Kultura

Guangdong v budoucnu zavede základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad

souhrn

Zpravodajská agentura Xinhua, Guangzhou, 13. června (reportér Tian Jianchuan) Vláda provincie Guangdong nedávno vydala „Akční plán prevence zdravotního postižení provincie Guangdong (2017–2020)“, který stanoví období před těhotenstvím, těhotenstvím a novorozenstvím zahrnující městské a ve venkovských oblastech. Základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad si postupně uvědomí, že těhotné ženy dostanou alespoň jednu vrozenou vadu dobrovolně 28 týdnů před

Guangdong v budoucnu zavede základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad

Guangdong v budoucnu zavede základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad-0

  Zpravodajská agentura Xinhua, Guangzhou, 13. června (reportér Tian Jianchuan) Vláda provincie Guangdong nedávno vydala „Akční plán prevence zdravotního postižení provincie Guangdong (2017–2020)“, který stanoví období před těhotenstvím, těhotenstvím a novorozenstvím zahrnující městské a ve venkovských oblastech Základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad si postupně uvědomí, že těhotné ženy obdrží 28 týdnů předem dobrovolně alespoň jeden prenatální screening na vrozené vady. Do roku 2020 dostane více než 80% zdravotně postižených dětí v nouzi a zdravotně postižených osob s osvědčením základní rehabilitační služby. Akční plán je jasný.

Guangdong v budoucnu zavede základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad-1

   Je nutné účinně kontrolovat vrozené vady a vývojová postižení, poskytovat základní lékařské a zdravotní služby těhotným ženám po celou dobu porodu a postupně si uvědomovat, že těhotné ženy absolvují alespoň jeden prenatální screening po porodu závady dobrovolně 28 týdnů předem. Míra prenatálního screeningu je vyšší než 60%. Podle akčního plánu Guangdong zlepší integrovaný pracovní mechanismus screeningu, diagnostiky a intervence u novorozenců a dětí s invalidizujícími chorobami a vrozenými vadami a zvýší pokrytí skríninkem, mírou doporučení, mírou sledování a mírou intervence.

Guangdong v budoucnu zavede základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad-2

   Míra screeningu novorozenců a dětí se zdravotním postižením je více než 85% a míra intervence je více než 80%. Pokud jde o prevenci a kontrolu nemocí a zdravotního postižení, výše uvedený plán navrhuje, aby v budoucnu dosáhla míra zaočkovanosti národního imunizačního programu pro děti školního věku více než 95% a aby byla i nadále zachována míra očkování infekční onemocnění, jako je obrna a japonská encefalitida Na vyšší úrovni by měly být včas rozšířeny typy vakcín zahrnutých do imunizačního programu. Výrazně zlepšit rehabilitační služby,Guangdong rovněž podporuje zavedení dotační politiky pro přizpůsobení rehabilitačních pomůcek a dotací pro zdravotně postižené, starší osoby a pacienty s pracovními úrazy.

Guangdong v budoucnu zavede základní systém bezplatných služeb pro prevenci a kontrolu vrozených vad-3

Dotace na základní asistenční zařízení pro chudé osoby se zdravotním postižením byla zařazena do seznamu základních položek veřejné služby a míra adaptace základních asistenčních zařízení pro osoby se zdravotním postižením dosáhla více než 80%. .