Průzkum

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%

souhrn

V květnu 2017 se přidaná hodnota průmyslových podniků nad stanovenou velikost meziročně reálně zvýšila o 6,5% (následující míry růstu přidané hodnoty jsou skutečné míry růstu po odečtení cenových faktorů), což je stejné jako v dubnu. Z meziměsíčního pohledu se v květnu zvýšila přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost o 0,51% oproti předchozímu měsíci. Od ledna do května se přidaná hodnota průmyslových odvětví nad stanovenou velikost meziročně zvýšila o 6,7%. 2017 1-5

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-0

  Herald Business 21. století V květnu 2017 se přidaná hodnota průmyslových podniků nad stanovenou velikost ve stejném období loňského roku reálně zvýšila o 6,5% (následující míry růstu přidané hodnoty jsou všechny skutečné míry růstu po odečtení cenových faktorů), což je stejný jako v dubnu. Z meziměsíčního pohledu se v květnu zvýšila přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost o 0,51% oproti předchozímu měsíci.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-1

   Od ledna do května se přidaná hodnota průmyslových podniků nad stanovenou velikost zvýšila o 6. 7%. Od ledna do května 2017 se národní investice do fixních aktiv (bez venkovských domácností) zvýšily o 8,6%.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-2

   meziroční nárůst o 8,6% a tempo růstu bylo vyšší než v lednu až dubnu, což je pokles o 0,3%. Meziměsíční rychlost se v květnu zvýšila oproti dubnu o 0,72%.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-3

   Růst soukromých investic do stálých aktiv od ledna do května 2017 6. 8% V prvních pěti měsících roku 2017 činily soukromé investice do fixních aktiv 12 432,9 miliard juanů, nominální meziroční nárůst o 6,8% a tempo růstu bylo o 0,1 procentního bodu nižší než v prvních čtyřech měsících. Soukromé investice do stálých aktiv představovaly 61% investic země do stálých aktiv (bez venkovských domácností), stejně jako od ledna do dubna. Vnitrostátní investice do nemovitostí a prodej nemovitostí od ledna do května 2017 Od ledna do května 2017Vnitrostátní investice do rozvoje nemovitostí činila 3 759,5 miliardy juanů, nominální meziroční nárůst o 8,8% a tempo růstu pokleslo o 0,5 procentního bodu od prvních čtyř měsíců.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-4

   Mezi nimi byly investice do bydlení 2542,3 miliard juanů, což představuje nárůst o 10,0% a tempo růstu pokleslo o 0,6%. Investice do rezidenčních nemovitostí představovaly 67,6% investic do rozvoje nemovitostí.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-5

   Od ledna do května činila prodejní plocha komerčního bydlení 548,2 milionu metrů čtverečních, což představuje meziroční nárůst o 14. 3%, tempo růstu od ledna do dubna pokleslo o 1,4 procentního bodu. Mezi nimi se zvýšila prodejní plocha pro bydlení o 11,9%, prodejní plocha pro kancelářské budovy se zvýšila o 38,3% a prodejní plocha pro komerční bydlení se zvýšila o 29,6%. Prodej komerčních bytů činil 4363,2 miliard juanů, což představuje nárůst o 18,6% a tempo růstu pokleslo o 1,5 procentního bodu.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-6

   Mezi nimi se zvýšil prodej bytů o 15,3% a prodej kancelářských budov se zvýšil o 37. 4%, prodej komerčních prostor vzrostl o 39,0%. Celkové maloobchodní tržby za spotřební zboží v květnu 2017 vzrostly o 10,7%. V květnu 2017 činily celkové maloobchodní tržby za spotřební zboží 2 945,9 miliard juanů, což představuje meziroční nominální nárůst o 10,7%.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-7

   Mezi nimi byl maloobchodní prodej spotřebního zboží jednotek nad stanovenou velikost 1,2937 bilionu juanů. Zvýšení o 9,2%.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-8

   Od ledna do května 2017 činil celkový maloobchodní prodej spotřebního zboží 14 256,6 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 10,3%.

Přidaná hodnota průmyslových odvětví nad určenou velikost se v květnu zvýšila o 6,5%-9

Mezi nimi byl maloobchodní prodej spotřebního zboží jednotek nad stanovenou velikost 6 268,9 miliard juanů, což představuje nárůst o 8,4%. .