Cestovní ruch

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce

souhrn

V poslední době se expozice špatných rizik mnoha venkovských komerčních bank zrychlila. Ratingové agentury třetích stran zároveň snížily hodnocení nejméně pěti venkovských komerčních bank. Ve městě Houma v provincii Šan-si se nachází obchodní banka na venkově a míra selhání po dobu dvou po sobě jdoucích let překročila 20%. Venkovská komerční banka Houma byla vnějšímu světu dobře známá, protože její vysoká míra selhání přitahovala pozornost místního starosty.starosta

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-0

 V poslední době se expozice špatných rizik mnoha venkovských komerčních bank zrychlila. Ratingové agentury třetích stran zároveň snížily hodnocení nejméně pěti venkovských komerčních bank. Ve městě Houma v provincii Šan-si se nachází obchodní banka na venkově a míra selhání po dobu dvou po sobě jdoucích let překročila 20%. Venkovská komerční banka Houma byla vnějšímu světu dobře známá, protože její vysoká míra selhání přitahovala pozornost místního starosty.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-1

 Starosta se osobně ujal role vedoucího zvláštního akčního koordinačního týmu pro inkaso a likvidaci nesplácených půjček Houma Rural Commercial Bank.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-2

  Ke konci roku 2017 činil čistý zisk Houma Rural Commercial Bank 45,103 milionu juanů, což je pokles o 60,7% z 114,776 milionů juanů ve stejném období loňského roku; míra selhání se snížila a údaje 26,28% byl o 2,06 procentního bodu nižší než ve stejném období loňského roku; kapitálová přiměřenost je 1. 98%, meziročně pokles o 0,17 procentního bodu, poměr pokrytí rezervami činil 33,5%, meziročně pokles o 0,5 procentního bodu. Pokud jde o míru nesplácených úvěrů, která stále nedosahuje regulačního cíle, Houma Rural Commercial Bank ve své výroční zprávě uvedla, že k tomu došlo v důsledku hospodářského útlumu, který vedl ke zvýšení úvěrových rizik. Na konci vykazovaného období získala banka v rozvaze celkem 4 856 milionů RMB úvěrů v selhání.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-3

 Mezi nimi bylo získáno zpět 2 300 600 juanů půjček, které byly odepsány a nahrazeny, a bylo získáno zpět 2,556 milionu juanů na půjčky na nákup. Na konci roku 2017 činil regulační ukazatel míry nesplácených úvěrů venkovských komerčních bank zveřejněný původní čínskou bankovní regulační komisí 3,16%. Soudě podle výroční zprávy začalo zhoršování aktiv Houma Rural Commercial Bank ve třetím čtvrtletí roku 2016.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-4

  Třetí čtvrtletní zpráva z roku 2016 ukázala, že poměr nesplácených úvěrů banky prudce vzrostl na 13. 38%, poměr pokrytí rezervami klesl z 226,88% na konci roku 2015 na 71,56%. V letech 2014 a 2015 se kvalita aktiv banky již začala zhoršovat.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-5

  Ke konci let 2014 a 2015 činil poměr nesplácených úvěrů Houma Rural Commercial Bank 1,97%, respektive 2,99%; poměr nesplácených aktiv činil 1,22% a 1,66%. Stojí za zmínku, že reportéři The Paper nenašli výroční zprávu za rok 2016 veřejně zveřejněnou Houma Rural Commercial Bank.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-6

 Vysoká míra závad přitahovala také pozornost místní samosprávy. Podle zpráv místních médií se v srpnu 2017 v Houma City uskutečnilo zvláštní akční setkání o likvidaci nesplácených půjček Houma Rural Commercial Bank. Vzhledem k tomu, že se nesplácené úvěry staly klíčovým faktorem omezujícím rozvoj banky, existují potenciální finanční rizika. Abychom pomohli Houma Rural Commercial Bank dokončit inkaso a likvidaci nesplácených úvěrů,Město zřídilo speciální akční koordinační skupinu pro sběr a likvidaci nesplácených půjček Houma Rural Commercial Bank, jejímž vedoucím je Duan Huigang, starosta a zástupce tajemníka výboru městské strany.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-7

  Tato speciální akce vyžaduje, aby byly shromážděny všechny nesplácené půjčky Houma Rural Commercial Bank. Na konci června 2018 uspořádala Houma Rural Commercial Bank propagační setkání pro shromažďování a nakládání se skrytými nesplácenými úvěry. Tajemník stranického výboru banky,Předseda Wang Jiusheng uvedl, že dodržuje zásadu nejprve zúčtování a likvidace a poté zaznamenávání a podávání zpráv a trvá na zásadě vážné odpovědnosti při vstupu do účtu, přičemž zajišťuje, aby uznání bylo zavedeno, akce byla zavedena, implementace je na místě a čas sprintu se používá k aktivnímu a bezpečnému dosažení ochrany aktiv, snižování ztrát a snižování rizik.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-8

  Pokud jde o opatření přijatá k řešení nesplácených úvěrů, Houma Rural Commercial Bank uvedla ve své výroční zprávě za rok 2017 12 opatření.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-9

 Včetně úplného vyzvednutí, soudního vyzvednutí, vyzvednutí pod vysokým tlakem a vyzvednutí shody atd.

Shanxi Houma Rural Commercial Bank v loňském roce, více než 26% špatných, starosta osobně velel sbírce-10

  „Příležitostně odhalíme negativní dynamiku vymáhání naší banky, zejména rozhovory úřadu pro vymáhání pohledávek u soudu, a snímky budou zveřejňovány v televizi a WeChat. Všichni zaměstnanci jsou povinni je předávat, aby maximalizovali sociální vliv a podpořili účinnost vymáhání. ", Uvedla Houma Rural Commercial Bank ve své výroční zprávě.

  Dne 16. července tohoto roku agentura Yellow River News Network, vedená propagandistickým oddělením výboru provinční strany Šan-si a sponzorovaná internetovou informační kanceláří Šan-si, uvedla, že členové sběrného týmu sbírku společně shromáždili a překročili a nesli „získávání půjček v souladu se zákonem a splácením půjček "a zvedl ceduli. Vyčistil banner sbírky, změnil„ sbírku pro dvě osoby "na„ týmový vstup "a vstoupil do jednotek a společností domácností, které ztratily půjčku. Neustálé prolomování psychologické obrany domácností, které ztrácejí úvěry, a pokračování zvukového poplachu „získávání úvěrů a splácení úvěrů v souladu se zákonem“.

  Podle údajů je Houma Rural Commercial Bank akciová komerční banka založená na základě bývalého Rural Credit Cooperative Association of Houma City, Linfen City.

  V prosinci 2011 Houma City Rural Credit Cooperative Association schválila založení Houma Rural Commercial Bank po schválení původní Čínské bankovní regulační komise. Základní kapitál byl v době založení 260 milionů juanů. Poté banka zaznamenala dvě zvýšení kapitálu a rozšíření akcií.

  Ke konci roku 2017 činil základní kapitál 630 milionů juanů. Pokud jde o akcionáře, akcionáři Houma Rural Commercial Bank jsou relativně rozptýlení, kromě 13 podnikových akcionářů je to také 457 zaměstnanců a 108 zaměstnanců. Ukázala to loňská výroční zprávaNejvětším akcionářem banky je Shanxi Hairong Material Trade Co.

 , Ltd. s podílem 9,98%; druhým největším akcionářem je Jilin Jiutai Rural Commercial Bank (3618. HK) s podílem 8,9%; třetím největším akcionářem je Shanxi Yi Shunxiang Trading Co.

  , Ltd. má podíl na podílu 7,16%. Vrchní vůdce Houma Rural Commercial Bank se také během krátké doby opakovaně změnil.

  Není těžké najít z internetu,O Li Junyue, bývalém tajemníkovi strany Houma Rural Commercial Bank a prvním předsedovi představenstva, existují neustále negativní zprávy.

  V září loňského roku banka uspořádala představenstvo, které zvolilo druhého předsedu představenstva, v prosinci bankovní regulační úřad Shanxi Linfen schválil kvalifikaci ředitele a předsedy představenstva společnosti Wang Jiusheng. Obchodní banka byla také změněna z Li Junyue na Li Junyue.

  Wang Jiusheng. Z veřejných zpráv však vyplývá, že před Wang Jiushengem měla Houma Rural Commercial Bank tajemníka strany, konkrétně Li Xingqiang.

  Li Xingqiang se opakovaně účastnil veřejných akcí jako tajemník strany, ale banka nikdy svolala představenstvo, které by ho zvolilo za svého předsedu. Také za funkčního období Li Xingqianga se rychle odhalují špatná rizika banky.

Odpovědný redaktor: Xie Haiping. Související témata: Zvonění alarmu Rural Commercial Bank: špatné stoupající téma Horké doporučení Odložit veřejný účet Sina Finance 24 hodin nepřetržitě vysílat nejnovější finanční informace a videa, další výhody pro fanoušky naskenovat QR kód k následování (sinafinance).