Zábava

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“

souhrn

Od roku 2015 se při přijímací zkoušce na střední školu v Jinanu začal používat režim paralelní dobrovolné registrace a letos se jedná o třetí ročník. V rámci tohoto modelu mohou kandidáti vyplnit 3 paralelní školy a požádat o přijetí podle zásady „nejprve skórujte, sledujte dobrovolníky“ a změňte zásadu přijetí z předchozích ročníků, které se dobrovolně zapojí jako první. Tento režim přijímání vede k využívání bodů účastníků testu a snižuje počet uchazečů s vysokým skóre “Selhalo. Mnoho kandidátů

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“-0

 Od roku 2015 se při přijímací zkoušce na střední školu v Jinanu začal používat režim paralelní dobrovolné registrace a letos se jedná o třetí ročník. V rámci tohoto modelu mohou kandidáti vyplnit 3 paralelní školy a požádat o přijetí podle zásady „nejprve skórujte, sledujte dobrovolníky“ a změňte zásadu přijetí z předchozích ročníků, které se dobrovolně zapojí jako první. Tento režim přijímání vede k využívání bodů účastníků testu a snižuje počet uchazečů s vysokým skóre “Mnoho kandidátů má odvahu zaútočit na lepší školy.

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“-1

  K obecnému nárůstu počtu přijímaných pracovníků na střední škole dochází již dva po sobě jdoucí roky a rovněž se snížila „chybějící“ situace kandidátů a škol. kolo paralelních dobrovolníků bude získáno současně se vstupním režimem přijímací zkoušky na vysokou školu, která je v Shandongu implementována po dobu 6 let.

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“-2

 Uchazeči o tom již nejsou obeznámeni; ale jako vstupní režim vstupní přijímací zkoušky na střední školu v Jinanu se tento rok používá pouze potřetí a někteří uchazeči a rodiče to možná dobře neznají. Takzvané „paralelní dobrovolnictví“ je podruhé pro podání přihlášky na přijímací zkoušky na střední školu, to znamená, že při podání žádosti o jednotný plán zápisu na střední školu se studenti mohou přihlásit na 3 paralelní školy, což je odlišnost od předchozí metody podání žádosti o dobrovolnou prioritu. Paralelní dobrovolnictví bere skóre jako první úvahu.

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“-3

  Jak funguje paralelní dobrovolné podání? Před registrací počítačový systém roztřídí všechny kandidáty podle kombinovaného skóre počátečního skóre a politických zásad od nejvyššího po nejnižší; při podání se systém nejprve přihlásí jako dobrovolník pro kandidáty s nejvyšším skóre Načtěte a poté postupně vyhledávejte od kandidátů s vysokým skóre až po kandidáty s nízkým skóre.

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“-4

 Při hledání 3 dobrovolníků každého kandidáta bude vyhledávání provedeno v pořádku. Pokud má první dobrovolnická škola kandidáta kvótu, bude kandidát převeden do školy a nebude postupovat dolů; pokud je první dobrovolník Pokud je škola je plný, hledejte druhého dobrovolníka atd. Za zmínku stojí, že ve stejné době podání přihlášky všechny školy žádají o přijetí současně.

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“-5

 Probíhá pouze jedno kolo vyhledávání.

Jinanská přijímací zkouška na střední školu změní v příštím roce svou tvář! Vstupné změněno na „skóre + známka“-6

  Funkce přijetí: Snižují se vysoké skóre a nižší známky. Jaké jsou výhody zavedení paralelního dobrovolnictví po dobu dvou po sobě jdoucích let „univerzálního nárůstu“? Podle tohoto principu systém vyhledá ty kandidáty, kteří mají nejvyšší skóre a vyšší hodnocení.

  znamená, že možnost „vypadnutí“ kandidátů s vysokým skóre je výrazně snížena. Data ukazují, že když byl tradiční žebříkový dobrovolník ještě v roce 2014 zaveden, 87 dobrovolníků se skóre 500 a více nebylo přijato na dobrovolnickou střední školu; po zahájení paralelního dobrovolnictví v roce 2015 to bylo pouze 4 a míra „pádu“ se snížila o 95%. Kromě toho je také snížena nebo téměř neexistuje možnost nízkých skóre „vyzvednout“ kandidáty a vysoké školy s nízkými celkovými náborovými linkami přijímat vysoce hodnocené kandidáty.

 U těchto vysoce hodnocených kandidátů je paralelní dobrovolnictví příznivější, aby jim pomohlo co nejlépe využít jejich body. Někteří kandidáti by se proto raději vzdali neideálního cílového studentského plánu pro střední školu, ale také chtěli bojovat za dobrou školu v jednotném náboru. Jedním z objektivních výsledků této mentality je, že obecně zvedla uniformy na střední škole. Data ukazují, že v roce 2015, prvním roce paralelního dobrovolného provádění,Z 23 středních škol v Jinanu, které přijímají studenty z celého města nebo městské oblasti, zaznamenalo 19 středních škol nárůst jejich skóre.

  Do roku 2016 došlo z 30 středních škol, které se zúčastnily druhého přijetí, k nárůstu na 16. V posledních dvou letech překročilo šest náborových linií střední školy Provincial Experimental Middle School, Jinan Foreign Language School, Shanshi High School, Licheng No. 2 Middle School, Jigang High School a Jiaxuan School všechny 500 bodů. Paralelní dobrovolnictví také způsobí jev při přijímání na střední školu, to znamená, že skóre přijatých uchazečů vykazuje „plochý“ rys, to znamená, že přijatí uchazeči jsou ve stejném rozmezí skóre a rozdíl mezi prvním a posledním je malý.

  Dynamika reforem v příštím roce bude na základě „skóre + známek“ vyžadovat, aby střední školy měly konečné slovo.

  V posledních letech procházejí přijímací zkoušky na vysokou školu v Shandongu nebývalými komplexními reformami. Někteří lidé si myslí, že realizace paralelního dobrovolnictví pro přijímací zkoušky na střední školu se má přiblížit přijímací zkoušce na vysokou školu. Poté, co se uchazeči a rodiče seznámí s metodou vyplňování, pomůže položit základ pro přijímací zkoušky na vysokou školu. V roce 2015 však Městský úřad pro vzdělávání formálně vydal komplexní reformní plán základního vzdělávání „Jinanská verze“, který bude prováděn od prvního dne vstupu do školy na podzim téhož roku, tedy do vstupu na střední školu v roce 2018 po přezkoumání bude přijata „verze Jinan“.

 Metoda přijetí „skóre + známka“. V této metodě jsou hodnoceny pouze tři předměty z čínštiny, matematiky a angličtiny.

  Skóre každého předmětu se zvyšuje na 150 bodů, celkové skóre je 450 bodů.

  zbývajících 9 předmětů bylo změněno na hodnocení známkou. Předměty jsou obecně rozděleny na A, B, C, D, E a další úrovně a výsledky zkouškových předmětů jsou klasifikovány jako „prospěl“„Nekvalifikovaný“.

  Zároveň se dále rozšíří autonomie přijímání na střední školy, pokud jde o úrovně přijímání, školy mohou formulovat příslušné požadavky na základě skutečných podmínek.

  Rodiče, kteří studovali plán reforem přijímací zkoušky na vysokou školu v roce 2020, možná zjistí, že se to poněkud podobá změnám v obsahu požadovaných zkušebních předmětů určených vysokými školami a univerzitami podle jejich vlastních potřeb při přijímací zkoušce na vysokou školu o tři roky později .

 Konkrétně podle reformního rámce oznámeného v roce 2015 musí středoškolské školy předložit dva roky předem požadavky na známky pro několik z devíti předmětů maturitní zkoušky na úrovni střední školy na základě faktorů, jako jsou charakteristiky školy a další faktory. Například střední škola s charakteristikami přírodovědného výcviku může vyžadovat, aby kandidáti dosáhli A ve fyzice, chemii a biologii;Střední školy s jedinečným svobodným uměním mohou vyžadovat, aby předměty typu historie, ideologie a morálka byly hodnoceny A. Výsledkem je, že je možné změnit fenomén „jedné strany na tisíc škol“ a střední školy mohou absorbovat studenty s více odbornými znalostmi, což podporuje rozvoj těchto oborů. Kromě toho je pro uchazeče nutné připravit se minimálně 2 roky předem podle požadavků předmětu jejich oblíbené střední školy.

 Místo toho, aby zvážili, na kterou školu se po zkoušce přihlásit, zároveň, pokud se uchazeči chtějí přihlásit na více než jednu školu, musí samostatně uspokojovat různé potřeby těchto středních škol, což také nutí uchazeče, aby neměli vážné dílčí předměty . Po implementaci metody zápisu „skóre + známka“ bude počet kandidátů se stejným rozsahem skóre a se stejným hodnocením ještě větší.

Jak rozlišovat podobné kandidáty? Někteří lidé v oboru uvedli, že počet subjektů hodnocených podle skóre je pouze 3 subjekty a „úkol“ pro dělení úrovní skóre kandidátů lze přiřadit subjektům hodnoceným podle „úrovně“. .