Průmysl

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“

souhrn

□ „Dopis probuzení ujgurských krajanů“, napsaný všemi kádry a talenty pomáhajícími Xinjiangu, Wubulikasimu Maitusong, není jen manifestem rozhodného boje proti „třem silám“, ale také vyjádřením všech etnických skupin v Xinjiangu. Společný hlas nesrovnatelné lásky lidí k Komunistické straně Číny a velké vlasti. „Tři síly“ plánují rozdělení vlasti,Je společným nepřítelem obyvatel všech etnických skupin. Pomáháme

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-0

 □ „Dopis probuzení ujgurských krajanů“, napsaný všemi kádry a talenty pomáhajícími Xinjiangu, Wubulikasimu Maitusong, není jen manifestem rozhodného boje proti „třem silám“, ale také vyjádřením všech etnických skupin v Xinjiangu.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-1

  Společný hlas nesrovnatelné lásky lidí k Komunistické straně Číny a velké vlasti. „Tři síly“ plánují rozdělení vlasti,Je společným nepřítelem obyvatel všech etnických skupin.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-2

  Naše kádry a talenty v Sin-ťiangu musí mít na paměti poslání pomoci Sin-ťiangu, nechat stranu a zemi sloužit zemi vlastními životy, stát pevně a sjednotit se s lidmi všech etnických skupin v Sin-ťiangu, převzít odpovědnost, odvážit se převzít zodpovědně, odvážně a neochvějně pokročit vpřed. Bojovat proti „třem silám“ a neochvějně bránit jednotu vlasti.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-3

 Generální tajemník Si Ťin-pching zdůraznil, že to, zda je práce v Sin-ťiangu vykonána dobře, či nikoli, závisí na tom, jak dobře se bojuje proti separatismu a zda udržuje stabilní a jednotnou politickou situaci a harmonickou a stabilní sociální situaci.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-4

  V současné době je Sin-ťiang ve zvláštním historickém období „tří fází překrývajících se". Výbor strany autonomní oblasti přezkoumává situaci a bojuje proti terorismu a udržuje stabilitu. "Kombinovaný box “odpovídá aspiracím lidí.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-5

  Všechny naše kádry a talenty na pomoc v Xinjiangu rozhodně implementují požadavky na nasazení stranického výboru autonomního regionu a vždy zpřísňují řetězec zachování stability, aby byly odpovědné za udržování půdy, odpovědné za udržování půdy a zodpovědnost za udržování půdy. Slavnostně slibujeme, že budeme sloužit. Buďte příkladem v celkovém cíli. Sociální stabilita a dlouhodobá stabilita jsou celkové cíle práce Xinjiang.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-6

 Musíme se zaměřit na celkový cíl, celkový cíl služby a realizaci celkového cíle na podporu protějškové pomoci Xinjiangu, plně implementovat strategii ústředního výboru strany řídit Xinjiang s jádrem soudruha Xi Jinpinga a seriózně implementovat duch kongresu deváté strany autonomní oblasti a řady výboru strany autonomní oblasti. Požadavky na nasazení pokračují v konsolidaci protějšku „sedm v jednom“ do Sin-ťiangu,Lepší implementace výsledků protějškové pomoci Sin-ťiangu při udržování stability, zlepšování živobytí lidí, prospěchu pro místní oblast a posilování jednoty, a usilovat o položení pevného hmotného, ​​ideologického a sociálního základu pro sociální stabilitu a dlouhodobou stabilitu s cílem budovat jednotu, harmonii, prosperitu a civilizaci.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-7

 , Socialistický Sin-ťiang s čínskými charakteristikami, který žije a pracuje v míru a spokojenosti, přispěl více. Slavnostně slibujeme, že nastavíme měřítko pro udržení stability. Boj proti terorismu a udržení stability je hlavním politickým úkolem Sin-ťiangu a politickou odpovědností, která je těžší než Mount Tai.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-8

  Musíme se aktivně účastnit protiteroristických a udržovacích prací na stabilitě, zavádět různá opatření na udržování stability a přispívat k udržování sociální stability a dlouhodobé stability. „Třináctý pětiletý plán“ na pomoc Xinjiangu zvýšil investice do udržení stability,Pokud jde o personál, technologie, vybavení atd. , Pomáhají zlepšovat schopnost boje proti terorismu a udržovat stabilitu, podporovat budování míst organizačních základen a zařízení veřejné služby, posilovat školení členů a kádrů místních členů a usilovat o budování místních občanů stranické organizace do silné bojové pevnosti, která podporuje národní jednotu a udržuje sociální stabilitu. Pokud nedojde k eliminaci násilných teroristů, země nebude mít mír; „tři síly“Pokud nebudete trestat, lidé budou žít v míru.

[Chraňte naši krásnou vlast] Mějte na paměti misi pomáhat Xinjiangu, bránit sjednocení vlasti a rozhodně bojovat proti „třem silám“-9

  Naše kádry a talenty v první linii politické a právní pomoci v Sin-ťiangu se připojí k místním úředníkům veřejné bezpečnosti, aby vyrazili vpřed, rozhodně zaútočili na „tři síly“ hromem a postavili stabilní měděnou zeď, železnou zeď a velkou ocelovou zeď. Slavnostně slibujeme, že budeme předvojem v boji proti „dvěma lidem“. „Lidé se dvěma obličeji“ jsou zrádnější než násilní teroristé,Je to zákeřnější a škoda je delší a vážnější. Musíme důkladně porozumět škodlivosti „lidí se dvěma obličeji“, umět dobře identifikovat „lidi se dvěma obličeji“, odvážit se hovořit o nesprávných myšlenkách a stanoviscích a jednat s lidmi všech etnických skupin v Sin-ťiangu s jen hlasy a důsledné akce a rozhodně a rozhodně zaútočit na „tři síly.

 “ „Vyhlásit válku rozhodně a rozhodně“„Dvě tváře“ bojují tváří v tvář, pevně a rozhodně identifikují a eliminují tyto „černé ruce“, které ovlivňují stabilitu Sin-ťiangu. Slavnostně slibujeme, že budeme vzorem pro etnickou jednotu.

  Etnická jednota je záchrannou lanovkou lidí všech etnické skupiny v Sin-ťiangu a posiluje etnickou jednotu Je to největší dílo pro masy. Musíme se považovat za člena kádrů Sin-ťiangu,Zacházejte s lidmi všech etnických skupin v Sin-ťiangu jako s příbuznými, komunikujte a upřímně se začleňujte, ujměte se vedení při udržování národní jednoty, chovejte se jako vzor a podporujte výměny a integraci; ujměte se vedení při provádění masových vzdělávacích aktivit a vodte kádry a masy všech etnických skupin rozhodně bojovat s „třemi silami“ „Lidé„ dvou tváří “rozhodně bojovat; převzít vedení při provádění činností, jako je zmírňování chudoby a kulturní výměnyPodporovat provádění opatření ve prospěch lidí, jako je „skupinová“ pomoc Xinjiangu prostřednictvím lékařských a vzdělávacích talentů, a usilovat o to, aby lidé všech etnických skupin mohli využívat inkluzivní vzdělávání, dobrou lékařskou péči, pohodlné bydlení, pohodlnou dopravu krásné prostředí a získejte více štěstí, děkujte večírku ze srdce, ujměte se vedení při provádění práce „Navštivte Huiju“ ve vesnici „Národní jednota a rodina“Činnosti a činnosti spojené s etnickou jednotou a přátelstvím, rozsáhlé párování s lidmi všech etnických skupin v Sin-ťiangu, vytváření přátel, procházky, interakce, vzájemná komunikace a spojování, což umožňuje rozkvět květu etnické jednoty a budování duchovního domova sdíleného všemi etnickými skupinami .

Pomoc v protějšku k Sin-ťiangu je národní strategií. Všechny naše kádry a talenty na pomoc v Xinjiangu vždy trvaly na loajalitě k večírku,Vždy postupujte podle pokynů ústředního výboru strany, přičemž jádro má soudruh Si Ťin-pching, a pod silným vedením ústředního výboru strany podporujte ducha služby zemi věrně, jednotně, obětavě, inovativně a směřujte vpřed a přispějte všemi k vybudování krásného Sin-ťiangu a splnění snu o vlasti. Moudrost a síla. .