Přírodní

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost

souhrn

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-0

 Od začátku letošního roku hengxianský soud aktivně reagoval na výzvu krajského stranického výboru a krajské vlády zaměřit se na budování bezpečného hengxianského kraje a vlády zákona v hengxianském kraji, plně hrát roli Zkušební funkce a praktický výkon účelu spravedlnosti pro lidi. V neděli pracuje přesčas na zahájení procesu. 5.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-1

  února v neděli v 9 hodin ráno soudní hengxianský školní soudní dvůr zazněl kladívkem. Ukázalo se, že to byl soudce, který pracoval přesčas, aby se soud konal. Slábnoucím jarním festivalem v roce 2017 museli mnozí migrující pracovníci a rolníci po krátkém setkání se svými rodinami zůstat daleko od vlasti, aby si mohli vydělat na živobytí, a znovu se vydat na cestu, aby zahájili nový rok putování a tvrdá práce. Města a vesnice zahájily rozsáhlou vlnu přepracování.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-2

  Aby dohnaly vlnu přepracování jarních festivalů, takže migrující pracovníci a rolníci, kteří mají odvolání, již nebudou krátkodobě házet sem a tam.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-3

 Soud bude o víkendech využívat přesčasy k pořádání soudních jednání, když je v pracovní dny plný rozvrh. Soud rozhodl dva rozvodové spory ráno a odpoledne. Strany ve dvou případech byli všichni dlouhodobí migrující pracovníci. Prázdniny jara uplynula a odjedou do města, kde pracují.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-4

  Po soudu strany v obou případech vyjádřily uznání profesionální etice soudce a oddanosti lidem.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-5

 Povzdechl jsem si, že mohu konečně v klidu jít do práce. „Soudní pro lid není v žádném případě jen slovní prázdná řeč.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-6

  To vám nejen usnadní, sníží zátěž soudních sporů, ale také vyřeší spory co nejdříve. Proč to neudělat?“ Řekl soudce.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-7

  K vyřešení obav veřejnosti společnou akcí soud Hengxian Luancheng aktivně prozkoumal mechanismus řešení konfliktů a sporů.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-8

 Budujte harmonickou společnost prostřednictvím společného řešení případů. 20.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-9

  dubna přišli do vesnického výboru města Tingcha předseda soudu Huang Chang, Lai Canjia, zástupce tajemníka disciplinární komise města Liujing v okrese Hengxian, a ředitel soudní kanceláře Meng Canzhong. Zástupci vesničanů, aby si vyslechli názory zástupců vesničanů. Položte základy pro správné vyřizování případů. Ukázalo se, že žalobce Yang a obžalovaný vesnický výbor Tingcha podepsali 5.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-10

  prosince 2008 „Smlouvu o dálničním podloží“. Navrhovatel poskytl finanční prostředky na uzavření smlouvy s projektem dálničního podloží žalovaného. Dne 5.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-11

  ledna 2009 prošel projekt akceptační kontrolou a dohoda potvrdila, že žalovaný by měl za projekt zaplatit žalobci 160 000 juanů. V průběhu let neměl žalobce po opakovaných žalobách žádné výsledky, takže na konci roku 2016 byl před soud postaven Výbor pro vesnici Tingcha a Hospodářské sdružení Tingcha. Po přijetí případu byly materiály respondentů doručeny dvěma obžalovaným,Jméno šéfa vesnického výboru však bylo podepsáno u signatáře časopisu Economic Associated Press. Za účelem dalšího porozumění pravdivosti věci se soud v Luanchengu rozhodl připojit k vládě města Liujing a soudní kanceláři města Liujing, aby se vydali na venkov ověřit situaci a svolat schůzi zástupců vesnic.

Hengxianský soud pro lidovou spravedlnost-12

  Na schůzce zástupců vesničanů toho dne vedoucí představitelé doufali, že kádry vesnického výboru budou trpělivé a vykonají masovou práci dobře. A co nejdříve splnit platební povinnost v souladu se smlouvou podepsanou oběma stranami. Kádry vesnických výborů uvedly, že se budou snažit co nejvíce podporovat práci soudu, včas informovat vesničany o obsahu schůzky a co nejdříve navrhnout rozumné řešení k ochraně práv a zájmů obě strany.

  Společným řešením případů se nejen vytvořila komunikační platforma mezi soudem a různými útvary měst a obcí,Rovněž posílilo spojení mezi soudem a odděleními měst a obcí a položilo základ pro společný postup při řešení rozporů. V současných venkovských oblastech je běžným případem vedení obvodního soudu pro případ újmy na zdraví zemědělce v důsledku sporů o bydlení.

  Za účelem podpory právního systému a vedení vesničanů k ochraně jejich práv v souladu se zákonem, ráno 21. dubna přišel ke sporu případ soudce soudu Nanxiang v okrese Hengxian. Vesnický výbor Beitang v Dinan Township,Dva případy sporů o fyzická práva způsobené bytovými pozemky byly souzeny před toulavým soudem. Žalobci Li Moushi a Li Mouyao byli dva otcové a synové.

  Měli fyzické konflikty s obžalovanými Li Moukang a Lu Mouhong kvůli problémům s bydlením a půdou.

  Oba žalobci byli zraněni dvěma žalovanými sekerami a bambusovými tyčemi. Poté byli oba obžalovaní administrativně zadrženi orgány veřejné bezpečnosti. Protože obě strany nemohly vyjednávat o otázce náhrady,Li Moushi a Li Mouyao žalovali soud samostatně a požadovali, aby oba obžalovaní nahradili oběma žalobcům ztráty z důvodu jejich zranění.

  Za účelem propagace zákona a vzdělávání masy se soud rozhodl obrátit se na vesnický výbor, kde se strany nacházejí, aby případ vyzkoušeli na prohlídce. V ten den se soudní síně zúčastnilo celkem více než 30 vesničanů a úředníků vesnice, kteří vyjádřili pochvalu za praxi návštěvy soudu za účelem projednávání případů. Předpokládá se, že tento krok nejen umožňuje masám intuitivněji rozumět příslušným postupům soudních řízení, ale hlavně hraje roli v právní propagandě, vede vesničany k ochraně jejich práv v souladu se zákonem a podporuje harmonii . Aby se snížilo břemeno sporů nočním provozem, aby se snížilo břemeno sporů stranami, večer 1.

  června odjeli úředníci servisní skupiny divize pro registraci případů Hengxian Court na ulici Qingtong, Xiaoyi Město, více než 30 kilometrů od krajského města. Centralizovaná dodávka 5 sporů o finanční půjčky týkající se vesničanů v sousedství.

  Té noci byla dokončena služba 5 případů před soudem, což strany upřímně ocenily. Ukázalo se, že soud podal žalobu a přijal dávku sporů o smlouvy o finanční půjčku žalovaných Hengxian Rural Credit Cooperative. Když servisní tým obsluhuje odpovídající materiály,Vzhledem k faktorům, jako je jurisdikce a charakteristika žalovaných v této dávce případů, vzhledem k tomu, že někteří velcí zemědělští pěstitelé ve stejné jurisdikci většinou pracují v terénu během dne, nelze dodávku dokončit během dne a účinek centralizované doručování je nejlepší, pokud jsou vráceny v noci.

To nejen šetří soudní zdroje, ale také snižuje zátěž účastníků sporu, takže scéna před článkem se objeví. Když soudci využili noc, aby jim doručili právní dokumenty, strany uvedly, že budou aktivně spolupracovat se soudem při získávání finančních prostředků na řešení sporů a budou se snažit být čestnou a důvěryhodnou osobou. .