Automatický

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let

souhrn

China Net Finance, 31. srpna (reportér praktikanta Zhao Yazhi) Harbin Bank zveřejnila 28. pololetní zprávu za rok 2018. Zpráva ukazuje, že Harbin Bank dosáhla v první polovině roku výnosů 6 638 miliard juanů, což je meziroční pokles o 12,5%; čistý zisk byl 2,606 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 2,03%. byl také prvním pololetním hlášeným poklesem čistého zisku od uvedení na burzu. Reporter Hope Needle

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let-0

 China Net Finance, 31. srpna (reportér praktikanta Zhao Yazhi) Harbin Bank zveřejnila 28. pololetní zprávu za rok 2018. Zpráva ukazuje, že Harbin Bank dosáhla v první polovině roku výnosů 6 638 miliard juanů, což je meziroční pokles o 12,5%; čistý zisk byl 2,606 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 2,03%.

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let-1

  byl také prvním pololetním hlášeným poklesem čistého zisku od uvedení na burzu. Reportér doufá, že bude k otázce pololetní zprávy dále hovořit s příslušnými zaměstnanci Harbin Bank.

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let-2

 Druhá strana uvedla, že konkrétní analýza byla podrobně uvedena v oznámení o výkonu bez dalšího vysvětlení.

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let-3

  Čistý zisk poprvé klesá Pokles čistého zisku v první polovině roku je poprvé, co je Harbin Bank uvedena na burze od svého uvedení na trh v roce 2014.

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let-4

  V letech 2014 až 2017 činila roční míra růstu čistého zisku Harbin Bank 13,62%, 17,1%, 9,4% a 7,64%; z hlediska pololetního tempa růstu čistého ziskuMíra jejího čistého zisku od roku 2014 do roku 2017 činila 25,83%, 6,01%, 15,04 a 10,01%. Pokles čistého zisku může být tentokrát zlomový. Co se týče důvodu poklesu čistého zisku, Harbin Bank uvedla, že k tomu došlo hlavně kvůli poklesu čistého úrokového výnosu, čistého výnosu z poplatků a provizí. Zpráva ukazuje, že v první polovině roku 2018 činil čistý úrokový výnos Harbin Bank 49.

Pololetní zpráva Harbin Bank čistý zisk klesá, výkonnostní sazba roste po dobu pěti po sobě jdoucích let-5

 7,1 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 21,4%; výnosy z poplatků a provizí činily 1,132 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 6,7%. V první polovině roku 2018 činila čistá úroková marže Harbin Bank 1,66% a čistá úroková marže 1,88%, což je pokles o 0,57 procentního bodu a 0,54 procentního bodu ze stejného období loňského roku. Dong Ximiao, vedoucí výzkumný pracovník na Chongyang Institute of Finance na čínské univerzitě Renmin, řekl společnosti China Net Finance, že:Komerční banky jsou typickým procyklickým odvětvím, které je zjevně ovlivněno celkovou makroekonomií. Z národní situace je tlak na pokles celé ekonomiky relativně vysoký a bankovní odvětví bude v budoucnu čelit výzvám, zejména v některých oblastech s vyšším tlakem ekonomického rozvoje a pomalejší transformací, jako jsou městské obchodní banky a venkovské obchodní banky v severovýchod.

  Dong Ximiao také zdůraznil,Zvýšení poměru NPL úzce souvisí s poklesem čistého zisku a provozního výnosu.

  Ekonomický pokles na severovýchodě má relativně velký dopad na stabilní provoz městských komerčních bank a venkovských komerčních bank a může také ovlivnit výkonnost na kapitálovém trhu.

  Tato situace bude ještě nějakou dobu trvat. Zpráva ukazuje, že poměr NPL rostl po dobu pěti po sobě jdoucích let. Poměr NPL Harbin Bank je 1.

 79%, což je nárůst o 9 bazických bodů od konce předchozího roku.

  Stojí za zmínku, že poměr nesplácených úvěrů roste po dobu pěti po sobě jdoucích let. Veřejné údaje ukazují, že v letech 2013 až 2017 činil poměr nesplácených úvěrů Harbin Bank 0,85%, 1,13%, 1,40%, 1,53% a 1,7%. Stojí za zmínku, že Harbin Bank je na vzestupu po dobu pěti po sobě jdoucích let od svého uvedení na hongkongský akciový trh v roce 2014. Z pohledu výroční zprávy byl poměr NPL Harbin Bank od roku 2013 do roku 2017 0,85%, 1,13%, 1,40%, 1,53% a 1,7%.

  Pololetní zpráva z roku 2018 ukázala, že Harbin Bank měla poměr NPL ke konci června 1,79%. Harbin Bank uvedla, že důvodem zvýšení sazby nesplácených úvěrů je to, že současný tlak na pokles ekonomického růstu způsobil neustálé ochlazování podnikových výrobních a provozních činností. Zpomalení výběru kapitálu je způsobeno vysokou mírou nesplácených půjček skupin zákazníků, které jsou citlivější na kapitálové toky, jako jsou zákazníci z malých a mikropodniků. Mezi nimi jsou nevýkonné půjčky soustředěny hlavně ve velkoobchodu, službách a zpracovatelském průmyslu, ovlivněny faktory strukturální ekonomické úpravy na severovýchodě je určitý tlak na snižování kvality aktiv úvěrů na výrobu.

Pro druhou polovinu rokuHarbin Bank uvedla, že se očekává, že výnosy z půjček budou i ve druhé polovině roku 2018 vykazovat sestupný trend. S úplným uvedením úrokových sazeb na vklad na trh bude intenzivnější konkurence, ztížena kontrola nákladů na dluh a čisté úrokové marže a čisté úrokové výnosy budou čelit výraznému poklesu tlaku. Odpovědný redaktor: Xie Haiping. Související témata: Témata v pololetních zprávách kótovaných bank v roce 2018 Žhavá doporučení Odložte oficiální účet Sina Finance na 24hodinové vysílání nejnovějších finančních informací a videí,Další výhody pro fanoušky získáte naskenováním QR kódu (sinafinance).