Vzdělání

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB

souhrn

Bank of Communications, která byla kdysi považována za průkopníka v prohlubování reforem státních bank, je nyní v nepříjemné situaci. Při přezkumu bank kótovaných na burze v polovině období v roce 2018 byl čistý zisk Bank of Communications předjet China Merchants Bank. Ve srovnání s horizontálně jinými státními bankami je Bank of Communications jedinou státní bankou, jejíž tempo růstu výnosů se meziročně snížilo. Dalším problémem je turbulence na vysoké úrovni v Bank of Communications v posledních letech.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-0

 Zdroj: Beijing Commercial News Bank of Communications zaostala ve výkonu Bank of Communications, která byla kdysi průkopníkem v prohlubování reforem státních bank, je nyní v nepříjemné situaci. Při přezkumu bank kótovaných na burze v polovině období v roce 2018 byl čistý zisk Bank of Communications předjet China Merchants Bank. Ve srovnání s horizontálně jinými státními bankami je Bank of Communications jedinou státní bankou, jejíž tempo růstu výnosů se meziročně snížilo.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-1

 Dalším problémem, který si zaslouží pozornost, je turbulence na vysoké úrovni v Bank of Communications v posledních letech. Pozornost trhu se stala středem pozornosti toho, zda kombinace „Chunqi“ může vést Bank of Communications k prolomení současné situace.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-2

  Analytici se domnívají, že pokud jde o strukturu aktiv, Bank of Communications se příliš spoléhá na podnikové půjčky a retailové obchody nezaznamenaly žádné nové zlepšení. Banky by měly během hospodářského útlumu věnovat zvláštní pozornost rozvoji maloobchodu. Má-li být aplikace finanční technologie skutečně implementována, je navíc nutné účinně pomáhat bankám zvyšovat kvalitu a efektivitu a zlepšovat zkušenosti zákazníků s finančními službami.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-3

  Výnosy a čistý zisk všechny předstihla China Merchants Bank, mezi pěti státními bankami byl čistý zisk a růst čistého zisku v první polovině roku na dně. Z hlediska výnosů je Bank of Communications jedinou významnou státní bankou, jejíž tempo růstu výnosů se meziročně snížilo. Pozoruhodnější je, že v první polovině letošního roku čistý zisk Bank of Communications předběhla akciová banka China Merchants Bank. Soudě podle údajů o výkonnosti pěti hlavních bank, měly v první polovině letošního roku čtyři státní banky Průmyslové a obchodní banky v Číně, Zemědělské banky v Číně, Bank v Číně a Stavební banky čistý zisk připadající na akcionáři mateřské společnosti ve výši 160,442 miliardy juanů, 115,789 miliardy juanů a 1090 v uvedeném pořadí.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-4

 8,8 miliardy juanů a 147,27 miliardy juanů; tempo růstu čistého zisku bylo 4,87%, 6,63%, 5,21% a 6,28%.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-5

  Čistý zisk připadající akcionářům mateřské společnosti Bank of Communications, která není dominantní v řadách státních bank, činil v první polovině roku 40,771 miliardy juanů a její růst byl nejnižší z pěti velkých bank, na 4,61%.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-6

  Pokud jde o výnosy, v první polovině letošního roku dosáhla Bank of Communications tržeb 1 018. 6,5 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 1,78%. Bank of Communications vysvětlila, že pokles provozních výnosů byl způsoben hlavně poklesem čistých úrokových výnosů.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-7

  Průběžná zpráva ukázala, že Bank of Communications dosáhla v první polovině roku čistého úrokového výnosu 60,658 miliardy juanů, což představuje meziroční pokles o 675 milionů juanů, což představuje 59,55% jejího provozního výnosu, což je hlavní složka jejích příjmů z podnikání.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-8

  Současně s dolními pěti řádky výkonu,V první polovině roku 2018 čistý zisk a provozní výnosy Bank of Communications předběhla China Merchants Bank. V první polovině letošního roku dosáhla China Merchants Bank provozního zisku 126,146 miliardy juanů a čistý zisk připadající na akcionáře banky činil 44,756 miliardy juanů. Pokud jde o důvod, proč čistý zisk předběhla China Merchants Bank, analyzoval to Zhao Yiyang, vedoucí výzkumný pracovník Suning Financial Research Institute, z hlediska výběru odvětví,Podniky Bank of Communications v oblasti nemovitostí představovaly relativně nízký podíl, zmeškaly zlaté období nemovitostí a promarnily příležitosti ve výběru průmyslového směru. Pokud jde o strukturu aktiv, Bank of Communications se příliš spoléhá na podnikové půjčky a retailové obchody nezaznamenaly žádné nové zlepšení.

V první polovině roku 2018 výkon Bank of Communications zaostává a čistý zisk překonává CMB-9

  Z údajů pololetní zprávy maloobchodní finanční podnikání Bank of Communications dosáhlo v první polovině roku pouze zisku před zdaněním 111. 0,3 miliardy juanů, ve srovnání s 14,509 miliardami juanů ve stejném období loňského roku, což je prudký pokles o 23%.

  V souvislosti s úsilím bankovního sektoru ve zprostředkovatelském sektoru došlo také k negativnímu růstu čistého příjmu Bank of Communications z poplatků a provizí.

  Z pěti největších státních bank byl celkový příjem ICBC nejvyšší a v první polovině roku dosáhl 79,26 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 3,38%; mírně vzrostla Zemědělská banka a Stavební banka,Meziroční přírůstky činily 1,36%, respektive 2,8%; poklesly Bank of China a Bank of Communications. Konkrétně Bank of Communications dosáhla v první polovině letošního roku čistého příjmu z poplatků a provizí ve výši 21,182 miliardy juanů, což je meziroční pokles o 79 milionů juanů, což je pokles o 0,37%. Navzdory neuspokojivému výkonu výkonnostních ukazatelů, jako jsou příjmy, se však kvalita aktiv Bank of Communications v první polovině roku zlepšila. Ke konci června 2018 se nesplácené úvěry Bank of Communications zvýšily od začátku roku o 4,4% na 71,512 miliardy juanů a poměr nesplácených úvěrů se od začátku roku snížil o 0,01 procentního bodu na 1,49%.

  Poměr pokrytí rezervami se od začátku roku zvýšil o 16,25 procentního bodu a dosáhl 170,98%. Časté změny na vysoké úrovni ovlivňují výkonnost.

  Z pohledu trhu neuspokojivá výkonnost Bank of Communications nesouvisí s jejími častými personálními změnami na vysoké úrovni.

 Od roku 2017 se změny na vysoké úrovni staly „klíčovými slovy“ Banky komunikací. V srpnu loňského roku vydala banka komunikací oznámení, že předseda Niu Ximing se z fyzických důvodů musí po určitou dobu intenzivně zotavovat. Na základě doporučení správní rady bude během tohoto období vykonávat úkoly jeho jménem místopředseda Peng Chun.

  V únoru tohoto roku se v sídle Banky komunikací uskutečnilo kádrové setkání,Organizační odbor ústředního výboru oznámil rozhodnutí ústřední vlády o personální úpravě Banky komunikací.

 Peng Chun sloužil jako tajemník výboru strany a navrhoval předsedu Banky komunikací a Niu Ximing byl odvolán z funkcí tajemníka výboru strany a předsedou Banky komunikací.

  Vzhledem k tomu, že se místo prezidenta začalo uvolňovat, Peng Chun také převzal povinnosti prezidenta. Teprve v červnu tohoto roku byla dokončena konfigurace „jednoho důstojníka a čtyřmi spolupracovníky“ týmu managementu Bank of Communications.

 Na konci května odešel bývalý viceprezident Yu Liya do důchodu a Guo Mang, bývalý prezident pekingského manažerského oddělení (Group Client Department), ředitel obchodního oddělení společnosti a prezident pekingské pobočky, byl povýšen na víceprezident. Do začátku června byl Ren Deqi, bývalý viceprezident Bank of China, převeden do Bank of Communications jako zástupce tajemníka, místopředseda a předseda výboru strany. Před nástupem do Bank of Communications pracoval Ren Deqi dlouhou dobu pro China Construction Bank. Postupně působil jako náměstek generálního ředitele oddělení pro schvalování úvěrů, generálního ředitele odboru sledování rizik a generálního ředitele oddělení správy úvěrů v China Construction Bank.

  Na základě výše uvedených důvodů se trh obecně domnívá, že Ren Deqi, který je dlouhodobě odpovědný za kontrolu rizik, může přinést změny v Bank of Communications. 23.

  srpna se Ren Deqi poprvé po nástupu do funkce nového prezidenta zúčastnil výkonnostního setkání Bank of Communications. Pokud jde o výkon v první polovině roku, vyhodnotil tři věty: „stálý růst rozsahu, stálý růst přínosů a nové výsledky v řízení rizik. “ Když hovořil o svých nových podnikatelských nápadech po převzetí nové role , řekl, že „dodrží stávající rozvojovou strategii a provede již zahájené reformy.

 “ Banka komunikací také v této pololetní zprávě zveřejnila některé nové trendy v plánu hlubokých reforem.

 Banka konkrétně zahájila v první polovině roku tři hlavní reformy zaměřené na prohloubení reforem v oblasti personálního, technologického a řízení rizik. Pokud jde o personál, Ren Deqi uvedl, že je nutné dále urychlit reformu mechanismu pobídek k talentům, přesně povzbudit klíčové etnické skupiny, neustále podporovat systém profesionálních manažerů a otevírat a otevírat rozvojové kanály pro kádry a talenty. Pozornost trhu se stala středem pozornosti toho, zda kombinace „Chunqi“ může vést Bank of Communications k prolomení současné situace.

  Reportér z Pekingského obchodního deníku se pokusil provést rozhovor s příslušnou osobou odpovědnou za Banku komunikací ohledně reformy mechanismu motivace talentů a pokroku systému profesionálních manažerů, ale v době tisku nebyla obdržena žádná odpověď. Bezprostřední reforma a zvýšení efektivity se blíží. Někteří bankéři dospěli k závěru, že ačkoli je Bank of Communications velkou státní bankou,Rozsah je však relativně blízký měřítku akciových bank a není stejný jako u ostatních čtyř hlavních bank a mechanismus není tak flexibilní jako akciové banky a je v trapné situaci. Ve skutečnosti v posledních letech čelí komerční banky dvojímu tlaku finančních dopadů na internet a zastaralým vnitřním systémům a mechanismům.

 Bank of Communications se také stala „průkopníkem“ v prohlubování reforem státních bank. Reportér z Beijing Business Daily poznamenal, že od schválení reformního plánu Bank of Communications pokračovala v prohlubování své kapitálové spolupráce se soukromými podniky a její dceřiná platforma se stala „testovacím polem“ pro průzkum.

  V roce 2017 byla její dceřiná banka of Communications International byla rozdělena a uvedena v Hongkongu samostatně. Zvyšování asi 16. Bylo představeno 8,4 miliardy HK $, 5 základních investorů, což představuje přibližně 38% akcií.

  Pokud jde o reformu obchodního systému, dosud Bank of Communications postupně založila šest obchodních divizí včetně správy aktiv, finančního trhu, obchodu s drahými kovy, offshore financí, bankovního obchodu, centra kreditních karet a správcovského centra, obchodního centra soukromého bankovnictví , skupinové zákaznické oddělení atd.

  Několik kvazi obchodních jednotek. Poté, co se banky spojily a založily dceřinou společnost pro správu aktiv, vydala 31. května Bank of Communications oznámení, že banka plánuje neinvestovat více než 8 miliard juanů na založení stoprocentní banky Bank of Communications Asset Management Co. , Ltd.

  v Šanghaji. Podle zasvěcených v oboru, když dceřiná společnost pro správu aktiv v bance získá souhlas, musí počkat, až následné orgány dohledu vypracují vhodná prováděcí pravidla, a banka musí udržovat úzkou komunikaci s orgány dohledu.

 S cílem usilovat o včasný výpis.

  Jako první žádost pro Bank of Communications mezi pěti hlavními státními bankami je vhodnější doba pro podání žádosti a je také sama o sobě reprezentativní a očekává se, že dosáhne první dávky schválení. V tomto ohledu Zhao Yiyang analyzoval, že zřízení dceřiné společnosti pro správu aktiv je obecným trendem a odpovídá regulačním požadavkům.

  Jádrem nových předpisů pro správu aktiv je de-channel, což vyžaduje, aby tým správy aktiv banky měl aktivní schopnosti správy . Založení dceřiné společnosti pro správu aktiv je pouze prvním krokem. Poukázal také na to, že „banky musí během hospodářského útlumu věnovat zvláštní pozornost rozvoji retailového podnikání a během období bude zdůrazněn význam vkladů a osobních půjček; aplikace finančních technologií musí být skutečně implementována, nikoli honosná a nástroje pro styk s veřejností a je nutné účinně pomáhat bankám zlepšovat kvalitu a zvyšovat. Efektivita a zlepšovat zkušenosti zákazníků s finančními službami ".

Reportér pekingského obchodního deníku Liu Shuangxia Song Yitong / wen Zhang Bin / hlavní redaktor: Xie Haiping Klíčová slova článku: Bank of Communications Ren Deqi zaostává Populární doporučení Odložte veřejný účet Sina Finance 24 hodin nepřetržitého vysílání nejnovějších finančních informací a videí, více výhody ventilátoru naskenování QR kódu (sinafinance).