Sdružení

Dongguan zahajuje speciální nápravu sběru, přepravy a likvidace odpadu se zaměřením na posílení řízení průmyslového trhu

souhrn

Městský úřad pro správu měst v nedávné době nasadil speciální nápravné práce pro sběr, přepravu a likvidaci domácího odpadu a stavebního odpadu, aby dále posílil nakládání s různými druhy domácího odpadu a stavebního odpadu a účinně udržoval image civilizovaného města a pořadí vzhledu a prostředí města. Speciální oprava bude pokračovat od června do konce prosince a bude zaměřena na posílení sběru a přepravy domácího a stavebního odpadu a na řízení průmyslového trhu.Vylepšený zdroj sbírky

Dongguan zahajuje speciální nápravu sběru, přepravy a likvidace odpadu se zaměřením na posílení řízení průmyslového trhu

Dongguan zahajuje speciální nápravu sběru, přepravy a likvidace odpadu se zaměřením na posílení řízení průmyslového trhu-0

  Městský úřad pro správu měst v nedávné době nasadil speciální nápravné práce pro sběr, přepravu a likvidaci domácího odpadu a stavebního odpadu, aby dále posílil nakládání s různými druhy domácího odpadu a stavebního odpadu a účinně udržoval image civilizovaného města a pořadí vzhledu a prostředí města.

Dongguan zahajuje speciální nápravu sběru, přepravy a likvidace odpadu se zaměřením na posílení řízení průmyslového trhu-1

   Speciální oprava bude pokračovat od června do konce prosince a bude zaměřena na posílení sběru a přepravy domácího a stavebního odpadu a na řízení průmyslového trhu.

Dongguan zahajuje speciální nápravu sběru, přepravy a likvidace odpadu se zaměřením na posílení řízení průmyslového trhu-2

  Posílit správu zdrojů sběru, implementovat systém sběru odpadu a registraci dopravy; posílit správu mezi dopravními prostředky a komplexně kontrolovat vozidla pro přepravu odpadků; posílit správu terminálů zpracování, aby byl zajištěn efektivní provoz zařízení na zpracování; posílit řízení průmyslového trhu a založit podnikový provoz mechanismus integrity.

Dongguan zahajuje speciální nápravu sběru, přepravy a likvidace odpadu se zaměřením na posílení řízení průmyslového trhu-3

   Prozkoumejte množství domácího odpadu vyprodukovaného ve městě a vědecky a rozumně přidělte ukazatele léčby.

Dongguan zahajuje speciální nápravu sběru, přepravy a likvidace odpadu se zaměřením na posílení řízení průmyslového trhu-4

Zároveň přísně prosazovat zákon o všech druzích domácího odpadu a nezákonných činnostech týkajících se stavebního odpadu. Zahrnujte zejména: domovní odpadky se netřídí do určených sběrných míst nebo sběrných nádob, nevyhazují se, nevyhazují se, nespalují se, ani se nehromadí podle libosti; vyřazené, rozptýlené, zmeškané a odkapané splašky během přepravy; sbírat bez povolení,Přeprava a manipulace s odpadky zvenčí nebo zvenčí provincie; skládkování, skládkování nebo skládání komunálního domácího odpadu dle libosti; zapojení do komerčního čištění, sběru, přepravy nebo likvidace komunálního domácího odpadu bez souhlasu atd. .