Majetek

Čína a Německo vedou první bezpečnostní dialog na vysoké úrovni a vydávají konsenzus v dialogu

souhrn

Justice Net Beijing, June 13 (trainee reportér Shi Zhaokun) První čínsko-německý bezpečnostní dialog na vysoké úrovni se konal 13. prosince v Pekingu. Dialogu společně předsedali generální tajemník Ústředního politicko-právního výboru Wang Yongqing a státní tajemník pro zpravodajství Spolkového kancléřství Německa Klaus-Dieter Friecher. Čína i Německo se shodly na tom, že vytvoření mechanismu čínsko-německého bezpečnostního dialogu na vysoké úrovni a uskutečnění prvního dialogu povede k provedení oznámení obou zemí.

Čína a Německo vedou první bezpečnostní dialog na vysoké úrovni a vydávají konsenzus v dialogu

Čína a Německo vedou první bezpečnostní dialog na vysoké úrovni a vydávají konsenzus v dialogu-0

  Justice Net Beijing, June 13 (trainee reportér Shi Zhaokun) První čínsko-německý bezpečnostní dialog na vysoké úrovni se konal 13.

Čína a Německo vedou první bezpečnostní dialog na vysoké úrovni a vydávají konsenzus v dialogu-1

   prosince v Pekingu. Dialogu společně předsedali generální tajemník Ústředního politicko-právního výboru Wang Yongqing a státní tajemník pro zpravodajství Spolkového kancléřství Německa Klaus-Dieter Friecher. Čína i Německo se shodují, že vytvoření mechanismu čínsko-německého bezpečnostního dialogu na vysoké úrovni a uskutečnění prvního dialogu jsou důležitými opatřeními k provedení společného prohlášení o vytvoření komplexního strategického partnerství Čína-Německo vydaného oběma zeměmi. Odráží vzájemnou důvěru a konsenzus mezi těmito dvěma zeměmi v oblasti bezpečnosti.

Čína a Německo vedou první bezpečnostní dialog na vysoké úrovni a vydávají konsenzus v dialogu-2

   Během dialogu si obě strany vyměnily důkladné názory na boj proti terorismu, boj proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a další oblasti spolupráce, jakož i na související mezinárodní a regionální bezpečnostní otázky, a dosáhly širokého konsensu a určily směr budoucí spolupráce. Prostřednictvím dialogu se obě strany dohodly, že Čína a Německo jako hlavní mocnosti, které nesou důležitou odpovědnost za bezpečnost a zájmy světa,Dialog v oblasti bezpečnosti má zvláštní význam.

Čína a Německo vedou první bezpečnostní dialog na vysoké úrovni a vydávají konsenzus v dialogu-3

   Obě strany by měly prohloubit bezpečnostní spolupráci mezi oběma zeměmi na základě zásad „rovnosti, vzájemné důvěry, upřímnosti a pragmatismu“ a společně reagovat na regionální a globální bezpečnostní hrozby. Obě strany se dohodly, že přijmou konkrétní opatření k posílení pragmatické spolupráce v boji proti terorismu, nedovolenému přistěhovalectví a organizovanému zločinu. Po rozhovoruObě strany společně vydaly „První čínsko-německý konsensus na vysoké úrovni o bezpečnostním dialogu“. Obě strany se rovněž rozhodly uspořádat druhý dialog v Berlíně v roce 2018.

Čína a Německo vedou první bezpečnostní dialog na vysoké úrovni a vydávají konsenzus v dialogu-4

Dialogu se účastnili vedoucí ministerstva zahraničních věcí, ministerstva veřejné bezpečnosti, ministerstva národní bezpečnosti, ministerstva spravedlnosti a dalších útvarů. .