Znalost

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:

souhrn

Při návratu do A! V první polovině roku vzrostly půjčky na strukturální úpravy banky Zheshang o 18% a tlak kapitálu? Řekl, že „vidět jídlo k večeři“ a „návrat na A neustále ustupuje a bude následovat„ vidět jídlo k večeři “a„ kolik kapitálu udělat více obchodu “.“ Na včerejší prozatímní konferenci o výsledcích viceprezident a Dong z Zheshang Bank Sekretářka Liu Long to řekla makléřské reportérce z Číny.27. srpna Zheshang Bank

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:-0

 Při návratu do A! V první polovině roku vzrostly půjčky na strukturální úpravy banky Zheshang o 18% a tlak kapitálu? S názvem „Sledování jídla k večeři“ Zdroj obrázku: Tuchong Creative „Práce na návratu na A neustále postupuje a bude sledovat„ vidění jídla k večeři “a„ kolik kapitálu k dalšímu podnikání. “Na včerejší průběžné konferenci o výsledcích, Zheshang Liu Long, náměstek hejtmana banky a tajemník správní rady, to řekl makléřské čínské reportérce. 27. srpna uspořádala banka Zheshang v Hongkongu prozatímní konferenci o výsledcích.

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:-1

  Pouhé tři dny před tiskovou konferencí (24. srpna) představila banka Zheshang svoji první polovinu výkonnosti. V první polovině letošního roku činil její provozní příjem 18 596 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 3,61%; čistý zisk akcionářům bank připadalo 6 486 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst 15,54%; ke konci června činil poměr nesplácených úvěrů 1.

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:-2

 14%, což je pokles o 0,01 procentního bodu od konce předchozího roku.

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:-3

  V červnu se banka Zheshang vrátila do prospektu A s aktualizacemi před zveřejněním. Liu Long, viceprezident a tajemník představenstva banky Zheshang Bank, včera na konferenci o výkonu funkce výkonného ředitele pro čínskou reportérku řekl, že práce na návratu do A neustále postupuje, a to tváří v tvář měřítku aktiv banky a rychlému růstu kapitálu jejích poboček doplňovací potřeby a tlak,Kromě aktivního využívání různých nástrojů pro doplnění kapitálu a doufání, že plán A + H bude co nejdříve prosazovat, bude se řídit zásadou „vidět potravu pro jídlo“ a „co nejvíce obchodovat“.

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:-4

  V posledních letech se Zheshang Bank ujala iniciativy za účelem úpravy své obchodní strategie, přiměřené kontroly růstu rozsahu a větší pozornosti věnované optimalizaci struktury aktiv a pasiv.

V první polovině roku se půjčky na strukturální úpravy zvýšily o 18%, viceprezident banky Zheshang:-5

  Tato myšlenka se odráží také v pololetní zprávě.

 Ke konci června činila celková aktiva banky 163,172 miliard juanů, což je nárůst o 6,21% oproti konci předchozího roku.

  % a podíl na celkových aktivech se zvýšil o 4,99 procentních bodů na 48,77%. Saldo vkladů a půjček od bank a jiných finančních institucí jako podíl na celkových pasivech se snížilo o 1,18 procentního bodu. Aktivně optimalizovat strukturu aktiv:Zvýšení úvěrů a pokles v odvětví Ziskovost bank ovlivněná návratem finančního sektoru ke zdroji úvěrů a stabilizací úrokových marží se v první polovině roku dále zlepšila.

  Například Zheshang Bank měla provozní výnosy v první polovině letošního roku 18 596 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 3,61%; optimalizací obchodní struktury a inovace produktů dosáhla čistého úrokového výnosu ve výši 12 625 miliard juanů v prvních šest měsíců, což je nárůst o 1,0 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. 94%; čistá úroková marže 1,88%, čistá úroková marže 1,66%, nárůst o 0,13 respektive 0,09 procentního bodu za stejné období loňského roku; průměrný roční výnos z celkových aktiv (ROA, 0,83%) a průměrný výnos z čistého zisku aktiva (ROE, 16,82%)), což představuje meziroční nárůst o 0,03 procentního bodu a 0,28 procentního bodu. Mezi nimi významně vzrostla úroková aktiva, přičemž úrokové výnosy z půjček a záloh dosáhly 200.

 4,8 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 56,83%. Podle Jing Feng, generálního ředitele finančního oddělení banky Zheshang, to bylo způsobeno zejména zvýšením rozsahu půjček a zvýšením průměrného výnosu. Zatímco rozsah roste, Zheshang Bank navrhla aktivně upravit a optimalizovat strukturu svých aktiv.

  Ke konci června tohoto roku činila celková aktiva banky 1 632 172 milionů juanů, což představuje nárůst o 6. 21%; z toho celková částka klientských půjček a záloh činila 796,029 miliard juanů, tempo růstu 18,30% a zůstatek úvěrů malým a mikropodnikům se meziročně zvýšil téměř o 12%; podíl celkové klientské půjčky a půjčky k celkovým aktivům se zvýšily o 4,99 procentního bodu na 48,77%, bilance vkladů a půjček od bank a jiných finančních institucí jako podíl na celkových pasivech poklesla o 1,18 procentního bodu.

  Odpovídajícím způsobem,Výnosy z poplatků za správu aktiv banky v první polovině roku činily 862 milionů juanů, což je meziroční pokles o 3,051 miliardy juanů, její čistý příjem z poplatků a provizí byl 2,338 miliardy juanů, což je meziroční pokles 50,07%; ve stejném období se ostatní neúrokový čistý příjem banky meziročně zvýšil o 6,66krát na 3,633 miliardy juanů, čistý příjem dluhopisů a investic do podílových fondů s nízkou volatilitou rizika a výnosu se významně zvýšil. „Toto je výsledek naší proaktivní úpravy struktury správy aktiv, (snížení) je v očekávaném rozsahu. “ Liu Long představil, že na konci roku 2016 banka navrhla cíl „konsolidace rozsahu a štíhlé správy“, převzetí iniciativy a čisté investice se podílely na celkovém podílu Podíl aktiv se snížil o 3,71 procentního bodu, bilance správy majetku meziročně poklesla o 10% a podíl bilance správy osobního majetku se nadále zvyšoval. Podporovat rozvoj mezibankovních finančních služeb s cílem vrátit se k finančnímu původu a sloužit reálné ekonomice.

  Optimalizována je také struktura dluhu. Zheshang Bank, která byla založena v roce 2004, byla vždy známá svým podnikáním, drobným a investičním bankovnictvím a jejím retailovým obchodem je nedostatek; do roku 2014 byla schválena k podnikání s kreditními kartami, poté banka založila „strategie správy všech aktiv“„Maloobchod se stal důležitým podnikatelským sektorem. Na konci první poloviny letošního roku činily osobní vklady drobného podnikání 10%, což představuje meziroční nárůst o 64%.

  Liu Long představil, že ve srovnání s 20% až 30% průmyslu to znamená, že stále existuje velký prostor pro zlepšení.

  V budoucnu bude věnována větší pozornost online a finanční technologii, aby se tyto nedostatky vyrovnaly. Rozumí se toV první polovině letošního roku dosáhla míra náhrady elektronického bankovnictví banky více než 99%.

  V první polovině roku navíc banka Zheshang zavedla činnost „snižování spotřeby, snižování výdajů a zvyšování příjmů“, která dosáhla pozoruhodných výsledků. Odráží se ve finančních datech, ve srovnání s první polovinou loňského roku poklesly výnosy a náklady o 0,87 procentního bodu a provozní náklady vzrostly pouze o 2,59%, což bylo méně než tempo růstu rozsahu a výnosů. Obchodní diferenciace společnosti:Finanční technologie + tři platformy Ve srovnání s jinými bankami lze říci, že banka Zheshang Bank, která se hluboce zabývá podnikovým obchodem, nastoupila cestu diferencovaného vývoje kolem hluboce zakořeněných potřeb řízení likvidity podniku služeb a financování dodavatelského řetězce.

  Jedním z nich je vybudování tří online platforem pro banky poskytující korporátní likviditu: sdružené finanční platformy,Platforma pro pohledávky, jednoduchá platforma podnikového bankovnictví.

  Shen Jinfang, náměstek generálního ředitele bankovního oddělení banky Zheshang, vysvětlil, že tyto tři platformy jsou zaměřeny na velké množství účtů a pohledávek uložených podniky na účtech. Fond směnek, fond aktiv Yongjin a fond exportu Yongjin ) revitalizovat „Srážení zdrojů "s cílem pomoci velkým společnostem a jejich předcházejícím a následným průmyslovým řetězcům malým, středním a mikropodnikům získat levnější a pohodlnější finanční půjčky ke zlepšení efektivity obratu likvidních aktiv společností.

  Byly také použity nové technologie, jako je blockchain k pohledávkám Řetězová platforma a inovace finančních produktů. Reportér se dozvěděl, že 17.

  srpna působila Zheshang Bank jako agentka. Na tuzemské burze cenných papírů v Šanghaji byla vydána první tuzemská pohledávka z blokového řetězce ABN v rozsahu přibližně 460 milionů; tento produkt ABN může být veřejně vydán s blokovými řetězci + pokročilé pohledávky z průmyslového dodavatelského řetězce jako základní aktiva, čímž se realizuje trh s přímými dluhopisy Revitalize corporate pohledávek a snížit náklady na financování společnosti. Ke konci června sloužily „tři hlavní platformy“ banky Zheshang Bank více než jedné. 90 000 domácností s finančním zůstatkem téměř 300 miliard juanů.

  Mezi nimi byla spuštěna platforma řetězců pohledávek za něco málo přes půl roku, což společnostem pomohlo vybudovat 558 platforem, a celkový objem vydaných pohledávek přesáhl 2600, což je více než 26 miliard. Pokud jde o kvalitu aktiv, ke konci první poloviny letošního roku činil poměr nesplácených úvěrů Zheshang Bank 1,14%, což je pokles o 0,01 procentního bodu od konce předchozího roku a byl na relativně dobré úrovni mezi kotovanými akciovými bankami;Saldo a podíl úvěrů po lhůtě splatnosti od 90 dnů do jednoho roku dosáhly „dvojnásobného poklesu“ a podíl celkových klientských úvěrů a půjček se od konce předchozího roku snížil o 0,18 procentního bodu na 0,35%. nesplácených úvěrů i migrační sazby se zlepšily; zpráva Na konci období vzrostl zůstatek úvěrů banky pro malé a mikropodniky o 11,9% ve srovnání s koncem předchozího roku a problémový úvěr poměr byl o 0,92% nižší než u celé banky;V první polovině letošního roku činil poměr pokrytí rezerv banky 280,59%, což je meziroční pokles, ale přesto se řadí mezi špičku v oboru. Kapitál pod tlakem? Jak velký je kapitál k podnikání nárůst o 0,12, 0,01 a 1,50 procentního bodu od konce předchozího roku.

 Dobrou změnou ve finanční zprávě je, že poměr kapitálové přiměřenosti se stále zlepšuje za předpokladu 6% růstu měřítka aktiv v první polovině roku. Avšak jako národní akciová banka, která právě založila své 14.

  výročí, má banka Zheshang Bank, která stále rychle roste co do rozsahu i poboček, po návratu k A velkou poptávku po doplňkovém kapitálu.

  Z pohledu Liu Longa je banka v současnosti přítomna pouze v 16 provinciích a městech na pevnině a v Hongkongu. Její dceřinou společností je Zhejiang Bank Leasing, která si z hlediska rozvoje, ať už jde o rozšiřování rozsahu nebo pobočky, stále udržuje vysoký růst, který vyžaduje kapitálový doplněk banky.

  „Podnikání vyžaduje kapitál.

  Podnikejte podle toho, jak velký je kapitál.

 “ „Naplánujte si tempo rozvoje podle situace kapitálu a sledujte jídlo a jídlo. “„Liu Long novinářům řekl, že v budoucnu bude aktivně doplňovat kapitál v souladu se změnami vnějších rytmů. Zheshang Bank proto v současné fázi doufá, že co nejdříve dosáhne cíle kótování A + H. V březnu tohoto roku rok, banka Zheshang Bank dokončila za pomoci zámořských platforem 7,59.

  Emise 100 milionů akcií H získala celkem přibližně 2,9 miliardy RMB, přičemž všechny budou použity na doplnění základního kapitálu Tier 1;V červnu vydala banka Zheshang sekundární kapitálové dluhopisy v celkové výši 15 miliard juanů. Kromě aktivního využívání kapitálových nástrojů a rozšiřování finančních kanálů představil Jing Feng, generální ředitel finančního oddělení banky Zheshang, že od začátku tohoto roku banka energicky prosazuje „snižování spotřeby, zvyšování příjmů a snižování výdajů“. Snížení spotřeby zahrnuje počínaje od obchodní stránky, jako jsou produkty.

  Inovace atd. ,Poskytování služeb zákazníkům s nižší spotřebou kapitálu a zrychlení rozvoje podnikání v transakčním bankovnictví za účelem získání vyšší kapitálové užitečnosti.

  25.

  dubna letošního roku banka Zheshang oznámila, že Čínská regulační komise pro cenné papíry obnovila přezkum žádosti banky o emisi A akcií a kotaci. Večer 29. června Zheshang Bank předložila svou počáteční veřejnou nabídku prospektu akcií A čínské regulační komisi pro cenné papíry.

 Plánuje se být kótován na šanghajské burze cenných papírů a počáteční veřejná nabídka nepřesáhne 4,49 miliardy akcií, což bude po emisi 20% z celkového kapitálu. Získané prostředky budou použity k obohacení základního kapitálu banky Tier 1 . 27.

srpna banka Zheshang uvedla, že v současné době probíhá kontrola IPO banky a investorům bude podle potřeby oznámen nový vývoj. Odpovědný redaktor: Xie Haiping Související témata:Žhavá doporučení pro pololetní zprávy kótovaných bank v roce 2018 Odložte nejnovější finanční informace a videa na veřejný účet Sina Finance 24 hodin denně, další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód, který budete následovat (sinafinance).