Sdružení

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard

souhrn

Po dokončení fixního přírůstku 100 miliard zemědělské banky byl neočekávaně odmítnut fixní přírůstek banky Nanjing ve výši 14 miliard.Poté, co zemědělská banka počátkem července právě dokončila 100 miliard soukromých umístění, stálý přírůstek banky Nanjing ve výši 14 miliard trvala rok, nebyla schválena Čínskou regulační komisí pro cenné papíry. Večer 30. července vydala banka Nanjing (601009.SH) oznámení, že Výbor pro kontrolu emisí Čínské regulační komise pro emise

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-0

 Po dokončení fixního přírůstku 100 miliard zemědělské banky byl neočekávaně odmítnut fixní přírůstek banky Nanjing ve výši 14 miliard. Poté, co zemědělská banka počátkem července právě dokončila 100 miliard soukromých umístění, stálý přírůstek banky Nanjing ve výši 14 miliard trvala rok, nebyla schválena Čínskou regulační komisí pro cenné papíry. Večer 30. července vydala banka Nanjing (601009.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-1

 SH) oznámení, v němž uvedla, že Výbor pro kontrolu emisí Čínské regulační komise pro cenné papíry přezkoumal 30. července svou žádost o neveřejnou nabídku akcií.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-2

 Podle výsledků přezkumu nebyla žádost o neveřejné vydání akcií bankou Nanjing schválena. Pokud jde o důvody neschválení, banka Nanjing v oznámení uvedla, že učiní další oznámení po obdržení příslušných oficiálních dokumentů od Čínské regulační komise pro cenné papíry.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-3

  Navrhovaný stav upisování tohoto emisního cíle Večer 1. srpna 2017 Bank of Nanjing oznámila, žeNavrženo pro Nanjing Zijin Investment Group Co. , Ltd.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-4

  (Zijin Investment), Nanjing Hi-Tech Co. , Ltd.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-5

  (Nanjing Hi-Tech, 600064. SH), Taiping Life Insurance Co. , Ltd. (Taiping Life), Jiangsu Phoenix Publishing and Media Group Co.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-6

 , Ltd.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-7

  (Phoenix Group), Počet neveřejných akcií vydaných pěti konkrétními cíli, včetně Jiangsu Transportation Holdings Co. , Ltd.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-8

  (Transportation Holdings), nepřesahuje 16.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-9

 9,6 miliardy akcií, celková částka získaných prostředků nepřesahuje 14 miliard juanů, přičemž všechny budou použity k doplnění základního kapitálu Tier 1 po odečtení souvisejících emisních nákladů. Zpráva Bank of Nanjing z prvního čtvrtletí roku 2018 ukázala, že poměr kapitálové přiměřenosti banky, poměr kapitálové přiměřenosti první úrovně a poměr kapitálové přiměřenosti základní úrovně 12,79%, 9,41% a 8,08%, jsou všechny nižší než národní komerční banky konec prvního čtvrtletí oznámený Čínskou bankovní a pojišťovací regulační komisí Ukazatele kapitálové přiměřenosti. Bank of Nanjing v neveřejném emisním plánu akcií poukázala na to, že před vydáním nebyli žádní kontrolující akcionáři a skuteční kontroloři a po dokončení emise nebudou žádní kontrolující akcionáři a skuteční kontroloři. Za předpokladu, že emise bude dokončena v souladu s maximálním počtem emitovaných akcií, bude po dokončení této neveřejné nabídky podíl akcií společnosti Zijin Investment 12,13% a poměr akcií společnosti Nanjing Hi-Tech bude 8.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-10

 57%, společnost Transport Holdings bude mít 6,36%, společnost Taiping Life bude mít 4,64% a společnost Phoenix Group bude mít 3,30%. Ke konci března 2018 zůstane deset nejlepších akcionářů Bank of Nanjing na základě jejich podílu na podílu po fixním zvýšení stejné. Jedná se o BNP Paribas, Nanjing Zijin Investment Group Co.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-11

 , Ltd. ,Nanjing Hi-Tech Co.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-12

 , Ltd. Stojí za zmínku, že mezi společnostmi, které se podílejí na fixním navýšení, je Zijin Investment stoprocentní dceřinou společností Nanjing State Supervision and Administration Commission, Nanjing Hi-Tech je společností kótovanou na burze, která je ve skutečnosti kontrolovaná státem Nanjing.

Po dokončení fixního zvýšení Čínské zemědělské banky o 100 miliard byl neočekávaně odmítnut fixní nárůst Bank of Nanjing o 14 miliard-13

  Komise pro dohled nad správou a správu a společnosti Phoenix Group a Transportation Holdings jsou obyvateli provincie Ťiang-su.

  Podnik v úplném vlastnictví vlády.

  V polovině července byly společnosti Capital Investment a Phoenix Group v souladu s požadavky provinční vlády Jiangsu a komise pro dohled nad státní správou a správou provinční provincie Jiangsu, pokud jde o úpravu uspořádání provinčních státních finančních aktiv. Akciová integrace byla provedena u společností, které se na investici podílely. 12.

  července vydaly společnosti Phoenix Group a Li An Life, společná investice společnosti Capital Investment, oznámení, že Li An Life vydala oznámení, že v souladu s požadavky provinční vlády Jiangsu a státního dozoru nad majetky Jiangsu a správní komise pro úpravu uspořádání provinčních státních finančních aktiv obě společnosti ukončily společnost Jiangsu Suhui Asset Management Co.

 , Ltd.

  (dále jen „„Jiangsu Suhui“) převedla 162 milionů akcií a 219 milionů akcií Li An Life. Oznámení Li An Life 25. července ukázalo, že výše uvedené akcie a 150 milionů akcií Li An Life v držení Jiangsu Suhui budou převedeny na Jiangsu International Trust Co. , Ltd.

  (dále jen „Jiangsu Trust“). Jiangsu Trust je společnost kótovaná na burze v rámci Státní komise pro kontrolu a správu aktiv provincie Jiangsu, Jiangsu Guoxin Co.

 , Ltd.

  (Jiangsu Guoxin,002708. SZ) holdingová dceřiná společnost.

  Soudě podle tabulky základních informací o refinancování společností zveřejněné oddělením pro dohled nad vydáváním cenných papírů Komise pro cenné papíry se mnoho bank pokusilo doplnit kapitál různými způsoby. K 26. červenci byly preferenční akcie Bank of Guiyang a Bank of Ningbo a plán konvertibilních dluhopisů Zhangjiagang Bank schváleny výborem pro kontrolu emisí; preferovaný akciový plán Minsheng Bank,Čínský plán konvertibilních dluhopisů CITIC Bank je ve stavu zpětné vazby; žádost o konvertibilní dluhopisy Ping An Bank byla přijata. Čínská zemědělská banka (601288.

 SH), která se rovněž rozhodla zvýšit zásobování krví jako Bank of Nanjing, již schválila plán fixního zvýšení 100 miliard juanů a dokončila jeho vydání. 12. března oznámila Čínská zemědělská banka plán neveřejné emise akcií A nepřesahující 100 miliard juanů;29. května jej schválila komise pro kontrolu emisí Čínské regulační komise pro cenné papíry; večer 3.

  července oznámila zemědělská banka v Číně dokončení emise.

Zodpovědný redaktor: Xie Haiping Klíčová slova článku: Bank of Nanjing fixní nárůst Populační doporučení zemědělské banky Odložte veřejný účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodin denně, další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód následovat (sinafinance).