Místní

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti

souhrn

Aby bylo možné dále vzdělávat a vést členy strany a kádry sociálních podniků autonomní oblasti, aby vztyčili vlajku, rozjasnili meče, vyrazili vpřed a rozhodně bojovali proti „třem silám“, 9. června 10 000 členů strany a kádry sociálních podniků autonomního regionu společně vyjádřily setkání s jasnou přísahou meče, které se konalo v Urumči. Konference zřídila 115 dílčích míst a konference se zúčastnilo více než 10 000 členů strany a kádrů ze sociální oblasti celého okresu.Výbor strany Autonomous Region

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti-0

  Aby bylo možné dále vzdělávat a vést členy strany a kádry sociálních podniků autonomní oblasti, aby vztyčili vlajku, rozjasnili meče, vyrazili vpřed a rozhodně bojovali proti „třem silám“, 9.

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti-1

   června 10 000 členů strany a kádry sociálních podniků autonomního regionu společně vyjádřily setkání s jasnou přísahou meče, které se konalo v Urumči.

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti-2

   Konference zřídila 115 dílčích míst a konference se zúčastnilo více než 10 000 členů strany a kádrů ze sociální oblasti celého okresu.

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti-3

  Schůze se zúčastnil člen stálého výboru stranického výboru autonomní oblasti a místopředseda autonomní oblasti Erken Tuniyaz a přednesl projev. Zástupce komisaře Gurinishahan Matiniyazi se zúčastnil zasedání pobočky v Hotanu, kterého se zúčastnili zástupci regionálního vzdělávacího systému, kulturního, sportovního, rozhlasového a televizního systému a systému zdravotnictví a rodičovství. Schůzka požadovala, aby byly pevně stanoveny „Čtyři Vědomí“ a aby se zaměřily na celkový cíl. Přesně uchopte celkový cíl, trvejte na využití celkového cíle k nasměrování veškeré práce sociálních podniků; účinně zlepšujte politickou prozíravost a politické rozlišování a pevně a rozhodně stojte v první linii boje proti separatismu.

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti-4

   Naplno využijte funkce oddělení, zaměřte se na to, co si lidé myslí a doufají, a proveďte veškerou politiku ve prospěch lidí a proveďte „národní jednotu a rodinu“. „Národní jednota a přátelství,„ Tři zálohy, dvě spojení a jedno přátelství “a podpůrné vzdělávací aktivity kádrů, implementují práci národní jednoty do každodenní práce, života a studia; jako úvodní akci použijte speciální aktivitu„ podpora přenosu studia “ poukazují na rozhodné odstranění „čtyř větrů“ „„ Čtyři Qis “, snaží se praktikovat„ přísný a praktický “styl, plně a rozhodně provádět rozhodování a rozmístění ústředního výboru strany,Rozhodně implementujte požadavky na nasazení stranického výboru autonomního regionu, aby lidé všech etnických skupin mohli skutečně pociťovat péči a teplo strany a vlády. Na schůzce jeden zástupce z každého z autonomních regionů: vzdělávání, věda a technologie, kultura, plánování zdraví a rodiny, dozor nad potravinami a drogami, tisk, publikace, rozhlas a televize, sport, publikační systém, vzdělávací systém v Kašgaru a systém zdraví a plánování rodiny v Hotanu kázal jejich hlasy.

Společně promluví deset tisíc členů strany a kádrů v sociálních podnicích autonomní oblasti-5

Osm zástupců si ve svých polích přečetlo „Návrh na členy strany a kádry, kteří společně hovoří o rozjasnění mečů“. Následně všichni členové strany přezkoumali přísahu, že se připojí ke straně, a společně ji podepsali. Deset tisíc členů strany a kádrů sociálních podniků autonomního regionu společně vystoupili na hetianské pobočce Sword Sworn Meeting.