Průzkum

Od 20. si majitelé automobilů v Harbinu mohou online vybrat své vlastní poznávací značky a umístit tak celkem 20 číselných segmentů

souhrn

Nedávno provinční dopravní policejní sbor plně implementoval internetovou předvýběr malých poznávacích značek motorových vozidel a Harbin plánuje otevřít tento podnik v 9 hodin 20. června. Občané se mohou zaregistrovat na „Platformě pro komplexní správu služeb v oblasti veřejné bezpečnosti a správy dopravy v provincii Heilongjiang“ a vybrat si poznávací značku prostřednictvím webových stránek (hl.122.gov.cn). Online obchodní typy registračních značek zahrnují registraci nového automobilu

Od 20. si majitelé automobilů v Harbinu mohou online vybrat své vlastní poznávací značky a umístit tak celkem 20 číselných segmentů

Od 20. si majitelé automobilů v Harbinu mohou online vybrat své vlastní poznávací značky a umístit tak celkem 20 číselných segmentů-0

 Nedávno provinční dopravní policejní sbor plně implementoval internetovou předvýběr malých poznávacích značek motorových vozidel a Harbin plánuje otevřít tento podnik v 9 hodin 20. června. Občané se mohou zaregistrovat na „Platformě pro komplexní správu služeb v oblasti veřejné bezpečnosti a správy dopravy v provincii Heilongjiang“ a vybrat si poznávací značku prostřednictvím webových stránek (hl. 122.

Od 20. si majitelé automobilů v Harbinu mohou online vybrat své vlastní poznávací značky a umístit tak celkem 20 číselných segmentů-1

 gov. cn). Online typy podniků s registrační značkou s vlastním výběrem zahrnují registrační značku s předvolbou nové registrace automobilu,Registrační značka předvolby ojetého vozu s registrační značkou pro předběžný výběr, poznávací značka pro registraci ojetého automobilu s předběžnou volbou. Harbin City umístil celkem 20 segmentů registračních značek motorových vozidel, každý s 10 000 čísly.

Od 20. si majitelé automobilů v Harbinu mohou online vybrat své vlastní poznávací značky a umístit tak celkem 20 číselných segmentů-2

  Výběr čísel lze upravit nebo náhodně. Černá A **** G Černá A **** H Černá A ** R ** Černá A ** S ** Černá A ** A @ * Urban Náhradní Černá A **** J Černá A ** T * * Černá A ** U ** Černá A ** B @ * 黑 A ** C @ * Číslo kraje a města černá L **** E černá L **** F černá L ** Q ** Černá L * * R ** Černá L ** A @ * County a město Náhradní Černá L **** G Černá L ** S ** Černá L ** T ** Černá L ** B @ * 黑 L * * C @ * (Poznámka:* Zkratka pro čísla, @ znamená zbývajících 24 písmen bez I a O) Online strategie výběru čísel registrace uživatelů je rozdělena na registraci oken a registraci na internetu. Pro registraci okna musíte do kanceláře správy vozidel přinést svůj platný certifikát ID a do okna každé servisní zásuvky se zaregistrovat.

Od 20. si majitelé automobilů v Harbinu mohou online vybrat své vlastní poznávací značky a umístit tak celkem 20 číselných segmentů-3

  Internetová registrace je samoregistrace prostřednictvím funkce registrace uživatelů poskytované platformou internetových služeb. Poznámka: 1. Registrovaní uživatelé by měli zajistit autentičnost a přesnost kontaktního čísla mobilního telefonu vlastníka nebo řidiče motorového vozidla registrovaného u oddělení řízení dopravy veřejné bezpečnosti. 2.

Od 20. si majitelé automobilů v Harbinu mohou online vybrat své vlastní poznávací značky a umístit tak celkem 20 číselných segmentů-4

  Registrovaní uživatelé by si měli řádně uchovávat své registrační informace, aby se vyhnuli nelegálnímu přihlášení a operacím způsobeným únikem registračních informací. Krok výběru čísla krok 1: Uživatel se přihlásí na web (hl. 122.

 gov. cn), klikněte na levé menu „podnikání v motorových vozidlech“ → „registrační značka s předvolbou nového automobilu“ a vstoupíte do procesu s předvolbou SPZ. (Poznámka: Před výběrem čísla připravte certifikát motorového vozidla, jednotnou fakturu za prodej motorových vozidel, číslo mobilního telefonu a osvědčení o totožnosti vyplněné při registraci uživatele) Poté „vyberte orgán vydávající licenci“Po potvrzení přejděte k dalšímu kroku „Obchodní pokyny“. Krok 2: Po zadání základních informací a kontrole správnosti informací klikněte na tlačítko „Odeslat ke kontrole a počkat na výběr čísla“.

  Krok 3: Zadejte „Ověření čísla pro výběr mobilního telefonu“. Po spuštění služby výběru čísla klikněte na „Spustit předvolbu čísel SPZ“ a na rozhraní se zobrazí doba provozu výběru čísla a zbývající čas.

 Uživatel musí potvrdit registrační značku před zbývající dobou operace výběru čísla, jinak musí být výběr čísla restartován. V tomto kroku musí uživatel získat a zadat ověřovací kód SMS mobilního telefonu a poté kliknout na „Ověřit, zahájit výběr čísla s vlastní úpravou“ nebo „Ověřit, zahájit výběr náhodného čísla“.

  Krok 4: Vyplňte předem vybranou SPZ. Uživatelé si mohou vybrat mezi rozhraním pro výběr čísla s automatickou úpravou a výběrem náhodných čísel,Věnujte však pozornost zbývajícímu počtu výběrů. Existuje 20 příležitostí pro výběr čísla s vlastním číslem.

  Pokud je ověřena tabulka s vlastním číslováním, systém automaticky potvrdí značku s číslem. Pokud je číslo vybráno náhodně po dobu 5krát, klikněte na tlačítko „Spustit výběr s náhodným číslem“ a systém náhodně vybere 10 volitelných poznávacích značek pro uživatele pokaždé, když uživatel vybere číslo poznávací značky, je výběr čísel dokončen.

  Zvláštní připomenutí 1. Pokud uživatel již nemá možnost provést výběr čísla a již nemá možnost vybrat náhodné číslo, může si uživatel vybrat pouze výběr kanceláře a správu nových vozidel v kanceláři správy vozidel.

  2. Pokud uživatel není obeznámen s procesem předběžného výběru poznávacích značek motorových vozidel, může kliknout na odkaz „výběr simulovaného čísla“. Funkce výběru simulovaného čísla je přesně stejná jako funkce formálního výběru čísla. Nejsou uloženy žádné informace a vybraná čísla poznávacích značek jsou neplatná.

  3.

  Jakmile je předvolba čísla úspěšná, přejděte do kanceláře správy vozidel a zaregistrujte se do efektivního pracovního dne, jak vás k tomu vyzve systém. Pokud registrace není dokončena ve stanovené lhůtě, je vybraná SPZ neplatný. Během tohoto období nesmí motorová vozidla, která úspěšně vybrala online registrační značku, znovu vybírat čísla ani upravovat informace prostřednictvím internetu. Pokud aplikace nebude zpracována ve stanoveném časovém limitu, bude uživatel zapsán do „černé listiny“ a uživateli již nebude povoleno předvolit číslo poznávací značky na internetu.

.