Místní

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit

souhrn

Stanoviska objasňují pět základních principů, které je třeba dodržovat při posilování a zlepšování správy městských a venkovských komunit, konkrétně dodržovat vedení strany a posilovat nadaci; dodržovat orientaci na lidi a sloužit obyvatelům; dodržovat reformy a inovace a vládnout v souladu se zákonem; dodržovat celkové plánování měst a venkova a koordinovaný rozvoj; dodržovat místní podmínky, Zvýraznit charakteristiky. Celkovým cílem stanoviska je, že do roku 2020V podstatě tvořil vedení místní organizace strany, místních občanů

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit-0

  Zpravodajská agentura Xinhua, Peking 12. června (reportér Luo Zhengguang) Zpravodajská agentura Xinhua byla oprávněna vysílat „Stanoviska ústředního výboru Komunistické strany Číny a Státní rady k posílení a zlepšení správy městských a venkovských společenství“ k 12. den.

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit-1

   Ve stanovisku se uvádí, že do roku 2020 bude v zásadě vytvořen systém správy městských a venkovských komunit s účastí více stran a společnou správou vedenou organizacemi stran na místní úrovni a vládami na místní úrovni. Stanoviska objasnila pět základních principů, které je třeba dodržovat při posilování a zlepšování správy městských a venkovských komunit. To znamená dodržovat vedení strany a posilovat nadaci; dodržovat orientaci na lidi a sloužit obyvatelům; dodržovat reformy a inovace a řídit se zákonem; dodržovat celkové plánování městských a venkovských oblastí a koordinovat rozvoj; dodržovat místní podmínky a zvýraznit vlastnosti. Celkovým cílem předloženým v stanoviscích je, že do roku 2020 bude vedení organizace místních občanů a vedení místní samosprávy v zásadě tvořit účast mnoha stran,Systém správy městských a venkovských komunit pod společnou správou, systém správy městských a venkovských komunit se zlepšil, významně se zlepšila správní kapacita městských a venkovských komunit a veřejné služby, veřejná správa a veřejná bezpečnost měst a venkovské komunity byly účinně zaručeny.

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit-2

   Za dalších 5 až 10 let bude systém správy městských a venkovských komunit vyspělejší a finalizovanější a schopnosti správy městských a venkovských komunit budou přesnější a komplexnější. Poskytuje silnou podporu pro upevnění vládnoucího základu strany a upevnění politické moci na místní úrovni a poskytuje pevný základ pro pokrok v modernizaci vnitrostátního systému správy a jejích řídících schopností.

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit-3

   Stanoviska uvádějí, že je nutné zlepšit a zdokonalit systém správy městských a venkovských komunit, plně hrát klíčovou roli stranických organizací na místní úrovni, účinně hrát vedoucí úlohu místních občanů a zaměřit se na základní roli masové základny autonomní organizace.

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit-4

  Koordinovat a hrát na synergii sociálních sil; je nutné neustále zlepšovat úroveň správy městských a venkovských komunit, zvyšovat schopnost obyvatel komunity podílet se, zlepšovat schopnost dodávek komunitních služeb, posilovat schopnost vést komunitní kulturu, posilovat schopnost komunity jednat v souladu se zákonem, zvýšit schopnost předcházet konfliktům v komunitě a řešit je a zlepšit schopnost aplikace informatizace komunity. Stanoviska požadují úsilí o odstranění nedostatků v řízení městských a venkovských komunit,Je nutné zlepšit životní prostředí komunity, urychlit výstavbu komplexních servisních zařízení v komunitě, optimalizovat alokaci komunitních zdrojů, podporovat snižování zátěže komunity a zvyšovat efektivitu a zlepšovat správu služeb komunitního majetku.

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit-5

   Stanoviska rovněž požadují posílení organizačních záruk, zlepšení systému vedení a pracovních mechanismů, zvýšení kapitálových investic, posílení výstavby komunitních pracovníků a zlepšení politického a standardního systému a mechanismu pobídek a publicity.

Ústřední vláda vydala stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit-6

.