Znalost

Státní komise pro dohled a správu majetku ve městě Chongqing posiluje konstrukci systému a věnuje zvláštní pozornost nápravě auditu

souhrn

Státní komise pro dohled a správu majetku ve městě Chongqing posiluje konstrukci systému a věnuje zvláštní pozornost nápravě auditu

Státní komise pro dohled a správu majetku ve městě Chongqing posiluje konstrukci systému a věnuje zvláštní pozornost nápravě auditu-0

Prvním z nich je organizace stranického výboru, který bude studovat plán nápravných opatření auditu a řešení souvisejících otázek, formulovat časový harmonogram pro nápravu problémů zjištěných při auditu a vyjasnit hlavní úřad, odpovědný úřad, obsah nápravy, nápravná opatření a lhůta na opravu pro opravu auditu a Vedoucí úřadu je konkrétně odpovědný za uspořádání a dohled nad implementací. Druhým je vydávání systémových dokumentů, jako jsou „Opatření pro dohled a správu investic v městských státních podnicích“,Zrušit postup „dvojitého propojení“ předsedy dozorčí rady s provozním výkonem společnosti, ve které působí, a platem předsedy. Třetím je včasné odečtení a potrestání rizikových fondů příslušných vedoucích podniků v souladu s předpisy a uložení finančních sankcí jednotlivým členům skupiny podle předpisů. .