Přírodní

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou pořádá školení v oblasti vyšetřování trestných činů

souhrn

Hualong.com informoval 13. června v 10:49, úřad veřejné bezpečnosti kraje Chengkou zahájil dvoudenní školení v oblasti vyšetřování trestných činů. Během školení úřad veřejné bezpečnosti v okrese Chengkou zajistil, aby páteř brigády pro vyšetřování trestných činů sloužila jako výcvik učitelů. Obsah školení zahrnoval vyšetřování na místě, vstup do informačního systému pro vyšetřování na místě, kriminální fotografii, sběr informací o otiscích prstů atd. . Toto školení,

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou pořádá školení v oblasti vyšetřování trestných činů

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou pořádá školení v oblasti vyšetřování trestných činů-0

  Hualong. com informoval 13. června v 10:49, úřad veřejné bezpečnosti kraje Chengkou zahájil dvoudenní školení v oblasti vyšetřování trestných činů.

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou pořádá školení v oblasti vyšetřování trestných činů-1

   Během školení úřad veřejné bezpečnosti v okrese Chengkou zajistil, aby páteř brigády pro vyšetřování trestných činů sloužila jako výcvik učitelů.

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou pořádá školení v oblasti vyšetřování trestných činů-2

   Obsah školení zahrnoval vyšetřování na místě, vstup do informačního systému pro vyšetřování na místě, kriminální fotografii, sběr informací o otiscích prstů atd. .

Úřad veřejné bezpečnosti okresu Chengkou pořádá školení v oblasti vyšetřování trestných činů-3

Toto školení,Bohatý obsah a podrobná vysvětlení pomohla policii aktualizovat koncept vymáhání práva, posílila kvalitu vyšetřování trestných činů a zlepšila úroveň vymáhání práva. .