Živobytí

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016

souhrn

V roce 2016 pod správným vedením Městského stranického výboru a samosprávy a za silné podpory všech sektorů společnosti, Městské finance, společně s Občanskými záležitostmi, Městským sportem a dalšími příslušnými útvary, neustále zvyšovaly dohled nad loteriemi. agentury na všech úrovních aktivně upravovaly prodejní strategie a usilovně pracovaly na řešení nevýhodných faktorů, zlepšení interního řízení, standardizaci marketingových aktivit, posílení výstavby kanálů a propagaci trhu,Povýšen

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-0

 V roce 2016 pod správným vedením Městského stranického výboru a samosprávy a za silné podpory všech sektorů společnosti, Městské finance, společně s Občanskými záležitostmi, Městským sportem a dalšími příslušnými útvary, neustále zvyšovaly dohled nad loteriemi.

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-1

  agentury na všech úrovních aktivně upravovaly prodejní strategie a usilovně pracovaly na řešení nevýhodných faktorů, zlepšení interního řízení, standardizaci marketingových aktivit, posílení výstavby kanálů a propagaci trhu,Podporoval zdravý vývoj loterijního trhu. Práce při získávání, distribuci a využívání veřejného sociálního fondu loterie probíhají řádně. V souladu s požadavky „Předpisů o správě loterií“ a „Prováděcích pravidel k předpisům o správě loterií“ a „Oznámení ministerstva financí o tisku a distribuci „Opatření pro správu veřejných loterijních fondů loterie“ jsou nyní veřejné městské loterijní fondy shromažďovány a distribuovány Oznámení situace a využití veřejného sociálního fondu loterie je následující:1. Prodej loterií a získávání veřejných sociálních fondů ve městě v roce 2016 V roce 2016 dosáhl prodej loterií ve městě 80,329 milionů RMB, což představuje nárůst o 4,99% oproti předchozímu roku.

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-2

  Mezi nimi byl prodej sociálních loterijních agentur 4 490 080 000 juanů, což je pokles o 1,55% oproti předchozímu roku; prodej sportovních loterijních agentur činil 3 509,2 milionů juanů, což je nárůst o 14,76% oproti předchozímu roku.

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-3

  Podle předpisů byl loterijní veřejný sociální fond vybrán 2 06747 milionů juanů,Mezi nimi byla sociální loterie 1 39,1 milionu juanů a sportovní loterie 759,37 milionu juanů. 2. Distribuce loterijních charitativních fondů ve městě v roce 2016 V roce 2016 tržby z loterií města zvýšily 2 06747 milionů juanů v loterijních charitativních fondech, z nichž 1098,81 milionů bylo předáno ústřední vládě a místní vláda si ponechala 1 088,6 milionů.

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-4

  Mezi prostředky veřejné sociální péče, které si ponechala místní vláda: (1) 535,34 milionu juanů, které si město ponechalo. (2) Okresy a okresy se rozdělí na 513,32 milionů juanů,Mezi nimi byl sociální sociální loterie rozdělen na 343,79 milionů juanů a veřejný sociální fond sportovní loterie byl rozdělen na 169,53 milionů juanů. 3.

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-5

  Využití loterijního charitativního fondu na komunální úrovni v roce 2016. V roce 2016 činil komunální loterijní charitativní fond na komunální úrovni 535,34 milionů juanů. (1) 271,78 milionu juanů pro podniky sociální péče. V souladu s principem „pomoci starším lidem, pomoci zdravotně postiženým, záchraně sirotků, pomoci chudým a poskytování pomoci při katastrofách“,Financování 22 projektů sociální péče, včetně výstavby zařízení sociální péče a sociální pomoci starším, zdravotně postiženým, sirotkům a zvláštním skupinám se zvláštními obtížemi.

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-6

  1. Existuje 6 projektů sociální péče s částkou financování 125,08 milionů juanů. Konkrétně: (1) výstavba 30 milionů juanů v domovech pro seniory ve městech a vesnicích; (2) výstavba 30 milionů juanů v centrech (stanicích) komunitních služeb pro seniory;(3) Projekt výstavby vesnických domů pro štěstí je 19,58 milionů juanů; (4) Projekt sociálního zabezpečení pro seniory a fond rozvoje měst pro seniory je 3,5 milionu juanů; (5) Obnova a renovace prvního sociálního ústav sociální péče je 12 milionů juanů; (6) Městské děti Projekt renovace Love Manor je 30 milionů juanů.

Oznámení o zvyšování a distribuci veřejných sociálních fondů loterie Chongqing a využívání veřejných sociálních fondů komunální loterie v roce 2016-7

  2. Tři projekty sociální pomoci s částkou financování 6,4 milionu juanů.

  Konkrétně: (1) 3 miliony juanů na projekty dočasné pomoci Nadace sociální pomoci;(2) 3 miliony juanů na zdravotní péči pro staré a demobilizované vojáky; (3) 400 000 juanů na lékařskou pomoc zdravotně postiženým revolučním vojákům. 3. Dva komunitní stavební projekty s částkou financování 13 milionů juanů.

  Konkrétně: (1) výstavba městských komunitních služeb (stanice) ve výši 11 milionů juanů; (2) výstavba komunitních demonstrací na snižování katastrof po celém světě ve výši 2 milionů juanů. 4. 3 charitativní projekty s částkou financování 22 milionů juanů. Specifika jsou: (1) 8 milionů juanů na sociální aktivity, jako jsou projekty na podporu vzdělávání; (2) 11 milionů juanů na charitativní projekty Městské charitativní federace; (3) 3 miliony juanů na charitativní projekty vytvořené Městskou nadací pro pomoc dětem.

  .

  5. Dvě sociální věci s dotací 60 milionů juanů. Konkrétně: (1) 40 milionů juanů na městských a venkovských veřejných hřbitovech; (2) 20 milionů juanů v pohřebních domech v Shiqiaopu. 6.

  Jeden projekt pro zdravotně postižené s částkou financování 25 milionů juanů. Konkrétně: Projekt rehabilitace federace zdravotně postižených osob městských zdravotně postižených.

  7.

  5 dalších projektů veřejného blaha s částkou financování 20,3 milionů juanů. Konkrétně: (1) podporovat sociální organizace v účasti na projektech sociálních služeb ve výši 3 milionů juanů; (2) instituce sociálního zabezpečení města, pracovníci řídících služeb a pracovníci sociální péče v zařízeních sociálních věcí,Projekt školení komunitních talentů je 7 milionů juanů; (3) Speciálně obtížný projekt profesionálních služeb sociální práce v sociální oblasti je 8 milionů juanů; (4) Konstrukce standardizace sociální péče a pohřbu je 2 miliony juanů; (5) Projekt protějšku v oblasti občanských věcí Tibet je 300 000 juanů.

  (2) 114,86 milionů juanů pro sport.

  V souladu s požadavky národního plánu fitness (2016-2020),Veřejný sociální fond loterie se používá hlavně k financování sportu. 1.

  Konkurenční sportovní předměty za 21,63 milionů juanů. 2. 58,37 milionu juanů v masových sportech.

  (1) Výstavba komunitních fitness spotů je 15 milionů juanů; (2) 10,76 milionů juanů je dotováno na zlepšení veřejných sportovních zařízení; (3) Zvláštní fondy pro rozvoj sportovního průmyslu jsou 10 milionů juanů; (4) Major události jsou dotovány 8 milionů juanů;(5) 6,15 milionu juanů pro masové sportovní aktivity a vybavení (včetně 1,9 milionu juanů pro páté národní fitness hry); 6) 3 miliony juanů pro sport pro zdravotně postižené; (7) 2,21 milionu juanů pro třetí sportovní setkání města pro starší lidé (8) 1,95 milionu juanů zvláštního fondu pro rozvoj fotbalu; (9) 800 000 juanů za demonstrační akci „Akce dobrého sportovce“ ve prospěch sportu;(10) Výcvik instruktorů sociálního sportu je 500 000 juanů; 3. V roce 2016 byl z projektu zdraví a živobytí lidí v loterii financován 6 milionů juanů. 4.

  Hostování pátých her Chongqing s 21,44 miliony juanů. 5. Chongqing Konkurenční sportovní tréninkové centrum sportovec stavba bytu 7,42 milionu juanů. (3) 140,91 milionu juanů na další projekty sociálního zabezpečení, jako je výstavba míst pro aktivity mimo areál mládeže.

 1. Financování nových nebo zrekonstruovaných a rozšířených projektů 8 okresů a krajů včetně Wanzhou, Tongnan, Tongliang, Rongchang, Liangping, Dianjiang, Shizhu, Wuxi atd.

  S cílem nově vybudovat nebo renovovat a rozšířit místa pro mládežnické aktivity. 2. Financování 19,2 milionu juanů na další projekty sociálního zabezpečení, jako je Červený kříž, kultura, zmírňování chudoby a právní pomoc. (4) Bilance roku činila 7,79 milionu juanů, z toho sociální loterie - 34,94 milionu juanů,Sportovní loterie činila 42,73 milionů juanů a byla použita v koordinaci s loterijním charitativním fondem z roku 2017.

Tímto se oznamuje, že Chongqing Municipal Finance Bureau, Chongqing Civil Affairs Bureau, Chongqing Municipal Sports Bureau, 27. května 2017.