Technologie

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“

souhrn

V poslední době okres Xingqing dále posílil dohled nad bezpečností potravin při objednávání potravin online a provedl speciální nápravy týkající se bezpečnosti objednávání potravin online. Bylo vysláno 279 lidí, kteří dohlíželi na pracovníky vymáhání práva, a dohlíženo a kontrolováno bylo 1 164 offline stravovacích služeb. Prvním je provedení průzkumu na online objednávkové platformě. Používat počítače, mobilní telefony a další nástroje na Meituan (Meituan Takeaway),Máte hlad, Lashou.com atd.

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“-0

  V poslední době okres Xingqing dále posílil dohled nad bezpečností potravin při objednávání potravin online a provedl speciální nápravy týkající se bezpečnosti objednávání potravin online. Bylo vysláno 279 lidí, kteří dohlíželi na pracovníky vymáhání práva, a dohlíženo a kontrolováno bylo 1 164 offline stravovacích služeb. Prvním je provedení průzkumu na online objednávkové platformě. Používat počítače, mobilní telefony a další nástroje na Meituan (Meituan Takeaway),Ele.

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“-1

  me, Lashou.

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“-2

  com a další platformy třetích stran pro transakce objednávání jídla online, zkontrolujte a zjistěte stravovací jednotky v jurisdikci, které poskytují služby online odběru. Druhým je zaměřit se na kontrolu, zda jsou online informace o online stravovací jednotce konzistentní s informacemi fyzického obchodu. A provést komplexní kontrolu procesu zpracování, zdravotní péče zaměstnanců, nákupu potravinových surovin, dezinfekce jídelního nádobí a obalových materiálů pro potraviny. Vyšetřujte skrytá nebezpečí a prošetřujte a řešte problémy v souladu se zákonem.

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“-3

   Třetí je posílit offline dohled a kontrolu. Provádějte offline kontroly na místě u jednotek stravovacích služeb, které vyšetřovaly online objednávání jídel, se zaměřením na kontrolu, zda jsou certifikáty úplné, zda zaměstnanci získali zdravotní certifikáty, zda se podle potřeby zabývají zpracováním potravin a zda dělají dobře ukládání souborů jednotek stravovacích služeb. Čtvrté je posílit publicitu a vytvořit atmosféru. Zahrajte si kontrolní roli sdělovacích prostředků a posílejte vedení veřejného mínění.

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“-4

   Při inspekci úředníci činní v trestním řízení důrazně prosazovali zákon o bezpečnosti potravin a opatření pro správu online transakcí. Uspořádejte média, abyste odhalili nelicencované stravovací provozy s sebou, které vážně narušují lidi a ohrožují životy a zdraví lidí. Zlepšit možnosti identifikace a sebeochrany spotřebitelů a plně hrát dozorčí roli mas.

Okres Xingqing posiluje online objednávání potravin a dozor nad bezpečností potravin, aby byla zajištěna „bezpečnost spotřebitelů na špičce jazyka“-5

   Vylepšit a implementovat systém hlášení a stížností, vytvořit dobrou atmosféru pro celou společnost, která bude věnovat pozornost a dohlížet na bezpečnost stravování a jídla, a vytvořit tržní prostředí pro poctivý provoz a bezpečnou spotřebu. Prostřednictvím dohledu a nápravy účinně omezit nezákonné a nezákonné chování při objednávání jídla online,Zajistěte, aby stravovací jednotka mohla zpracovávat jídlo v souladu s požadavky „Provozních předpisů pro bezpečnost potravin pro stravovací služby“ a aby odrůdy dodávek neobsahovaly vysoce rizikové odrůdy; rozsah dodání a doba dodání by měly být označeny na prominentních místech, například jako leták nebo jídelní lístek a dodávka by měla být poskytována v souladu s označenými položkami.

Doručovací služba; doručovací kontejnery a obalové materiály jsou kvalifikované; při dodání jídla noste čistý pracovní oděv a klobouky,Předcházejte výskytu případů otravy jídlem a účinně chraňte zdraví a bezpečnost života spotřebitelů. .