Ekonomika

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků

souhrn

□ Reporter Wu Xinguang Není to tak dávno, co Bůhi International Trust Co., Ltd. obdržela souhlas od regulačního úřadu Hebei Banking Regulatory Bureau a oznámila, že byly použity všechny prostředky na navýšení kapitálu ve výši 5,6 miliardy juanů. Po dokončení navýšení kapitálu dosáhl Bohai Trust velkého obratu a zaměří se na správu aktiv, kapitálové investice a finanční investice. Li Guangrong, předseda Bohai Trust, uvedl, že pro Bohai Trust, který stojí na křižovatce inovací a transformace,Prostě

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-0

 □ Reporter Wu Xinguang Není to tak dávno, co Bůhi International Trust Co. , Ltd.

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-1

  obdržela souhlas od regulačního úřadu Hebei Banking Regulatory Bureau a oznámila, že byly použity všechny prostředky na navýšení kapitálu ve výši 5,6 miliardy juanů. Po dokončení navýšení kapitálu dosáhl Bohai Trust velkého obratu a zaměří se na správu aktiv, kapitálové investice a finanční investice.

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-2

  Li Guangrong, předseda Bohai Trust, uvedl, že pro Bohai Trust, který stojí na křižovatce inovací a transformace,Jedná se o návrat k původnímu podnikání, plné využití výhod systému důvěryhodnosti, vytvoření hnací síly pro kontinuální rozvoj podnikového subjektu a pokračování ve vytváření bohatství a zvyšování hodnoty pro zákazníky. Dosáhněte navýšení kapitálu a usilujte o vstup do první pětky v zemi. Základní kapitál Bohai Trust se zvýšil z 2 miliard juanů na 3,6 miliardy juanů, čímž se jedním tahem dostal do čela odvětví. Díky této změně základního kapitálu se významně zlepší kapitálová síla Bohai Trust.

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-3

 Podle průmyslových analytiků navýšení kapitálu výrazně zvýší robustní provozní schopnosti Bohai Trust, odolnost vůči rizikům a schopnosti udržitelného rozvoje, což položí pevný základ pro inovaci a transformaci důvěryhodného podnikání. „Jaké jsou naše výhody?“ Li Guangrong uvedl, že důvěryhodné společnosti mají flexibilní mechanismy, které pokrývají reálnou ekonomiku, kapitálové trhy, měnové trhy a různé finanční formáty. Musíme této výhodě plně věnovat pozornost a dobře ji využít. Po více než 30 letech vývoje zahrnuje obchodní oblast Bohai Trust svěřenecké fondy, svěřenectví v oblasti movitého majetku, svěřenectví v oblasti nemovitostí, svěřenectví v oblasti cenných papírů a další svěřenectví v oblasti majetkových nebo majetkových práv.

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-4

  Produkty zahrnují základní průmyslová odvětví, nemovitosti, průmysl a obchod, finanční instituce a další pole. Je obzvláště chvályhodné, že společnost Bohai Trust má bohaté zkušenosti se správou v oblastech důvěryhodnosti v oblasti infrastruktury, důvěryhodného podnikání v oblasti správy bank, důvěryhodnosti v investování do akcií, důvěry v investice do nemovitostí, důvěry v investice do cenných papírů atd. A má rozsáhlé zkušenosti v svěřenství na trhu cenných papírů a obchodování s majetkovými cennými papíry.

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-5

  Chemické podnikání, vlastní podnikání a další aspekty vytvořily „Vlastnosti značky „Bohai“. V roce 2016 dosáhla společnost Bohai Trust provozního výnosu 1,252 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 17,05%; čistý zisk byl 674 milionů juanů, což je meziroční nárůst o 22,72% .

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-6

  Na konci ledna 2017 činí celková aktiva Bohai Trust 11 821 miliard juanů, čistá aktiva 10 413 miliard juanů a rozsah spravovaných aktiv trustu je 370 miliard juanů. Zvýšení o 68,54% oproti stejnému období loňského roku.

Bůhi Trust dodává nový impuls udržitelnému rozvoji skutečných podniků-7

  Spoléhání se na své stabilní fungování, Bohai Trust realizoval 100% svěřeneckých aktiv, která byla v průběhu let zlikvidována, aby byla vyplacena v době splatnosti, což účinně zaručuje bezpečnost fondů investorů a realizuje zhodnocení bohatství investorů. „Společnost Bohai Trust se spoléhá na správu aktiv a důvěryhodné podnikání, aby poskytla zákazníkům komplexní finanční služby, a bude se snažit stát se domácí důvěryhodnou společností s diferencovanými a komplexními schopnostmi finančních služeb. „Představil Li Guangrong:“ Cílem společnosti je vstoupit do patnácti tuzemských trustových společností v roce 2018, vstoupit do první desítky tuzemských trustových společností v roce 2020 a usilovat o vstup do první pětky.

  „Vrátíme-li se ke svým kořenům, květině, která zalévá skutečnou ekonomiku, Li Guangrong vždy věřil, že trusty se musí vrátit ke kořenům trustů„ být svěřeny ostatními a spravovat bohatství jménem ostatních “. Věří, že finance musí sloužit hospodářství a společnost.

 Jako nová síla ve finančním odvětví mají důvěryhodné společnosti co dělat při podpoře rozvoje reálné ekonomiky. Ve srovnání s bankovním úvěrovým financováním je svěřenecké financování flexibilnější a pohodlnější. Využívání finančních prostředků pro důvěryhodné podnikání malých a středních podniků je flexibilní a rozmanité. Podniky, které potřebují finanční prostředky, mohou buď získat dluhové financování, nebo realizovat kapitálové financování.

 Trust Bohai plně pochopil strategické příležitosti národní „One Belt One Road“ a koordinovaný rozvoj Pekingu-Tianjin-Hebei, energicky slouží rozvoji reálné ekonomiky, podporuje transformaci a modernizaci tradičních průmyslových odvětví a podporuje rozvíjející se odvětví . V roce 2016 poskytla společnost Bohai Trust společnosti Hebei Shou'ao New Energy Technology Co.

 , Ltd. financování 460 milionů juanů na vývoj první fáze fotovoltaické elektrárny „Shou'ao New Energy 300 MW v Yuxian County a Shou“ ao New Energy 100MW One in Laiyuan County. “30MW Photovoltaic Power Generation Poverty Alleviation Project“.

  Bůhi Trust také nasměroval ne-teritoriální soukromé prostředky do oblasti místního ekonomického rozvoje v Hebei, což vytváří dobrou situaci pro vládu, podniky a investory, aby zvítězili. Jako jediná svěřenecká společnost v provincii a jediná nebankovní finanční instituce provozující svěřenecké podnikání, Bohai Trust neustále zvyšovala svou finanční podporu pro malé a střední podniky a získala celkem 20 miliard juanů pro 105 malých a středních podniků.

 Z toho bylo pro malé a střední podniky v provincii Che-pej financováno celkem více než 18 miliard juanů, včetně výstavby městské infrastruktury, vzdělávání, lékařské péče a výroby. Inovace a transformace do „nového normálu“ ekonomiky důvěryhodného oceánu, tradiční obchodní model důvěryhodného průmyslu narazil na úzká místa v rozvoji a důvěryhodný průmysl vstoupil do období hloubkových úprav.

  Li Guangrong uvedl, že pro důvěryhodné společnostiExistuje naléhavá potřeba inovace a transformace, aby bylo možné prozkoumat nové směry rozvoje a body udržitelného růstu zisku. V budoucnu společnost vybuduje své schopnosti správy aktiv a zvýší využití vlastních prostředků; odvádí dobrou práci v oblasti inovací a transformace důvěryhodného podnikání a zvyšuje podíl aktivního důvěryhodného podnikání v oblasti správy.

  Od roku 2015 vyvíjí společnost Bohai Trust velké úsilí s cílem inovovat své podnikání a dosáhnout určitých průlomů.

 V roce 2016 společnost Bohai Trust úspěšně investovala do společnosti China Trust Registration Co. , Ltd. , investovala 40 milionů juanů, držela 1,33% svých akcií a stala se jedním z 18 akcionářů svěřeneckých společností. V dubnu 2016 získal Bůhi Trust se souhlasem Čínské bankovní regulační komise kvalifikaci pro PE (private equity investment) a pro sekuritizaci úvěrových aktiv, což přidalo důležitý motor inovaci a transformaci společnosti.

 Oddělení trhu cenných papírů společnosti a další oddělení postupně uvedly na trh řadu produktů, které prolomily ledy v oblasti sekuritizace aktiv.

  Aby mohla i nadále podporovat inovace produktů a služeb, založila v roce 2016 Bohai Trust malou jednotku pro malé a mikro finanční podnikání, založila dvě úvěrové a hypotéční linky pro malé a mikro podnikání a stala se čtvrtou společností zabývající se důvěrou v oboru, která získala osobní licence k kreditní licenci. V oblasti malých a mikrofinancování spolupracoval Bůhi Trust s JD. com a 51 Credit Card Manager na aktivní integraci do internetového finančního ekosystému; v oblasti PE (private equity investment) inicioval Bůhi Trust Xiaocun Capital No.

  Podílel se na provozu a řízení partnerského podniku a dosáhl nulových průlomů v oboru PE. Na konci roku 2016 dosáhl malý a mikrofinanční podnik kumulativního obchodního rozsahu 5 666 miliard juanů a schopnosti řízení procesů malých a mikro systémů se dostaly do popředí tohoto odvětví. Současně se společnost Bohai Trust přizpůsobuje vývojovému trendu „Internet +“, přetváří obraz „klubu Bohai Kunpeng“ v souladu s obchodním modelem založeným na komunitě a vyvíjí a zavádí komplexní internetovou platformu finančních služeb - Bohai Kunpeng. Staňte se prvním domácím komplexním ekosystémem internetové komunity založeným na profesionálních finančních institucích, správě majetku jako jádru a hluboké integraci zákazníků s vysokou čistou hodnotou a transformujte finanční produkty z kolektivního „velkoobchodu“ na individuální „přizpůsobené“.

.