Zábava

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“

souhrn

Reportér našeho deníku Paris Telegraph Li Hongtao uvedl: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nedávno vydala v Paříži zprávu, že v polovině roku 2017 bude Německo, největší ekonomika v eurozóně, nadále zvyšovat svoji expozici vůči ekonomickému růstu , nezaměstnanost a zahraniční obchod. Výhodou Francie, druhé největší ekonomiky v eurozóně. Podle hospodářského výhledu z let 2017 až 2018, který před několika dny zveřejnila OECD,

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-0

  Reportér našeho deníku Paris Telegraph Li Hongtao uvedl: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nedávno vydala v Paříži zprávu, že v polovině roku 2017 bude Německo, největší ekonomika v eurozóně, nadále zvyšovat svoji expozici vůči ekonomickému růstu , nezaměstnanost a zahraniční obchod.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-1

   Výhodou Francie, druhé největší ekonomiky v eurozóně. Podle hospodářského výhledu z let 2017 až 2018, který před několika dny zveřejnila OECD,V roce 2018 dosáhne francouzský ekonomický růst přibližně 1,5%, což překročí 1,3% v roce 2017 a 1,1% v roce 2016. Tento pomalý proces hospodářského oživení bude doprovázen zlepšením na trhu práce a zlepšením situace v oblasti zaměstnanosti.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-2

   Očekávání OECD ohledně německé ekonomiky jsou optimističtější. Organizace předpovídá, že německá ekonomika poroste v roce 2017 na 2% a postupně se dostane do stabilního rozmezí. Míra nezaměstnanosti rovněž poklesne na 3,8% a v roce 2018 bude nadále klesat na 3,7% a dosáhne úrovně plné zaměstnanosti.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-3

   Další ekonomická data rovněž ukazují, že současná propast mezi Francií a Německem v hospodářském růstu a zaměstnanosti se postupně zvětšuje. V roce 2017 bude německý veřejný fiskální přebytek představovat přibližně 0,7% HDP a přebytek zahraničního účtu dosáhne 7,5% HDP. Čísla Francie v těchto dvou ukazatelích se zdají být schodky. Jsou to 3%, respektive 1,2%.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-4

   Odborníci OECD poukázali na to, že kontrast mezi dvěma hlavními ekonomikami v eurozóně v průběhu let odráží nevyvážený vývoj obou zemí a výrazně ovlivnil postavení Francie a Německa na světové scéně. Podle statistik mezinárodních organizací v roce 2015 činil celkový vývoz Francie přibližně 655 miliard eur, ale “„Vyrobeno v Německu“ je dvakrát větší než ve Francii a dosahuje 1,415 miliardy eur. Ačkoli zpráva zveřejněná OECD nezahrnovala hodnocení vyhlídek na francouzskou ekonomickou reformu po Macronových volbách, organizace stále pevně věří, že Francie dosáhla kritický bod, kdy jsou naléhavě nutné reformy Zpráva poukázala na to, že Francie v současné době potřebuje formulovat silnou dlouhodobou strategii reforem.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-5

  Výrazně omezte veřejné výdaje a pokračujte ve snižování vysokých daňových sazeb, abyste podpořili zdravou rovnováhu mezi zaměstnaností a investicemi. Zjednodušit důchodový a důchodový systém, znovu se zaměřit na podporu výstavby infrastruktury, vzdělávání a odborné přípravy a zmírňování chudoby a zvýšit konkurenceschopnost v odvětví služeb.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-6

   V této zprávě OECD konkrétně zdůraznila význam zdokonalování vzdělávání a odborné přípravy. V současné době je mnoho francouzských pracovníků v procesu globalizace v nevýhodě z důvodu nedostatku základních dovedností a digitálních technologií a nemají prospěch z rozvojové dividendy. Tento nedostatek, na který poukázala OECD, také vysvětluje část důvodu vysoké míry schválení populistické strany, Národní fronty, v prvním kole francouzských všeobecných voleb.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-7

   Francouzská média věří, že v současné době, navzdory neustálé změně francouzské vlády,Francouzský lid je však stále plný pochybností o tom, zda pevně přistoupit k radikálním reformám.

Zpráva OECD: „Francouzský motor“ nepřekonal „Made in Germany“-8

V blízké budoucnosti, po zahájení legislativních voleb, nová vláda dále otestuje svoji důvěru a odvahu v budoucí reformy a její budoucí výkonnost a odvaha v oblasti reforem bude mít mezi lidmi nenahraditelný „vodivý efekt“. Někteří lidé v rozhovoru řekli:„To, co nyní potřebujeme, je silná vláda, která nás povede k důslednému provádění reforem a účinnému řešení našich problémů se zaměstnaností, příjmem a vzděláváním. “.