Průmysl

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů

souhrn

Securities Times (www.stcn.com), 13. června Šanghajská komise pro hospodářské a informační technologie 13. dne oznámila, že Šanghaj má jasný cíl podporovat ekologický vývoj pokročilé výroby a letos dosáhne celkové hodnoty produkce 120 miliard jüan v odvětvích úspory energie a ochrany životního prostředí. Snahy o zavedení zelené transformace tradiční výroby. Propagujte 80 energeticky úsporných technologických transformací a implementujte 30 položek uvedených v Národním průzkumu atmosféry

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů-0

  Securities Times (www. stcn. com), 13. června Šanghajská komise pro hospodářské a informační technologie 13.

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů-1

   dne oznámila, že Šanghaj má jasný cíl podporovat ekologický vývoj pokročilé výroby a letos dosáhne celkové hodnoty produkce 120 miliard jüan v odvětvích úspory energie a ochrany životního prostředí.

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů-2

   Snahy o zavedení zelené transformace tradiční výroby.

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů-3

   Podporovat 80 energeticky úsporných technologických transformací a provádět 30 technologických transformací čistší výroby, které jsou zahrnuty do národního posouzení atmosféry,Zajistit, aby 25 kotlů ústředního vytápění dokončilo v průběhu roku úkol nahradit čistou energii podle alternativního plánu, a uspořádat a podpořit 22 parků za účelem provedení recyklační transformace.

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů-4

   Zaměřit se na rozvoj energeticky úsporného a ochrany životního prostředí. Propagovat 200 projektů služeb v oblasti úspory energie, podporovat uplatňování smluvního energetického managementu v nových projektech, podporovat provádění řady projektů správy životního prostředí třetích stran a budování vysoce kvalifikovaných základen pro školení talentovaných pracovníků v oblasti úspory energie a ochrany životního prostředí ,Usilujte o to, abyste v letošním roce dosáhli v energeticky úsporném průmyslu a ochraně životního prostředí celkové hodnoty výstupu přibližně 120 miliard juanů. Bude vynakládáno úsilí na upevnění základů práce pro rozvoj průmyslové zeleně. Organizovat a implementovat konstrukci a hodnocení systémů energetického managementu pro 50 podniků v průmyslovém sektoru a provádět výstavbu center energetického managementu pro 20 klíčových podniků využívajících energii.

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů-5

   Podporovat revizi 48 povinných místních norem energetických kvót. Dokončit energetický audit klíčových energeticky náročných podniků s roční celkovou spotřebou energie více než 50 000 tun.

Šanghaj: Snažte se letos realizovat celkovou výstupní hodnotu odvětví energetických úspor a ochrany životního prostředí 120 miliard juanů-6

Pokračovat v provádění zvláštního dohledu nad významnou průmyslovou úsporou energie, v posílení dohledu během akce a po ní a v posilování výstavby institucí a týmů dohledu nad úsporou energie. (Securities Times News Center).