Místní

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev

souhrn

Dne 13. června předsedal Pan Liguo, ředitel Stálého výboru Městského lidového kongresu, 58. schůzi ředitelů Stálého výboru 15. Městského lidového kongresu. Na schůzi byla vyslechnuta zpráva městské správy o „oddělení tří práv“ venkovské půdy v našem městě a prohloubení reformy systému venkovské půdy; vyslechnuta zpráva o přípravách na čtyřicáté první zasedání Výbor 15. městského lidového kongresu.Člen stálého výboru 15. městského lidového kongresu

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-0

  Dne 13. června předsedal Pan Liguo, ředitel Stálého výboru Městského lidového kongresu, 58. schůzi ředitelů Stálého výboru 15. Městského lidového kongresu.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-1

   Na schůzi byla vyslechnuta zpráva městské správy o „oddělení tří práv“ venkovské půdy v našem městě a prohloubení reformy systému venkovské půdy; vyslechnuta zpráva o přípravách na čtyřicáté první zasedání Výbor 15. městského lidového kongresu.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-2

  41.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-3

   zasedání Stálého výboru 15.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-4

   městského lidového kongresu se má konat 22. června. Setkání potrvá jeden a půl dne.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-5

   Témata, která budou vyslechnuta a přezkoumána, jsou: přezkoumat „Shenyangské předpisy pro správu železniční dopravy (Návrh) “; přezkoumat„ Předpisy o řízení železniční dopravy v Shenyangu (návrh) “; Předpisy týkající se prevence katastrof v městských bouřích a blescích (revidovaný návrh); Slyšení a projednávání zprávy městské správy o finanční účetní závěrce Shenyangu za rok 2016,Přezkoumat a schválit finanční závěrečné účty za rok 2016 na úrovni města; vyslechnout a zkontrolovat auditní zprávu městské samosprávy za rok 2016 o plnění rozpočtu města Shenyang a dalších fiskálních příjmů a výdajů; poslouchat a přezkoumat zprávu městské samosprávy o zlepšení prostředí zahraničních investic; přezkoumat Městský lidový kongres v Shenyangu Rozhodnutí Stálého výboru o době obecných voleb lidových kongresů na úrovni krajů (měst) a měst a obcí (návrh);Záležitosti jmenování a propouštění zaměstnanců; ostatní. Pan Liguo uvedl, že „oddělení tří práv“ venkovské půdy je dalším významným rozhodnutím ústřední vlády v otázce venkovské půdy v nových historických podmínkách. S velkou pozorností a energickou podporou samosprávy a příslušných útvarů má práce města na „oddělení tří sil“ dobrý začátek a dosáhla počátečních výsledků. Musíme hluboce pochopit a přesně pochopit “Důležitý význam, politické zásady a vědecká konotace „oddělení tří práv“, seriózní provádění příslušných vnitrostátních politik a opatření, neustálá podpora registrace a certifikace smluvních práv obhospodařovatelů půdy, aktivní a trvalá podpora oběhu práv k obhospodařování půdy, a urychlit kultivaci nových typů podnikatelských subjektů, energicky rozvíjet různé formy zemědělských operací v mírném měřítku, aby zajistily dokončení našeho města “Cílem mise dělby moci je uvědomit si vzájemný přínos kolektivů zemědělců, smluvních zemědělců půdy a nových subjektů zemědělské výroby a správy a poskytnout pevnou záruku pro rozvoj zemědělské výroby, zlepšení životů zemědělců a pokrok venkovské společnosti.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-6

   Pan Liguo vyžaduje, abychom na trhu vážně odvedli dobrou práci.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-7

   Přípravy na 41. zasedání Stálého výboru 15.

Stálý výbor 15. městského lidového kongresu uspořádal 58. schůzi ředitelů a pan Liguo předsedal schůzi a přednesl projev-8

   národního lidového kongresu,Zajistěte kvalitu schůzky.

   Je nutné vykonávat dobrou práci ve všeobecných volbách přísným a praktickým způsobem, seriózně plnit povinnosti lidového kongresu a zajistit, aby všeobecné volby byly čisté, spravedlivé a úspěšné. Ma Zhanchun, členka stálého výboru výboru městské strany a výkonná náměstkyně starosty, informovala o souvisejících činnostech. Zástupci ředitele stálého výboru městského lidového kongresu Xing Kai, Gu Chunming, Wang Xiangkun, Li Ji'an, Xu Lu, Huang Kai, Nie Hongsheng,Setkání se zúčastnili Yu Bo a generální tajemník Meng Zhaogui.

(Shenyang Daily a reportér Shenyang Financial Media Guo Hongying).