Finance

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%

souhrn

Dne 28. srpna oznámila Harbin Bank pololetní zprávu. K 30. červnu 2018 činil čistý zisk připadající na akcionáře společnosti 2,606 miliardy juanů, což představuje meziroční pokles o 2,03%; bilance selhání půjčky činily 4,5062 miliardy juanů, což je nárůst od konce předchozího roku 469,2 milionu juanů, poměr nesplácených úvěrů byl 1,79%, což je nárůst o 0,09 procentního bodu od konce předchozího roku. přes

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-0

 Dne 28.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-1

  srpna oznámila Harbin Bank pololetní zprávu.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-2

  K 30.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-3

  červnu 2018 činil čistý zisk připadající na akcionáře společnosti 2,606 miliardy juanů, což představuje meziroční pokles o 2,03%; bilance selhání půjčky činily 4,5062 miliardy juanů, což je nárůst od konce předchozího roku 469,2 milionu juanů, poměr nesplácených úvěrů byl 1,79%, což je nárůst o 0,09 procentního bodu od konce předchozího roku.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-4

  Pokud jde o provozní výkon, k 30. červnuHarbin Bank dosáhla provozního zisku 6,538 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 12,5%; čistý zisk připadající akcionářům společnosti byl 2,606 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 2,03%.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-5

  Harbin Bank uvedla, že pokles čistého zisku byl způsoben především poklesem čistého úrokového výnosu, poplatků a provizí v první polovině roku. Pololetní zpráva banky ukazuje, že v první polovině roku 2018 dosáhla čistého úrokového výnosu 49.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-6

 71,1 miliard juanů, což je meziroční pokles o 21,4%; čistý příjem z poplatků a provizí byl 1,13315 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 6,7%. Čistá úroková marže banky navíc v první polovině roku činila 1,66% a čistá úroková marže byla 1,88%, což je pokles o 0,57 procentního bodu a 0,54 procentního bodu ze stejného období loňského roku. Pokud jde o důvody poklesu, banka poukázala na to, že faktory jako zpomalení ekonomického růstu a pokles kvality aktiv vedly k výnosům z půjček,Návratnost investic do dluhových cenných papírů poklesla; růst tržních úrokových sazeb vedl ke zvýšení nákladů na vklady, mezibankovní úvěry a nové dluhy; náklady na splátky úroků z likvidity se zvýšily; dopad reklasifikace po provedení nové účetní standardy pro finanční nástroje. S výhledem do druhé poloviny roku 2018 banka uvedla, že očekává, že výnosy z úvěrů budou i nadále vykazovat klesající trend.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-7

 Konkurence se stala intenzivnější, kontrola dluhových nákladů se ztížila a čisté úrokové marže a čisté úrokové výnosy čelí většímu tlaku dolů. Pokud jde o kvalitu aktiv, k 30. červnu se zůstatek úvěrů v selhání a poměr úvěrů v selhání od konce předchozího roku „zdvojnásobil“. Z toho zůstatek nesplácených úvěrů činil 4,506,2 miliardy juanů, což je nárůst o 469,2 milionů juanů od konce předchozího roku; poměr nesplácených úvěrů byl 1.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-8

 79%, což je nárůst o 0,09 procentního bodu od konce předchozího roku, poměr rezerv na ztráty ze snížení hodnoty úvěru činil 3,08%, což je nárůst o 0,24 procentního bodu od konce předchozího roku. V tomto ohledu Harbin Bank uvedla, že důvodem zvýšení sazby nesplácených úvěrů je to, že současný tlak na pokles ekonomického růstu způsobil neustálé ochlazování podnikových výrobních a provozních činností, zpomalení výběru kapitálu a nesplácené půjčky zákazníků z malých a mikropodniků, kteří jsou citliví na kapitálové toky. Míra je relativně vysoká. Poměr úvěrů se splatností déle než 90 dní k nespláceným úvěrům se však od konce loňského roku snížil na 114,03%, což je pokles o 1,01 procentního bodu od konce předchozího roku.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-9

  Podle Harbin Bank se za předpokladu přijetí obezřetnějších standardů pro klasifikaci rizik a věrnějšího vyjádření úrovně kvality aktiv potenciální výkonnostní úroveň rizika banky mírně snížila.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-10

 Kvalita aktiv je relativně stabilní a celková úroveň rizika je kontrolovatelná.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-11

  Pololetní zpráva ukazuje, že k 30. červnu činil základní poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1, poměr kapitálové přiměřenosti Tier 1 a poměr kapitálové přiměřenosti 9,61%, 9,63% a 12,19%, což představuje pokles o 0,11 procenta bodů a 0,11 procentního bodu z konce předchozího roku. Procentní body, 0,06 procentního bodu. Pokud jde o pokles tří ukazatelů kapitálové přiměřenosti,Banka vysvětlila, že hlavními důvody byly zvýšení rizikově vážených aktiv, rozdělení hotovostních dividend a změny v účetních zásadách.

Čistý zisk Harbin Bank v první polovině roku meziročně poklesl o 2,03%-12

(Reportér pro mezinárodní finanční zprávy Fan Jiahui) odpovědný redaktor: Xie Haiping Související témata: Pololetní zpráva o bankách uvedených v roce 2018 Horké doporučení Odložte oficiální účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodin denně, více výhody fanoušků naskenujte QR kód a sledujte jej (sinafinance).