OTC trhu značně rozděleny.

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%-3

  Nejrychlejším růstem příjmů a čistého zisku je banka Rugao se sídlem v Jiangsu.

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%-4

  V první polovině letošního roku činil její příjem a čistý zisk 631 milionů juanů a 207 milionů juanů, což je meziroční nárůst o 29. 36% a 53,3%.

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%-5

  Tržby Hakka Bank v Meizhou, Guangdong a Huitong Bank ve Fuqing, Fujian také rostly rychleji, na 23,74%, respektive 16,21%. Meziročně poklesly tržby Lucheng Bank of Kunshan, Jiangsu a National Bank of Xiangshan, Zhejiang.

Výkon bank uvedených v seznamu NEEQ v první polovině roku je rozdělen: Národní banka poklesla o 79%-6

  V první polovině roku se tržby meziročně snížily o 2,29% a 10,34%.

  Celkově je výkon venkovských komerčních bank kótovaných v Nové třetí radě lepší než výkon venkovských bank. Venkovské komerční banky a venkovské banky kótované na NEEQ se budou v budoucnu nadále rozšiřovat. Od 24.

  srpna tohoto roku čekají na zařazení do Nové třetí rady Rural Bank Tianjin Huaming Rural Bank, Jiangsu Shuyang Dongwu Rural Bank a Hebei Xingtai Rural Commercial Bank. Čistý úrokový výnos banky Rugao se zvýšil o 27,7%.

  Ke konci června 2018 mezi třemi venkovskými obchodními bankami kótovanými na NEEQBanka Rugao Bank má největší škálu aktiv, dosahuje 49,659 miliardy juanů, následovaná bankou Huitong s celkovými aktivy 34,223 miliardy juanů a bankou Kashgar s celkovými aktivy 13,599 miliardy juanů. Mezi třemi venkovskými obchodními bankami se velikost aktiv banky Kashgar Bank ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížila o 16,54%, zatímco velikost aktiv bank Huitong Bank a Rugao Bank se zvýšila o 8,02%, respektive 8,02%. 15%.

  Bank of Kashgar uvedla, že hlavním důvodem poklesu aktiv a pasiv ve srovnání se začátkem roku byla iniciativa ke snížení pákového efektu treasury operací. Likvidace fiskálních vkladů zároveň vedla ke snížení celkového vklady, což vedlo k odpovídajícímu poklesu alokace aktiv. Na konci června činily celkové závazky banky Kašgar 11,98 miliardy juanů, což je pokles o 2,922 miliardy juanů od začátku roku, což je pokles o 19,98 miliardy juanů.

 61%, z toho saldo různých vkladů bylo 8,061 miliardy juanů, což je pokles o 1,749 miliardy juanů od začátku roku, což je pokles o 17,83%. Aktiva tří venkovských bank jsou relativně malá. Největší z nich je banka Lucheng, která má ke konci června celková aktiva 5,55 miliardy juanů, a celková aktiva banky Hakka Bank a národní banky jsou 3,591 miliardy juanů a 2,3 miliard juanů.

  Stupnice aktiv banky Hakka se zvýšila o 7. 76%, velikost aktiv Kookmin Bank a Lucheng Bank meziročně poklesla o 10,11% a 4,63%.

  Z hlediska výkonnosti jsou banky kótované na novém OTC trhu značně rozděleny. Nejrychlejším růstem výkonu je banka Rugao, v první polovině letošního roku činily tržby a čistý zisk 631 milionů juanů a 207 milionů juanů, což představuje meziroční nárůst o 29,36%, respektive 53,3%. Růst výnosů Hakka Bank a Huitong Bank je také rychlý. Respektive 23,74% a 16,21%, tržby banky Kashgar v první polovině letošního roku mírně vzrostly o 1,83% a tržby Lucheng Bank a národní banky se meziročně snížily.

  V první polovině roku se tržby snížily o 2,29% a 10,34% meziročně. Pokud jde o čistý zisk, pouze banka Kookmin poklesla meziročně o 79,66% a dalších pět bank rostlo. Kromě banky RugaoZvýšení je mezi 4% a 11%.

  Z analýzy složení příjmů banky Rugao zjistíme, že v první polovině letošního roku se její čistý úrokový výnos meziročně zvýšil o 27,7%, což představuje 98% výnosů. Rugao Bank ve své pololetní zprávě rovněž uvedla, že zvýšení provozních výnosů a čistého zisku bylo způsobeno zejména letošním zvýšením úvěrových fondů a racionálním plánováním směru kapitálových investic.

 Podle zpráv byl ke konci června průmyslovým odvětvím, kde nejvíce půjček poskytovala banka Rugao Bank, zpracovatelský průmysl s podílem 29,1%, následovaný stavebnictvím s podílem 11,74% a třetí ve velkoobchodu a maloobchodu s podílem 7,31%.

  Pokud jde o čistou úrokovou marži, jeden z ukazatelů ziskovosti, nejlépe si vedla banka Huitong s čistou úrokovou marží 4,17% v první polovině roku a banka Kashgar,Hakka Bank a Lucheng Bank mají také vyšší čisté úrokové marže, které činí 3,38%, 3,34% a 3,51%. Čistá úroková marže Rugao Bank je 2,61%, respektive 2,23%. Chudoba také představuje stav diferenciace.

  Ke konci června měla ze šesti bank kótovaných na NEEQ nejvyšší míru selhání banka Hakka, která dosáhla 2,42%, následovaná bankou Kashgar 2. 38%, Rugao Bank a National Bank mají míru selhání 1,71%, respektive 1,87%, zatímco banky Huitong Bank a Lucheng Bank mají relativně nízkou míru selhání 0,92%. Míra nesplácených úvěrů bank Hakka se v roce 2017 výrazně zvýšila.

  Na konci roku 2016 byla míra nesplácených úvěrů 1,46%, ale na konci roku 2017 se vyšplhala na 2,17% a v polovině 2018.

  Jako vesnická bankaHlavní oblast služeb banky Hakka Bank je omezena na některé oblasti Meizhou Bank Hakka uvedla, že vzhledem k půjčkám pro zemědělství, venkovské oblasti a zemědělce je do značné míry ovlivněna sezónními faktory, přírodním prostředím, makroekonomickými faktory a dalšími faktory. solventnost může vést ke zvýšení počtu nesplácených úvěrů společnosti a ke zvýšení poměru nesplácených úvěrů. V důsledku toho se snížila kvalita aktiv společnosti, rozsah půjček a provozní výkonnost. Tři banky čekají na zařazení na seznam NEEQ.

  Z hlediska financování provedly finanční akce tři banky uvedené na seznamu NEEQ. Dne 2. března 2018 Rugao Bank oznámila, že společnost úspěšně emitovala 350 milionů kmenových akcií RMB formou soukromého umisťování. Získané prostředky ve výši 1,449 miliardy juanů.

  15. června 2018 oznámila banka Lucheng, že obdržela souhlas od Čínské regulační komise pro cenné papíry pro soukromou emisi prioritních akcií, která schválila soukromou emisi společnosti s maximálním počtem 1 milionu prioritních akcií. Před tím banka Lucheng dokončila kolo fixního přírůstku, kdy bylo vydáno 48,91 milionu akcií a získáno 8070 RMB.

 150 000 juanů. Qilu Bank dokončila kolo pevného zvýšení v listopadu 2017.

  Počet vydaných akcií činil 1,282 miliardy akcií, z čehož bylo upsáno 1113025642 akcií v hotovosti a získané prostředky nepřesáhly 4340800003,80 juanů; dalších 168974358 akcií bylo upsáno za hotovostní aktiva a transakční cena nepeněžních aktiv je 659 milionů juanů. „Diferenciace finančních institucí v Nové třetí radě je velmi vážná. Obchodní rozsah finančních institucí v Nové třetí radě je menší, rozsah zapojeného podnikání je širší a nejistota bude větší. Nová třetí rada má také vlastnosti inkluzivního registračního systému.

  Rozdělení podniků v něm je velmi vážné a některé mohou zahrnovat mnoho Část peněz byla vyřazena, některým nebyla věnována pozornost a diferenciace se stupňuje.

  „Fu Lichun, ředitel výzkumu společnosti Northeast Securities, řekl novinářům. Reportér z „Daily Business News“ prozkoumal základní informace o společnostech, které žádají o zařazení do národního systému převodu akcií malých a středních podniků, a zjistil, že ke dni 24. srpna tohoto roku stále existují dvě venkovské banky a venkovská komerční banka, které čekají na zařazení na seznam v nové třetí radě.

  Je to Tianjin Huaming Village Bank Co. , Ltd.

 , Jiangsu Shuyang Soochow Village Bank Co. , Ltd.

 ,Hebei Xingtai Rural Commercial Bank Co. , Ltd.

  Podle oznámení Národního mezibankovního finančního centra měla společnost Xingtai Rural Commercial Bank ke konci června 2018 celková aktiva 12 571 miliard juanů, závazky 11 263 miliard juanů a čistý zisk 155 milionů juanů, základní kapitálová přiměřenost Tier 1 poměr a kapitál Tier 1. Poměr přiměřenosti a kapitálová přiměřenost jsou 13. 62%, 13,62% a 17,33%. Fu Lichun uvedl, že stejně jako jiné společnosti, zařazení na seznam Nového třetího výboru významně zlepšilo image, popularitu a společenské uznání banky.

  Financování je také velmi důležitým důvodem pro zařazení každé společnosti, ale ne všechny společnosti budou uvedeny na seznamu.

na trhu. Tyto aspekty byly dobře vylepšeny. Editor:Související témata Xie Haiping: Žhavá doporučení pro pololetní zprávy kótovaných bank v roce 2018 Odložte nejnovější finanční informace a videa na veřejný účet Sina Finance 24 hodin denně a další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód, který budete následovat (sinafinance).