Kultura

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu

souhrn

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-0

  Huashang Daily News (Reporter Liu Junwei) Od nynějška do 26. června, pokud se uživatelé drog ve městě Xianyang chopí iniciativy, aby přišli k případu, vrátili se do společnosti a dobrovolně přijali komunitní drogovou rehabilitaci, budou zmírněni nebo osvobozeni od trestu v souladu s zákon.

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-1

   Před několika dny vydal úřad veřejné bezpečnosti ve městě Xianyang „Oznámení o naléhání na zločince zneužívající drogy, aby přijali iniciativu k dosažení shovívavosti“. Doufáme, že uživatelé drog a zločinci mohou převzít iniciativu, aby se k případu dostali. Odmítnutí případu ve stanovené lhůtě bude přísně potrestáno Oznámení stanoví: Každý narkoman se dobrovolně obrátí na orgány veřejné bezpečnosti města na všech úrovních, policejní stanice v jurisdikci nebo komunitu, aby obdržel dotazy nebo registraci ve stanovené lhůtě limit oznámení. S těmi, kteří se dobrovolně účastní komunitní rehabilitace drog, bude zacházeno lehce.

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-2

   Zmírnění nebo výjimka;Každý, kdo odmítne předložit případ ve stanovené lhůtě nebo se nadále dopouští trestných činů souvisejících s drogami, bude po zjištění přísně potrestán. Každý, kdo kouří, vstřikuje v oznamovací lhůtě opium, morfin, heroin, marihuanu, metamfetamin, kokain, extázi, ketamin (prášek K) a další omamné nebo psychotropní látky regulované státem,Ti, kteří dobrovolně přijdou k případu, vrátí se do společnosti a dobrovolně přijmou drogovou rehabilitaci v komunitě, již nebudou podléhat povinné izolaci pro drogovou rehabilitaci; zločinci, kteří mají v minulosti trestné činy související s drogami nebo druhé užívání drog, budou dostal lehčí nebo zmírněný trest. Uživatelé drog, kteří již v minulosti měli trestné činy související s drogami nebo s nimiž byli zacházení pro záležitosti související s drogami řešeni orgány veřejné bezpečnosti, pokud se k věci dobrovolně dostaví ve výpovědní lhůtě a pravdivě se přiznají ke své trestné činnostiLehčí, zmírnění nebo osvobození od trestu v souladu se zákonem. Z nich budou podle zákona osvobozeni od trestných činů osoby s relativně malými trestnými činy; těm, kteří nahlásili a odhalili, poskytli vodítka k nezákonným trestným činům a orgány veřejné bezpečnosti jim byly ověřeny jako skutečné záslužné služby, bude poskytnuto lehčí nebo zmírněný trest v souladu se zákonem; za významné záslužné výkony budou zmírněny v souladu se zákonem, nebo osvobozeny od trestu.

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-3

   Je-li případ zamítnut ve stanovené lhůtě,Orgány veřejné bezpečnosti budou přísně trestat v souladu se zákonem. Financování, přechovávání, útočiště proti drogovým zločincům nebo poskytování pomoci zločincům souvisejícím s drogami při hlášení, ničení důkazů atd.

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-4

  , Které představují trestný čin, budou podle zákona vyšetřovány z hlediska trestní odpovědnosti. Poskytněte vodítka k nezákonným trestným činům a odměňte ty, kteří vykonali záslužné služby. V oznámení bylo rovněž uvedeno: příbuzní a přátelé uživatelů drog,Rodiny by měly aktivně přesvědčit ty, kteří vzali uživatele drog a zločince, aby se ujali iniciativy, aby případ vyřešili a přijali shovívavé zacházení.

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-5

   Ti, kteří jsou doprovázeni příbuznými a přáteli, aby se vzdali, nebo poté, co příbuzní a přátelé převzali iniciativu k nahlášení případu, se považují za orgány veřejné bezpečnosti, kteří se k případu dostali, a trest bude zmírněn nebo osvobozen podle na zákon.

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-6

   Majitelé a zaměstnanci hotelů, míst zábavních služeb a nájemních domů musí zastavit trestné činnosti související s drogami, které se nacházejí v jejich prostorách, a okamžitě je nahlásit orgánům veřejné bezpečnosti. Za ty, kdo nezastaví ani neohlásí, odpovídá osoba odpovědná za jednotku a příslušný personál v souladu se zákonem k odpovědnosti; pokud jsou okolnosti závažné, bude trestní odpovědnost vyšetřena v souladu se zákonem. Povzbuďte masy, aby aktivně bojovaly proti všem druhům trestných činů souvisejících s drogami, hlásily a odhalovaly, poskytovaly stopy nelegálních trestných činů, pomáhaly při dopadení personálu souvisejícího s drogami a odměňovaly je v souladu s předpisy a chránily jejich zákonná práva a zájmy v souladu se zákonem. Ti, kdo se vyhrožují nebo pomstou oznamovatelům, žalobcům nebo svědkům, budou podle zákona přísně potrestáni.

Dobrovolně přijďte k případu nebo budete osvobozeni od trestu-7

   Nahlásit telefon: 110 nebo 029-33880777. Příslušná osoba odpovědná za úřad veřejné bezpečnosti v Xianyangu uvedla, že 26. červen tohoto roku je 30.

   „dnem 26. června“ Mezinárodním dnem kontroly drog. Aby bylo možné tvrdě zakročit proti drogové trestné činnosti, plně to odráží politiku strany a vlády kombinovat shovívavost a přísnost a účinně omezuje rozmnožování drogových trestných činů. V souladu s „trestním zákonem“, „zákonem o kontrole drog“ a dalšími příslušnými zákony a nařízeními se úřad rozhodl vyzvat uživatele drog a pachatele, aby se chopili iniciativy a shledali mírné zacházení.

.