Počítač

Hasičský sbor umístěný ve vesnici Shibadong, aby provedl „přesnou propagandu“

souhrn

Naše noviny, 13. června, začátkem června se hasičský sbor okresu Huayuan připojil k hasičské stanici lidských stanovišť Hunan ve stanici ve vesnici Shibadong, kde uskutečňoval propagandistické aktivity „ochrany vesnic, vesnic a domácností“. Domy jsou převážně občanských staveb a jsou umístěny v lese. Úkol prevence lesních požárů je těžký. Propagandistický tým založený na nízkém povědomí vesničanů o požární prevenci,Hodnocení požární odolnosti domu

Hasičský sbor umístěný ve vesnici Shibadong, aby provedl „přesnou propagandu“

Hasičský sbor umístěný ve vesnici Shibadong, aby provedl „přesnou propagandu“-0

  Naše noviny, 13. června, začátkem června se hasičský sbor okresu Huayuan připojil k hasičské stanici lidských stanovišť Hunan ve stanici ve vesnici Shibadong, kde uskutečňoval propagandistické aktivity „ochrany vesnic, vesnic a domácností“. Domy jsou převážně občanských staveb a jsou umístěny v lese. Úkol prevence lesních požárů je těžký.

Hasičský sbor umístěný ve vesnici Shibadong, aby provedl „přesnou propagandu“-1

   Propagandistický tým založený na nízkém povědomí vesničanů o požární prevenci,Domy se vyznačují extrémně nízkou úrovní požární odolnosti. Učí od domu ke dveřím základní znalosti požární prevence, jako je bezpečné používání ohně, elektřiny a plynu doma, aby pomohly vesničanům změnit jejich špatné návyky používání ohně, elektřiny, a plyn.

Hasičský sbor umístěný ve vesnici Shibadong, aby provedl „přesnou propagandu“-2

   A popularizovat zdravý rozum v oblasti prevence a záchrany požárů zkapalněného plynu a úniku z místa požáru a vážně odpovědět masám „Potřebujete si za hašení požáru účtovat peníze?“Počkejte na otázky.

Hasičský sbor umístěný ve vesnici Shibadong, aby provedl „přesnou propagandu“-3

Naučil také každého, jak používat hasicí přístroje, a kontroloval u vesničanů skrytá nebezpečí. Večer představitelé propagandy pustili pro vesničany hasičský mikrofilm „119 Saying to You“. ■ Dopisovatel Shi Dunhua.